Laadukas perehdytys luo vankan pohjan työlle


21.5.2024

Pitkä ravintola-alan kokemus on opettanut Karoliina Pitkäselle perehdyttämisen tärkeyden. Omalla panoksellaan hän on takaamassa, että jokainen uusi työntekijä saa vankan perustan työlleen.

Teksti ja kuva: Katja Hyytiälä

 

Karoliina Pitkänen on kokenut ravintola-alan ammattilainen, jolle 11 vuoden työura Keskimaan lukuisissa ravintoloissa on antanut arvokkaita oppeja ja toimintatapoja. Tällä hetkellä hän työskentelee Jalo Kitchen & Loungessa apulaisravintolapäällikkönä, tämän lisäksi hän vastaa työssään myös uusien työntekijöiden perehdyttämisestä. Perehdyttämiseen hän panostaa suurella sydämellä, jotta jokainen uusi työntekijä saa vankan perustan työlleen.

— Laadukas perehdytys luo vahvan perustan uusille työntekijöille ja auttaa heitä tuntemaan olonsa tervetulleiksi ja arvostetuiksi. Teen perehdyttämistä isolla sydämellä ja suurella ilolla. Minulle on tosi tärkeää, että työntekijämme saavat hyvän alun työhönsä.

Keskimaan perehdytyspolkua uudistettiin vuonna 2020, mikä oli tärkeä askel tasalaatuisen ja kattavan perehdytyksen varmistamiseksi jokaiselle uudelle työntekijälle. Perehdytys on jaettu useampaan vaiheeseen, kaikille yhteiseen keskitettyyn perehdytykseen, työntekijän omassa yksikössä tapahtuvaan perehdytykseen sekä itsenäisesti suoritettaviin perehdytyskokonaisuuksiin.

— Koen, että keskitetty perehdytysprosessi on ollut menestys. Keskitetyn perehdytyksen päivänä uudet työntekijät saavat kattavan yleiskuvan Keskimaan toiminnasta ja työelämän perusasioista. Päivän aikana käydään läpi myös muun muassa ergonomiaa ja turvallisuutta. On hienoa, että Keskimaalla perehdyttämiselle annetaan aikaa ja sen tärkeys on ymmärretty.

Teoriasta käytäntöön

Uudet työntekijät saavat perehdytyksen, joka sisältää muun muassa teoriaa, käytännön harjoituksia ja asiakaspalvelutilanteiden simulaatioita. Perusteellisesti perehdytetty työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan, saa itseluottamusta kysyä apua askarruttavissa tilanteissa ja itseluottamusta ja varmuutta tehtäviensä suorittamiseen.
Toimipaikan omissa perehdytyksissä mennään syvemmälle kyseisen toimipaikan tekemiseen ja prosesseihin.

— Käymme läpi asiakaspolkuja, kuinka kohdataan erilaisia asiakkaita, opetetaan kantamaan lautasia, ottamaan tilauksia vastaan, avaamaan viinipulloja ja annamme kassakoulutuksen. Kun perusteet ovat kunnossa, niin sen jälkeen on hyvä lähteä jatko-oppimaan arkeen muiden työkavereiden rinnalla.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytysprosessi on avain uusien työntekijöiden onnistuneeseen sopeutumiseen työympäristöön.

Kesän kynnyksellä Keskimaalla on aloittanut iso joukko kesätyöntekijöitä, joilla ei vielä ole juuri työkokemusta. Heille Karoliinalla on selkeä viesti välitettävänä.

— Töihin tuloa ei tarvitse liikaa jännittää, tule sellaisena kuin olet. Kaikki työntekijät ovat sinun puolellasi ja tukenasi.