Ilo auttaa Keski-Suomea

Tutustu tämän vuoden lahjoituskohteisiimme

Tästä

Keskimaa on niin keskisuomalainen kuin olla voi, juuriaan myöten. Keskimaan omistavat keskisuomalaiset ihmiset, jotka käyttävät osuuskaupan palveluja ja ovat liittyneet Keskimaan jäseniksi. Meitä on jo yli 139 000, ja meissä on voimaa.

Keskimaan kautta voimme panostaa monella tavalla maakuntamme elinvoimaisuuteen, paikalliseen hyvinvointiin ja ympäristömme huomiointiin. Halu toimia yhdessä ja muuttaa asioita parempaan suuntaan on osuustoiminnan ydinajatus. Keski-Suomen ja keskisuomalaisten ihmisten hyvinvointi ovat meille sydämen asia.

Lahjoitamme vuosittain yhden euron jokaista asiakasomistajaa kohden Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanjaan. Näin saamme vuosittain kasaan huomattavan suuren summan, jolla pystymme konkreettisin teoin auttamaan tuhansia ihmisiä Keski-Suomen alueella. Ilo auttaa -kampanjan lisäksi tuemme vuosittain laajasti liikuntaa ja kulttuuria omalla alueellamme, lapsi- ja nuorisotyöhön painottuen.

Tarinoita ja juttuja vastuullisesta Keskimaasta

Vastuullisesti Keski-Suomessa

Yhdessä asiakasomistajiemme kanssa teemme konkreettisia tekoja yhteiskunnan hyväksi, ilmastonmuutosta vastaan ja kiertotalouden puolesta, eettisen toimintakulttuurin ja ihmisoikeuksien parantamiseksi sekä hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi. Teemme oman osuutemme, jotta Suomesta ja omasta kotimaakunnastamme Keski-Suomesta tulisi entistäkin parempi paikka elää.

Toimintakulttuurimme perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen, jonka merkitys on entisestään syventynyt viime vuosina. Sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen vastuullisuuden osa-alueilla erityisesti henkilöstöstä huolehtiminen, asiakastyytyväisyys ja ympäristönäkökulmien huomioiminen ovat toimintamme kehittämisen keskiössä, ja niitä mitataan säännöllisesti.

S-ryhmän vastuullisuusohjelma: Teemme yhdessä paremman paikan elää

Vastuullisuusohjelma toteuttaa S-ryhmän missiota, jossa vastuullisuus on yksi keskeinen teema. Ohjelma sisältää sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, ja sen linjaukset pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin.

Tehtävämme on tuottaa etuja ja palveluita ja siten hyvinvointia omistajillemme − eli asiakkaillemme. Hyvinvointi ei kuitenkaan tarkoita vain taloudellista hyvinvointia. Yhdessä asiakasomistajiemme kanssa teemme parempaa paikkaa elää. Suurena toimijana meillä on suuri vastuu siitä, millaisen nykyhetken luomme ja millaisen perinnön jätämme jälkeemme. Siksi meidän on nähtävä pidemmälle ja vastuullisuusohjelmamme ulottuukin vuoteen 2030.

Vastuullisuusohjelmamme koostuu kolmesta teemasta:

  • Kohti kestävän kuluttamisen uutta normaalia – yhdessä askel kerrallaan
  • Kohti kestävää kasvua – luonnonvaroja kunnioittaen
  • Kohti yhdenvertaista maailmaa – eriarvoisuutta poistaen

Lisätietoa vastuullisuusteoista paraspaikkaelaa.fi

Keskimaan vuosikertomus

Digitaalisesta vuosikertomuksestamme voit lukea tarkemmin vuosittaisista vastuullisuusteoistamme koko Keski-Suomen hyväksi.

> Vuoden 2022 vuosikertomus