Keskimaan työyhteisötutkimuksessa koronavuonna kaikkien aikojen paras tulos


26.11.2020

Palvelualalla historiallisen vaikeasta vuodesta huolimatta Keskimaan tuoreessa henkilöstötutkimuksessa on saavutettu kaikkien aikojen paras tulos. Ihmisten turvallisuudentunne ja työtyytyväisyys ovat säilyneet tai jopa kehittyneet haastavista olosuhteista huolimatta. Vuosittain toteutettavaan työtyytyväisyystutkimukseen vastasi lähes 1700 Keskimaan työntekijää, mikä on peräti 92,7% henkilöstöstä. Tulokset paranivat edellisestä vuodesta jopa neljä pistettä, ennätykselliselle 78,2 tasolle.

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2020 työyhteisötutkimuksen tulokset yllättivät positiivisesti. Sähköinen kyselytutkimus on toteutettu syys-lokakuun vaihteessa henkilöstötutkimuksiin erikoistuneen Eezy Spirit Oy:n toimesta. Tutkimukseen vastasi lähes 1 700 keskimaalaista, mikä on 92,7% henkilöstöstä.

− Henkilöstötutkimuksissa Keskimaan vastausprosentit ovat aina olleet korkeaa tasoa, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Suurin osa työntekijöistämme on kertonut mielipiteensä ja olemme tästä aktiivisuudesta hyvin kiitollisia, toteaa Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Henkilöstön tyytyväisyyttä kuvaava indeksi nousi kaikkien aikojen ennätykseen, tasolle 78,2, joka on neljä pistettä korkeampi kuin viime vuoden 74,2 tulos.

− Parannus on todella merkittävä, ja erityisen hienoa on se, että kehitys on tapahtunut näin poikkeuksellisena vuonna. Tänä vuonna koko henkilöstö on ollut todella kovilla, kun koronaepidemia on tehnyt elämästä vaikeaa monin tavoin. Työtyytyväisyystutkimuksen tuloksista voi päätellä, että vaikeat olosuhteet ovat saaneet meidät puhaltamaan yhteen hiileen ennen kokemattomalla tavalla, Thusberg iloitsee.


Myyjä Petri Soikkeli:
”Numeroiden ja käsiparien sijasta työntekijät ovat ihmisiä,
joiden ajatuksista, mielipiteistä ja hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita”

Yhteishengen parantuminen sekä omassa toimipaikassa että laajemmin koko Keskimaassa on myös Äänekosken S-marketissa myyjänä työskentelevän Petri Soikkelin mielestä koronavuoden 2020 parasta antia.
– Autetaan toisiamme ja puhalletaan yhteen hiileen entistä tiiviimpänä porukkana. Keväällä hiljentyneiden ravintoloiden ja liikennemyymälöiden työntekijöiden siirtäminen kaupan puolelle apuvoimaksi vahvisti yhteisöllisyyttä ja toi kaikille lisäintoa, 11 vuotta Keskimaassa töissä ollut Soikkeli kuvailee.


Alan keskitaso ylittyi kaikilla mittareilla – muutos palvelualan työn arvostuksessa näkyy

Keskimaan henkilöstötutkimuksessa on käyty laajasti läpi yhdeksään eri osa-alueeseen liittyviä kokonaisuuksia, joita olivat: työmotivaatio, työn hallinta, työskentelyedellytykset, viestintä ja osallistuminen, esimiestyö, tehokkuus ja joustavuus, työantajakuva, johtamiskulttuuri sekä toimintakulttuuri. Näillä kaikilla osa-alueilla alan keskitaso ylittyi selkeästi. Suomen yleisnormi työtyytyväisyyttä kuvaavalla indeksillä on 67,9, joten Keskimaan vastaava 78,2 indeksi osoittaa, että Keskimaan työntekijät ovat selvästi yleistasoa tyytyväisempiä.

− Keskimaalaiset ovat todella omistautunutta porukkaa. Sitoutuminen työhön on korkealla tasolla, kun sitoutumisesta ja omistautumisesta kertova omistautuneisuusindeksi oli Keskimaassa peräti 80,5 (asteikolla 0−100). Poikkeuksellinen vuosi ja palveluammattien työn arvostuksen ja merkityksellisyyden parantuminen ennenkokemattomina aikoina vaikuttaa varmasti osaltaan tuloksiin, Thusberg arvioi.

 Poikkeuksellisena vuotena tutkimuksessa kysyttiin tällä kertaa kokemuksia ja näkemyksiä myös koronatilanteen hoitamisen suhteen. Tutkimuksessa arvioitiin, miten koronaan liittyvässä viestinnästä, johtamisessa sekä yleisesti turvallisuudesta huolehtimisessa on onnistuttu.

− Voimme olla tyytyväisiä myös koronaan liittyviin tuloksiin. Näille ei ole luonnollisesti vertailulukuja, mutta Korona-aiheen tiimoilta tuli ennätyksellisesti avoimia kommentteja, niin kriittistä kuin positiivista palautetta. Päällimmäisenä kuitenkin jäi tunne, että henkilökuntamme on pystynyt luottamaan tekemiseemme ja jatkuvuuteen myös epävarmoina aikoina, Thusberg toteaa.


Vuoropäällikkö Milla Ropponen:
”Missään vaiheessa ei ole tarvinnut pelätä
työpaikkansa tai toimeentulonsa puolesta”

Keväällä Keskimaassa tehtiin valtavan paljon töitä, jotta koronarajoitusten hiljentämien ja sulkemien ravintoloiden, hotellien ja liikennemyymälöiden työntekijöistä mahdollisimman monet saatiin työllistettyä marketkauppaan kriisin ajaksi.

– Ei ole missään vaiheessa tarvinnut pelätä työpaikkansa tai toimeentulonsa puolesta. Tuntuu todella hyvältä, että poikkeusaikana huolehditaan henkilöstöstä ja maksetaan vieläpä kannustepalkkaa hyvin tehdystä työstä, ravintola Green Eggin vuoropäällikkö Milla Ropponen kuvailee.


Osuuskauppa Keskimaan on saanut Suomen innostavimmat työpaikat 2020 -tunnustuksen henkilöstötutkimuksen hyvien tuloksien johdosta.

Sitaateissa olevat henkilökunnan kommentit löytyvät erillisestä jutusta, jossa käsitellään henkilökunnan tuntemuksia tästä vuodesta. Juttu luettavissa täältä.

Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, 010 767 3015, kaisamaria.thusberg@sok.fi