Henkilöstötutkimus paljasti yllättävän asian: Koronavuonna 2020 Keskimaan henkilöstö tyytyväisempi työhönsä kuin koskaan aiemmin

26.11.2020

Osuuskauppa Keskimaan henkilöstö on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen kovilla, kun koronaepidemia on tehnyt elämästä monilla tavoilla hankalaa. Epävarmuuden täyttämästä ajasta huolimatta keskimaalaiset nyt tyytyväisempiä työhönsä ja työnantajaansa kuin koskaan aiemmin.

Syys-lokakuun vaihteessa toteutetussa Keskimaan työyhteisö- eli TYT-tutkimuksessa henkilöstön työtyytyväisyys nousi kaikkien aikojen ennätykseen. Tutkimus kertoo, että vaikeat olosuhteet ovat saaneet henkilöstön puhaltamaan yhteen hiileen ennen kokemattomalla tavalla. Myös työn merkityksellisyyden kasvu näkyy selkeästi tutkimuksen tuloksissa. Keskimaalaiset ovat omistautuneet työlleen, sitoutuneet työnantajaansa ja kokevat saavansa työstään ansaitsemaansa arvostusta. Täysin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta työntekijät arvioivat työn stressaavuuden jopa vähentyneen ja työkuorman pysyneen yleensä kohtuullisena. Yhä useampi työntekijä uskoo Keskimaan valoisaan tulevaisuuteen ja on valmis suosittelemaan osuuskauppaa työnantajana.

Marketpäällikkö Marita Schroderus:
yhteishenki on parantunut ja myyjät kokevat työnsä aiempaa mielenkiintoisemmaksi

Tikkakosken S-marketissa marketpäällikkönä toimiva Marita Schroderus toteaa koronaepidemian tehneen kuluneesta vuodesta koko työryhmälle raskaan. Siitä huolimatta tiimissä vallitsee hyvä tekemisen meininki.

– Etenkin pandemian ensimmäisen aallon aikana koettiin paljon epävarmuutta, kun sekä oma että läheisten terveys mietitytti ja jopa ahdisti. Se auttoi, että kaikista tunteista ja peloista on puhuttu avoimesti ja paljon, Schroderus arvioi.

Koronaan liittyvät Keskimaan yhteiset toimintatavat, linjaukset ja ohjeistukset ovat hänen mukaansa olleet selkeitä ja luottamusta herättäviä, mikä on osaltaan varmasti vähentänyt työn stressaavuutta.

– Henkilöstö on saanut riittävästi tietoa ja selkeät ohjeet siitä, miten toimitaan missäkin tilanteessa. Avoin viestintä on valanut uskoa tulevaisuuteen ja vahvistanut ajatusta siitä, että tästäkin selvitään yhdessä.

Tikkakosken S-marketissa työtyytyväisyys parani tutkimuksessa merkittävästi. Myyjät kokevat työnsä monipuoliseksi, vaihtelevaksi ja entistä mielenkiintoisemmaksi. Yhteishenki on selkeästi parantunut, mistä kertoo muun muassa henkilöstön tiivis yhteydenpito Keskimaan sisäisen chat-palvelun kautta myös vapaa-ajalla.

–Tämän vuoden aikana on työryhmässä keskusteltu paljon siitä, miten tärkeää työtä teemme asiakkaidemme palvelemiseksi ja miten meillä töitä riittää tulipa eteen mitä tahansa, marketpäällikkö kertoo.

Myyjä Petri Soikkeli:
numeroiden ja käsiparien sijasta työntekijät ovat ihmisiä, joiden ajatuksista, mielipiteistä ja hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita

Yhteishengen parantuminen sekä omassa toimipaikassa että laajemmin koko Keskimaassa on myös Äänekosken S-marketissa myyjänä työskentelevän Petri Soikkelin mielestä koronavuoden 2020 parasta antia.

– Autetaan toisiamme ja puhalletaan yhteen hiileen entistä tiiviimpänä porukkana. Keväällä hiljentyneiden ravintoloiden ja liikennemyymälöiden työntekijöiden siirtäminen kaupan puolelle apuvoimaksi vahvisti yhteisöllisyyttä ja toi kaikille lisäintoa, 11 vuotta Keskimaassa töissä ollut Soikkeli kuvailee.

Hänen mielestään Keskimaa on toiminut poikkeusoloissa esimerkillisesti.

– Meillä pidetään aidosti huolta työntekijöistä. Ylintä johtoa myöten meitä tsempataan ja arvostetaan. Numeroiden ja käsiparien sijasta työntekijät ovat ihmisiä, joiden ajatuksista, mielipiteistä ja hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita. Aito välittäminen on Keskimaata parhaimmillaan.

