Osuuskauppa Keskimaalla työhyvinvointia kehitetään systemaattisesti – keskiössä on ihminen


6.10.2022

Mitä paremmalla mielellä ihmiset tulevat töihin, sitä helpompaa on kaikki sen jälkeen tapahtuva, kertoo Keskimaan työhyvinvointipäällikkö Satu Ylitalo.

Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Jani Rutanen

 

Keskimaalla uskotaan, että työhyvinvoinnin pitää olla osa toimintakulttuuria, sitä miten ollaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja millainen tunnelma työpaikalla on. Samalla tavalla kuin liiketoimintaa johdetaan, on myös johdettava ja mitattava työhyvinvointia. Työntekijää arvostava johtaminen on elinehto palvelualoilla, pelkällä prosessilla ei pärjää.

  • Tuotteet menevät hyllyyn, sieltä kassalle ja sitä kautta asiakkaan kotiin. Prosessien johtaminen ja tehokkuus prosessissa on suoraviivaista johdettavaa. Mutta kaiken sen johtaminen, mikä ei ole näkyvää, onkin jo haastavampaa.

Työkykyjohtamisen mittarit on tavoitteena ottaa käyttöön Keskimaan liiketoimintojen parissa ensi vuonna 2023. Mittarit kulkevat läpi koko johtoportaikon, niin että jokainen taso mittaa, seuraa ja tekee työhyvinvoinnin eteen tarvittavia toimenpiteitä aina ylimmästä johdosta lähiesihenkilöihin. Tavoitteena on reagoinnin sijaan tehdä yhä ennakoivampaa ja systemaattisempaa työtä henkilöstön hyvinvoinnin eteen.

  • Emme jää odottamaan sairauslomalappuja työntekijöiltämme, vaan haluamme löytää yhä parempia työkaluja ennakoivaan tekemiseen, jotta tilanne ei päädy sairastumiseen. Tänä vuonna olemme keskittyneet tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn ja hoitoon, sillä ne ovat meillä yleisin sairastumisen ja sairauslomien syy. Ensi vuonna keskitymme mielen hyvinvoinnin teemoihin.

 

Hyvinvointia tukeva kulttuuri

Keskimaalla on parhaillaan suunnitteilla eläkevakuutusyhtiön kanssa työkykyjohtamisen valmennus keskijohdolle sekä lähiesihenkilöille.

  • Valmennus on tärkeä, jotta johto sekä esihenkilöt saavat työkaluja ja tietoa, kuinka päästä työhyvinvoinnin mittareiden tavoitteisiin. Käymme yhdessä ammattilaisten kanssa läpi mitä asioita he voivat tehdä, jotta joku toivottu asia lisääntyy tai ei toivottu vähenee. Kiinnitämme huomiota, kuinka johdamme hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tavoitteena on vahvistaa sallivaa ja inhimillistä työympäristöä, jossa kannatellaan työntekijöitä ja viedään heidän työkykyään eteenpäin. Harva haluaa oman työkykynsä alenevan. Työpaikan ilmapiirin on oltava sellainen, jossa kaikista tunteista on sallittua puhua.

Työhyvinvointi onkin paljon laajempi käsite, kuin itse työkyky. Voit menettää osan työkyvystäsi esimerkiksi liukastumalla, mutta pysyä silti 100 % työkykyisenä toiseen tehtävään.

  • Aina ei ole hyvä päivä ja työkyky parhain mahdollinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että on huono työntekijä. Hyvä työilmapiiri auttaa heikompien hetkien yli ja työtä voidaan useimmiten muokata omaan tilanteeseen sopivaksi. Ihmiset ovat tärkein pääomamme, haluamme pitää heistä huolta niin, että kukaan ei mene henkisesti tai fyysisesti rikki.

 

Yhdessä kohti toivottuja tuloksia

Kaikki menetelmät mitä Keskimaalla käytetään työhyvinvoinnin edistämiseksi, on valikoitu sen mukaan, että ne ovat tutkittuja ja tieteeseen pohjautuvia menetelmiä. Sellaisia, joilla voidaan suurella todennäköisyydellä saada haluttuja tuloksia aikaan. Repertuaarissa on muun muassa laaja työterveys, hyvät mielen hyvinvoinnin palvelut, S-ergolähettilästoiminta, liikunta- ja hyvinvointiedut, muokatun työnkuvan malli, huolikeskustelut, mittava kumppaniverkosto, johdon ja päälliköiden valmennukset sekä kaikkinensa monipuolinen toiminta työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

  • Vahva strateginen tekeminen työhyvinvoinnin eteen on merkittävä lisä pakettiimme. Irralliset temput eivät toimi, tarvitaan kaikkien liiketoimintojemme läpi kulkevaa yhtenäistä toimintatapaa. Olen todella iloinen, että johtomme on valmis käärimään hihat tämänkin asian tiimoilta. Haluamme olla edelläkävijöitä työhyvinvoinnin saralla. Tätä työtä on ilo tehdä, kertoo Ylitalo.