Tärkeintä on sujuva arki


13.12.2022

Suomen työmarkkina on suuressa myllerryksessä, eikä Keskimaakaan voi välttyä työvoimapulan mukanaan tuomilta ilmiöiltä.

Teksti: Kristiina Tammitie, kuva: Anne Kalliola

 

– Työvoiman saatavuuden ja henkilöstön pysyvyyden varmistaminen on meidän liiketoimintamme kannalta elintärkeää. Siksi meidän pitää varmistaa entistä parempi työpaikka sekä nykyisille että uusille keskimaalaisille, henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg ja HR-asiantuntija Päivi Pihlaja toteavat.

Työkaverit vaihtuvat entistä tiheämpään. Yksi vaihtaa alaa, toinen jää eläkkeelle ja kolmas muuttaa muualle. Kaikissa toimipaikoissa ja työvuoroissa ei aina ole tekijöitä tarpeeksi, mikä vaatii rivissä olevilta venymistä ja koettelee jaksamista. Avoimia työpaikkoja ei aina saada täytettyä toivotussa aikataulussa, ja jos miehitys on jo ennestään vajaa, sairauslomat pistävät arjen vielä enemmän sekaisin.

– Työvoimapula sekä työntekijöiden saatavuuteen ja pysyvyyteen liittyvät haasteet ovat tätä nykyä joka päivä näkyvillä toimipaikoissamme. Meidän liiketoiminta ei kerta kaikkiaan pyöri ilman ihmisiä, Kaisamaria Thusberg kuvailee.

Eniten pulaa kokeista ja pienillä paikkakunnilla myyjistä

Työvoimahaasteiden taustalla on työikäisten väheneminen kymmenillä tuhansilla ihmisillä joka vuosi ikääntymisen seurauksena. Väestö myös keskittyy yhä vahvemmin kasvukeskuksiin: meillä Keski-Suomessa Jyväskylä kasvaa, mutta muualla väki vähenee.

– Työntekijöitä tarvittaisiin enemmän erityisesti ravintoloiden ja liikennemyymälöiden keittiöihin. Kaupan työpaikat saamme hyvin täytettyä Jyväskylän kaupunkialueella, mutta mitä kauemmas mennään, myös myyjien rekrytointiin liittyvät haasteet kasvavat, erityisesti pienillä paikkakunnilla, joissa ei enää juurikaan työikäistä väestöä asu, Päivi Pihlaja selvittää.

Kesätyöntekijämäärissäkin on nähtävissä selvästi alentunut suunta.

– Kaikkiin toimipaikkoihimme ei viimeksi saatu ilman jatkorekrytointeja kesätyöntekijöitä niin paljoa kuin olisimme halunneet. Onneksi meillä on mahdollisuus tarjota kesätyötä myös alaikäisille. Alle 18-vuotiaita olikin viime kesänä meillä aiempaa enemmän.

 

Henkilöstö ratkaisee pelin

Kaisamaria ja Päivi korostavat, että Keskimaalla ei ole jääty levittelemään käsiä korona-ajan pyörteissä päälle yllättävän nopeasti rysähtäneessä tilanteessa. Työn alla on parhaillaan monenlaisia kehittämistoimia, joilla halutaan parantaa nykyisten työntekijöiden työtyytyväisyyttä, varmistaa uusien keskimaalaisten saatavuus ja vahvistaa työnantajamielikuvaa kertomalla arjestamme oikeita ja aitoja asioita.

– Teemme jatkuvasti töitä paremman työelämän puolesta. Strategiaamme on kirjattu, että Keskimaa on tulevaisuudessa entistä parempi työpaikka. Tämän linjauksen painoarvo kasvaa koko ajan, koska haluamme pitää kiinni työntekijöistämme ja tarjota heille palvelualojen parhaan työpaikan.

– Meidän liiketoimintojemme menestyksen avain on aina henkilöstö. Siksi on hyvin ratkaisevaa, että meille halutaan tulla töihin ja meillä halutaan pysyä töissä, toimipaikkojemme arki pyörii sujuvasti, kaikilla on oikea määrä työkavereita jokaisessa vuorossa, töissä on kiva olla ja urapolulla on kunkin yksilöllisiin tarpeisiin sopivasti vaihtelevuutta.

Työn hallinnan tunteen kannalta on myös tärkeää, että ihmisillä on riittävästi osaamista vaadittaviin työtehtäviin.

– Meillä on täysi valmius opettaa ja kouluttaa, jos vain intoa ja asennetta löytyy. Me tarjoamme todella paljon mahdollisuuksia oman osaamispääoman kerryttämiseen erilaisilla valmennuksilla ja tutkintoon tähtäävillä oppisopimuskoulutuksilla, joiden toteuttamiseen olemme rakentamassa uudenlaista toimintamallia. Osaamista vahvistetaan myös ihan uusilla hankkeilla, joista ABC Akatemia on hyvä esimerkki.

 

Hyvä työantajamaine kasvanut

Keskimaalla on monia vetovoimatekijöitä, jotka painavat vaakakupissa, kun palvelualoista kiinnostuneet ihmiset listaavat mielessään potentiaalisia työpaikkojaan.

–  Suomen monipuolisimpien henkilöstöetujen, erilaisiin elämäntilanteisiin räätälöityjen työtehtävien, vaihtelevien urapolkujen ja kattavien työterveyshuollon palvelujen rinnalle entistä merkityksellisemmäksi on  noussut maineemme turvallisena ja luotettavana työnantajana, joka pitää huolta omistaan.

Erityisesti ravintola-alan ihmisten silmissä Keskimaa näyttäytyy aiempaa mielenkiintoisempana työnantajana Jyväskylässä. Alan ihmiset ovat panneet merkille, että Keskimaalla ravintolasulkujen aikana maralaisille tarjottiin töitä marketkaupan puolelta, eikä pandemian ensimmäisen aallon lyhyeksi jääneen vaiheen jälkeen turvauduttu enää lomautuksiin lainkaan.

 

Inhimillisyys on valttia

Kaisamaria sanoo, että inhimillisyys ja ihmisen kokoinen työelämä on valttia tulevaisuuden työmarkkinoilla.

– Työkykyjohtamisen ja työvuorosuunnittelun kehittäminen keskimaalaisten yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen jatkuu. Parannamme edelleen mahdollisuuksia työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.

Ihmiset arvostavat työssään merkityksellisyyttä, hyvää työporukkaa, ihmistä arvostavaa kulttuuria ja keskustelevaa, tasavertaisuutta tukevaa ilmapiiriä. On hyvin voimaannuttavaa tuntea aitoa ylpeyttä omasta työpaikasta.

– Kisa työvoimasta kiihtyy. Meillä on mahdollisuus pärjätä tässä ottelussa, koska keskimaalaisten työtyytyväisyys on huippuluokkaa, Päivi ja Kaisamaria kiteyttävät.