Monia meistä ohjaa urallaan uteliaisuus ja halu kehittyä. Tämä pätee myös S-market Keuruulla apulaismarketpäällikkönä työskentelevään Annaan.

Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Minna Varjoranta

 

Annan Yli-Jaskarin urapolku keskimaalaisena starttasi 12 vuotta sitten Multian Salesta, jossa hän aloitti myyjänä, edeten pian apulaismyymäläpäälliköksi. Multialta matka kävi Keuruun S-markettiin saatavuusvastaavaksi ja nopeasti samaisen S-marketin apulaismarketpäälliköksi. Esihenkilötyöt ovat lähellä sydäntä, niistä hän myös kokee oppineensa eniten.

- Urani varrelle on osunut esihenkilöitä, joista jokaiselta olen saanut erilaisia oppeja omaan työhöni. Olen seurannut heidän työskentelyään läheltä ja napannut sieltä itselleni sopivia palasia omaan johtamistyyliini. Tämän lisäksi olen laajentanut osaamistani kouluttautumalla.

Annan nykyinen esihenkilö Minna Varjoranta kannusti häntä reilu vuosi sitten hakemaan lähiesimiestyön ammattitutkintoon tähtäävään lähiesihenkilökoulutukseen.

- Tuntui tosi kivalle, kun Minna nosti esiin mahdollisuuden opiskeluista johtamisen saralla. Tutkin koulutuksen antia ja koin, että se on ihan loistava mahdollisuus. Vaikka minulla olikin jo kokemusta apulaismyymäläpäällikön työstä Multian Salesta, on S-market Keuruu jo sen verran isompi yksikkönäkin, että työtehtävät ja työn haastavuus ovat eri tasolla. Olin heti sitä mieltä, että haen ehdottomasti mukaan ja tätä en ole katunut hetkeäkään.

 

Uudet taidot toivat lisäarvoa työhön

Monipuolinen ja käytännönläheinen koulutus toi jo opintojen aikana paljon tukea ja apua Annan esihenkilötyöhön. Hän nostaa merkittävimmiksi opeiksi ihmislähtöisempään johtamiseen syventymisen ja opit, joita hän sai asiakassuhteiden hoitamiseen sekä toiminnan kannattavuuden ymmärtämiseen. Kouluttautuminen on auttanut myös niissä päivissä, kun hän tuuraa marketpäällikköä.

- Olen luonteeltani tehokas ja nopeatempoinen. Kokemuksen ja koulutuksen avulla olen oppinut pysähtymään paremmin tiimini ja sen ihmisten ääreen. Tästä olen myös saanut kiitosta omalta työporukaltani. Esihenkilötyössä on osattava perustella tuloksen ja kannattavuuden kautta erilaisia päätöksiä ja toimintatapoja työryhmälle. Myös tämän tiimoilta osaamiseni on kasvanut koulutuksen myötä.

Anna ei suinkaan ole jäämässä S-market Keuruun viimeiseksi lähiesihenkilökoulutuksen läpikäyneeksi työntekijäksi.

- Saatavuusvastaavamme on päässyt mukaan tänä vuonna alkaneeseen koulutukseen, olen tosi innoissani hänen puolestaan. Toivottavasti olen omalla esimerkilläni näyttänyt, että työnohessa opiskeleminen on mahdollista ja se kannattaa. Olen kannustanut häntä ottamaan lähipäivistä kaiken irti, verkostoitumaan ja oppimaan kollegoilta, sillä heillä on paljon annettavaa.

Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on paremmat eväät työskennellä päivittäisjohtamisen tehtävissä muun muassa vuoron, tiimin, osaston tai palveluyksikön lähiesihenkilönä tai työryhmänsä vetäjänä.

- Nyt, kun olen valmistunut, mietin tulevaisuutta avoimin mielin. Nykyinen työni on hyvä, ja olen siellä missä haluan olla. Tiedän, että jossain vaiheessa saatan haluta ottaa vielä suurempaa vastuuta, mutta juuri nyt keskityn kehittämään itseäni tässä ja nautin työstäni tuoreilla opeilla ja oivalluksilla.

 

Kiinnostaako sinua kouluttautuminen? Ota asia rohkeasti puheeksi oman esihenkilösi kanssa. Keskimaa tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia viedä omaa osaamista eteenpäin.

 

Keskimaa tarjoaa urapolkumahdollisuuksia ja lukuisia oman osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Aloitteleville esihenkilöille, vastuuhenkilöille sekä vastuuhenkilötehtäviin siirtyville on tarjolla esimerkiksi lähiesimiestyön ammattitutkintoon tähtäävä lähiesihenkilökoulutus.

Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Jani Rutanen

 

Keskimaalla pidetään tärkeänä, että työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja kasvaa työssään. Joillain urapolku voi viedä omalla toimialalla eteenpäin, ja toisella taas kokonaan uudelle toimialalle uutta opettelemaan. Esihenkilökoulutus on oiva valinta lähiesihenkilötyössä toimiville ja soveltuu esimerkiksi apulaispäälliköille, vuoropäälliköille, vuoromestareille, saatavuusvastaaville ja myynninohjaajille.

- Toimipaikkojen vastuuhenkilöt ovat avainasemassa siinä, että kaikilla on hyvä olla työssä ja hommat rullaavat. Erilaiset tutkintomme ja valmennuksemme auttavat heitä onnistumaan työssään ja kasvattavat vastuuhenkilöiden osaamista ja sitä kautta myös koko tiimin. Maailma muuttuu koko ajan, meidän pitää taata että tekijämme kasvavat mukana, avaa Osuuskauppa Keskimaan osaamisen kehittämispäällikkö Riina Nuutinen.

Tutkinnon suoritettuaan henkilö voi työskennellä päivittäisjohtamisen tehtävissä esimerkiksi vuoron, tiimin, osaston tai palveluyksikön lähiesihenkilönä tai työryhmänsä vetäjänä.

- Koulutuksen pituus riippuu opiskelijan taustasta, normaalisti se on noin vuoden mittainen. Koulutusta järjestetään yhdessä Gradian sekä Jollaksen kanssa, Nuutinen kertoo.

S-market Laukaassa saatavuusvastaavana työskentelevä Terhi Ylönen on lähdössä innostunein ja odottavaisin mielin mukaan seuraavaan Keskimaan lähiesimiestyön ammattitutkintoryhmään.

- Olen työskennellyt Laukaassa saatavuusvastaavana vasta tovin, joten uskon että tämä valmennus tulee antamaan minulle runsaasti syvempää tietotaitoa vastaavan roolissa toimimiseen ja paljon työkaluja sekä laajempaa näkökulmaa päivittäiseen työntekoon. Suhteellisen tuoreena keskimaalaisena odotan myös uusien verkostojen saamista ja toisilta oppimista, kertoo Ylönen.

Lukuisia mahdollisuuksia

Tulevaisuuden vastuuhenkilöiltä odotetaan hyvää itsensä sekä muiden johtamisen että ohjaamisen kykyä, vahvoja organisointi- ja priorisointitaitoja sekä tunneälyä. Muuttuvassa maailmassa on oltava valmis jatkuvaan kehittymiseen.

- Meillä on lukuisia menetelmiä, joilla kehittää omaa osaamista. Näitä ovat muun muassa osaamis- ja kehityskeskustelut, urasparrit, sijaisuudet / työkierto omalla toimialalla tai toisella toimialalla, kurssit, koulutukset, itseopiskelu, oppiminen toisilta työnohessa jne. Jokaiselle löytyy varmasti mieluisin tapa, Nuutinen kannustaa.

Jotta henkilön omaan tilanteeseen löydetään sopiva osaamisen kehittämisen polku, vaatii se avointa kommunikointia yksiköissä. Nuutinen kokee, että paras reitti uuden opin äärelle onkin hyvä keskusteluyhteys oman esihenkilön kanssa, oman toimenkuvan sekä oman osaamisen tunteminen ja avoin mieli.

- Toivon, että työntekijät kertovat esihenkilöilleen avoimesti millaisissa asioissa he toivovat uutta oppia ja miksi se olisi tärkeää. Ja että esihenkilöt lähtevät rohkeasti kuulemaan, keskustelemaan ja etsimään reittejä osaamisen kehittämiseen. Keskimaalla on monia menetelmiä, joista varmasti löytyy jokaiselle sopiva tapa kehittymiseen – suurin osa oppimisesta tapahtuu työssä ja toisilta oppien, kokemusten kautta. Mutta tietoisuus ja tavoitteet tekevät oman osaamisen kehittämisestä näkyvää ja konkreettista.

S-market Laukaan marketpäällikkö Nina Röppänen ehdotti Ylöselle hakeutumista lähiesihenkilökoulutukseen.

- Kun Nina ehdotti minulle kyseistä valmennusta, innostuin saman tien. Oman esihenkilön kannustus ja tuki on ollut todella upeaa. Olen työskennellyt kaupan alalla jo reilut 10 vuotta ja korkeakouluopinnoistani on jo viisi vuotta, koen että nyt on tosi hyvä hetki lähteä jälleen opintojen pariin, toteaa Ylönen.

