Äänestäjille

Keskimaan edustajiston vaalit 4.10.−17.10.2021

Edustajisto on asiakasomistajien edustaja osuuskaupan hallinnossa. Se tekee päätöksiä ja toimii äänitorvena, joka vie osuuskaupan johdolle asiakasomistajien kehitysajatuksia: ideoita ja toiveita osuuskaupan palveluiden parantamiseksi.

  • Äänestysaika on 4.10.−17.10.2021.
  • Vaalit toteutetaan sähköisen- ja postiäänestyksen yhdistelmävaalina
  • Osuuskauppa Keskimaan edustajistoon valitaan yhteensä 50 jäsentä, kolmelta eri vaalialueelta (eteläinen, Jyväskylä, pohjoinen)
  • Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki 31.12.2020 mennessä jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet Osuuskauppa Keskimaan jäsenet.
  • Vaalien tulokset julkaistaan tiistaina 26.10.2021.

Vaalisivustoja päivitetään vaalien lähestyessä.