Vastuullisesti Keski-Suomessa

Yhdessä asiakasomistajiemme kanssa teemme konkreettisia tekoja yhteiskunnan hyväksi, ilmastonmuutosta vastaan ja kiertotalouden puolesta, eettisen toimintakulttuurin ja ihmisoikeuksien parantamiseksi sekä hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi. Teemme oman osuutemme, jotta Suomesta ja omasta kotimaakunnastamme Keski-Suomesta tulisi entistäkin parempi paikka elää.

Toimintakulttuurimme perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen, jonka merkitys on entisestään syventynyt viime vuosina. Sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen vastuullisuuden osa-alueilla erityisesti henkilöstöstä huolehtiminen, asiakastyytyväisyys ja ympäristönäkökulmien huomioiminen ovat toimintamme kehittämisen keskiössä, ja niitä mitataan säännöllisesti.

Vastuullisuutemme näkyy pieninä ja suurina arjen tekoina näitä periaatteita noudattaen:

  • Pidämme huolta toimintamme kannattavuudesta ja tuloksellisuudesta, mikä on vastuullisen toiminnan edellytys.
  • Turvaamme kauppapalvelut eri puolilla maakuntaa. Meillä on hyvä toimipaikkaverkosto.
  • Tuomme esiin kotimaisia ja paikallisia tuotteita.
  • Tuotamme omistajillemme hyvien etujen ja edullisten palvelujen avulla taloudellista hyötyä.
  • Tuemme oman alueemme ihmisten hyvinvointia edistävää harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa.
  • Kehitämme henkilöstön osaamista, kannustamme moniosaamiseen ja huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.
  • Keski-Suomen suurimpana yksityisenä työnantajana ja kesätyöpaikkojen tarjoajana autamme nuoria työllistymään ja oppimaan työelämän pelisääntöjä.
  • Vähennämme hävikkiä, edistämme kiertotaloutta ja kestävää kulutusta sekä tehostamme energiankäyttöämme.

Ilo auttaa -vastuullisuussivustomme

Ilo auttaa -sivustolta löydät hyväntekeväisyyslahjoitustemme kohteet, vastuullisuustekomme sekä ohjeet sponsorointihakemuksia varten. Tutustu Ilo auttaa -sivustoon.

Paras paikka elää -vastuullisuusohjelma

S-ryhmän "Paras paikka elää" -vastuullisuusohjelma yhdistää osuuskaupan pienet ja suuremmat vastuullisuusteot 100-kohtaisen ohjelman muotoon. Vastuullisuus on osa joka päiväistä toimintaa: toiminnan vastuullisuus ja ihmisten sekä luonnon hyvinvointi ovat kaiken osuuskaupan toiminnan ytimessä. Lisätietoa vastuullisuusteoista paraspaikkaelaa.fi

Vuosikertomus

Digitaalisesta vuosikertomuksestamme voit lukea tarkemmin vuosittaisista vastuullisuusteoistamme koko Keski-Suomen hyväksi.

> Vuoden 2019 vuosikertomus