Petri Soikkeli vakuuttaa jaksavansa työssä hyvin, eikä koe sitä liian stressaavaksi. Hänen mukaansa työmotivaatiota lisää sekin, että S-marketin asiakkaat ovat osoittaneet arvostuksensa myyjien työtä kohtaan.

– Olen kiitollinen, että saan oppia jatkuvasti uutta ja tehdä työtä, jolla on merkitystä.

Liikennemyymälätyöntekijä Tuulia Talaskivi:
ennakkomielikuva Keskimaasta työnantajana oli hyvä, mutta todellisuus ylitti odotukset

Reilu vuosi sitten ABC Hirvaskankaalla liikennemyymälätyöntekijänä aloittanut Tuulia Talaskivi kertoo hämmästyvänsä kerta toisensa perään siitä, miten Keskimaassa henkilöstö huomioidaan.

– Minulla oli jo ennestään hyvä mielikuva Keskimaasta työnantajana, mutta todellisuus on ollut vieläkin parempi. Kaikki asiat tehdään lakien ja sopimusten mukaisesti, mahdollisista ongelmista pystyy puhumaan seurauksia jännittämättä ja työntekijöitä arvostetaan ja heihin luotetaan. Lisäksi henkilöstöedut ovat todella hyviä ja työterveyspalvelut aivan vertaansa vailla. Monta kertaa olen ihmetellyt ääneen, että voiko tämä olla tottakaan.

Tuulia Talaskivi korostaa, että oppimisen, viihtymisen ja työmotivaation kannalta on todella tärkeää, että uusi työntekijä otetaan mukaan porukkaan ja osaksi yhteisöä niin, että keneltä tahansa voi ja uskaltaa pyytää apua ja sitä myös saa. Kaupan alan koulutuksen saanut nuori nainen on tällä hetkellä varsin tyytyväinen työtilanteeseensa.

– Työmatka Palokasta Hirvaskankaalle tuntuu ajoittain raskaalta, mutta toisaalta mahtava työporukka antaa valtavan paljon virtaa. Hirvaskankaan ABC on hyvä paikka kasvattaa ammattitaitoa ja miettiä samalla, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa. Keskimaalla toivon olevani töissä jatkossakin. Kaupan puoli sekä Keskimaan erilaiset koulutusmahdollisuudet kiinnostavat.

Vuoropäällikkö Milla Ropponen:
missään vaiheessa ei ole tarvinnut pelätä työpaikkansa tai toimeentulonsa puolesta

Keväällä Keskimaassa tehtiin valtavan paljon töitä, jotta koronarajoitusten hiljentämien ja sulkemien ravintoloiden, hotellien ja liikennemyymälöiden työntekijöistä mahdollisimman monet saatiin työllistettyä marketkauppaan kriisin ajaksi.

– Pidin vuosivapaita, jonka jälkeen siirryin Palokan Prismaan. Kokemus oli mielenkiintoinen ja opettavainen, mutta tuntui todella hyvältä päästä kolmen kuukauden kiinniolon jälkeen avaamaan jälleen omaa yksikköä, ravintola Green Eggin vuoropäällikkönä lähes kaksi vuotta toiminut Milla Ropponen kertoo.

Vaikka useat toimipaikat olivat Green Eggin tapaan välillä pitkään suljettuina, Keskimaa maksaa kaikille liikennemyymälä- sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan työntekijöille normaalin palkan päälle kannustepalkkion marketkaupan keskimääräisten palkkioiden mukaisesti. Henkilöstön reilu ja tasapuolinen kohtelu nousikin TYT-tutkimuksessa esiin yhtenä osuuskaupan selkeänä vahvuutena. Myös Milla Ropponen arvostaa työnantajansa oikeudenmukaisuutta ja ihmistä korostavaa toimintatapaa.

– Ei ole missään vaiheessa tarvinnut pelätä työpaikkansa tai toimeentulonsa puolesta. Tuntuu todella hyvältä, että poikkeusaikana huolehditaan henkilöstöstä ja maksetaan vieläpä kannustepalkkaa hyvin tehdystä työstä, Ropponen kuvailee.

TEKSTI: Kristiina Tammitie

Lisätietoa Keskimaan henkilöstötutkimuksen tuloksista löydät täältä:
https://keskimaa.fi/news/keskimaan-tyoyhteisotutkimuksessa-koronavuonna-kaikkien-aikojen-paras-tulos/