 

Keskimaan eteläisten S-markettien ryhmäpäällikkö Mikko Lehtinen toimii loppuvuodesta 2023 alkavassa S-Päällikkö-valmennusohjelmassa valmennettavien tutorina jo kahdeksatta kertaa.

Juttu: Katja Hyytiälä, kuva: Jani Rutanen

 

Syksyllä alkavasta S-Päällikkö-valmennusohjelmasta valmistuu tulevaisuuden esihenkilöitä Keskimaan tulosvastuullisiin marketkaupan päällikkötehtäviin. Kukin valmennukseen valittu opiskelija saa koulutuksen alussa oman tutorinsa, joka on hänen rinnallaan koko valmennuksen ajan.

- Meille tutoreille on tärkeää, että opiskelija saa maksimaalisen kokemuksen valmennuspolustaan. Olemme tukena, tsemppaajina ja vierellä kulkijoina koko valmennuksen. Tutorina oleminen vaatii vankkaa osaamista, empatiaa ja herkkää korvaa, toteaa Lehtinen.

Tutorin ja valmennettavan välinen keskusteluyhteys on erittäin tärkeää. Kun valmennettava puhuu avoimesti toiveistaan ja mahdollisista haasteistaan, häntä voidaan parhaiten auttaa eteenpäin.

- Voin muun muassa jakaa omaa asiantuntemustani, ohjata eri tiedon ja asiantuntijoiden pariin, aikatauluttaa asioita uudestaan ja muuttaa harjoittelupaikkoja sopivammaksi.

Lehtiselle tutorina toimiminen on erittäin mieluisaa. Hän kokee oppivansa joka kerta jotain uutta myös itse.

Jokaisen polku on erilainen

S-Päällikkö-valmennuksen aikana pääsee oppimaan rinta rinnan eri ammattilaisten kanssa ja luomaan hyvät suhteet muihin valmennettaviin ympäri Suomen. Työkierron kautta opiskelija pääsee tutustumaan Keskimaalla oleviin eri marketkaupan ketjuihin ja niiden toimintatapoihin.

- Jokaisen valmennusaika koostuu työkierrosta useassa eri yksikössä ja jokaiselle jaksolle on asetettu aina erillinen oppimistavoite. Lähijaksojen ja käytännön työssäoppimisen lisäksi valmennus sisältää verkko-opiskelua, ammattikirjallisuuden lukemista, oppimistehtäviä ja projektityön tekemisen, Lehtinen avaa.

Valmennuspolku räätälöidään kullekin sopivaksi, huomioon otetaan opiskelijan omat toiveet ja osaamistaso. Säännöllisillä tutortapaamisilla varmistetaan, että ollaan menossa oikeaan suuntaan ja korjataan kurssia, jos siltä näyttää.

- Jokaisen polku on erilainen ja on todennäköistä, että alussa määritellyt painopisteet muuttuvat matkan varrella sen mukaan mitä opiskelija kokee tarvitsevansa. On todella mielenkiintoista nähdä ihmisten kehittyminen ja olla mukana, kun he kulkevat kohti omia unelmiaan.

Valmistumisen jälkeen vastuutehtävät voivat olla alkuun esimerkiksi saatavuusvastaavan tai apulaispäällikön tehtäviä. Osalle valmennettavista voi avautua mahdollisuuksia päällikkötehtäviin jo valmennuksen aikana. Ensimmäiset päällikkötehtävät ovat useimmiten jossain muualla kuin Jyväskylässä.

 

Kenelle valmennus sopii?

Tulevaisuuden johtajalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja kykyä käsitellä hankaliakin tilanteita. Johtaminen on menossa yhä vahvemmin ihmislähtöiseksi, automaation ratkaistessa enemmän prosesseihin liittyviä ongelmia ja työtehtäviä.

- Nykyajan päälliköt ovat vahvasti läsnä arjen työssä, kantamassa vastuuta, näyttämässä esimerkkiä ja johtamassa tiimiä hyvään tulokseen – varmistaen samalla, että työ on ihmisen kokoista.

Lehtinen kokee, että valmennus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten johtamisesta, ovat tuloshakuisia ja hyviä hallitsemaan isojakin kokonaisuuksia.

- Tärkeintä on kuitenkin kyky sopeutua hektiseen työhön ja työtä pelkäämätön asenne. Valmennettavien on oltava myös valmiita liikkumaan, sillä työkiertoa on useille paikkakunnille.

 

Lue lisää valmennuksesta ja hae, haku on auki 21.8-10.9.: S-päällikkövalmennus - Osuuskauppa Keskimaa

S-Päällikkö-valmennusohjelmasta valmistuu tulevaisuuden esihenkilöitä S-ryhmään. Valmennusohjelmaan haetaan tänäkin syksynä uusia ja innokkaita kykyjä, joilla on kasvupotentiaalia ja halua esihenkilötehtäviin. Kokonaisuus antaa hyvät valmiudet johtaa ihmisiä ja toimia erilaisissa esihenkilötehtävissä Keskimaalla.

Valmennus on jokaisen kohdalla hieman erilainen, riippuen henkilön aikaisemmasta taustasta, kiinnostuksen kohteista ja vahvuuksista. Varmaa on, että polulla riittää opittavaa niin uraansa aloittavalle kuin kokeneemmallekin konkarille.

Mirjami Rautiainen työskenteli Petäjäveden S-marketissa apulaismarketpäällikkönä. Tehtävien myötä hänelle heräsi halu päästä kehittämään lisää omaa osaamistaan esihenkilönä.

- Minulla oli vahva halu päästä etenemään urallani ja oppia lisää esihenkilötyöstä. Pääsin S-Päällikkö-valmennusohjelmaan mukaan toisella hakukerralla.

Valmennusohjelmaan valikoituu mukaan ihmisiä ympäri Suomen. Ammattitaidon kasvun lisäksi kasvavat myös verkostot.

- Valmennuksen aikana pääsin tutustumaan ihmisiin yli osuuskaupparajojen. Ryhmässämme oli lähes 40 valmennettavaa. Valmennuspäiviä järjestettiin eri puolilla Suomea.

Sijaisuus S-marketista

Jokaisen valmennettavan valmennusaika koostuu työkierrosta useassa eri yksikössä, ja jokaiselle jaksolle on asetettu aina erillinen oppimistavoite. Lähijaksojen ja käytännön työssäoppimisen lisäksi valmennus sisältää verkko-opiskelua, ammattikirjallisuuden lukemista, oppimistehtäviä ja projekti- tai kehitystyön tekemisen.

- Pääsin työkiertoon lukuisiin S-marketteihin ja Saleihin ympäri Keski-Suomen. Kussakin yksikössä oltiin aina noin 1,5 kk. Lisäksi olin muutaman viikon Prismassa. Sain työkierrosta valtavasti oppia eri päälliköiden toimintatavoista ja yksiköiden arjesta. Oman projektityöni tein vastuullisuudesta.

Valmennuksen kautta Mirjami kokee oppineensa ymmärtämään itseään paremmin ja sitä kautta toimimaan myös paremmin erilaisten ihmisten kanssa.

- Valmennus opetti minua esihenkilönä, antoi työkaluja johtamistyöhön ja kasvatti epäonnistumisen sietokykyä. Prisma Keljossa työkierrossa ollessani myyntipäällikkö Perttu Kosonen kannusti minua tekemään virheitä – niistä oppii, ja tutorinani toiminut ryhmäpäällikkö Mikko Lehtinen opetti minulle ajanhallintaa. Kun asiat ovat kalenteroituna pieniin paloihin, ei suurikaan taakka tunnu enää ylipääsemättömältä.

Valmennuksen jälkeen ensimmäiset vastuutehtävät ovat useimmiten jossain muualla kuin Jyväskylässä. Vastuutehtävät voivat olla ensi alkuun esimerkiksi saatavuusvastaavan tai apulaispäällikön tehtäviä. Myös valmennusaikana voi jo avautua mahdollisuuksia päällikkötehtäviin.

Mirjamille irtosi kesken opiskeluiden marketpäällikön sijaisuus Kuhmoisten S-marketista.

- Tämä valmennus on antanut minulle valtavasti oppia esihenkilötyöhön. Haluan itse kehittyä roolissani jatkuvasti ja sitä kautta kehittää myös koko työryhmäämme. Yhteinen onnistuminen on parasta.

 

Keskimaalta S-Päällikkö-valmennukseen etsitään kaupan toimialle useampaa valmennettavaa. Hakuaika: 21.8.-10.9.2023.

Mikä sai datanomin ja intohimoisen rallinaisen valitsemaan Osuuskauppa Keskimaan työnantajakseen? Lue Mirjamin uratarina tästä

Työelämän pehmeät taidot, kuten empatia, luovuus, tiimityöskentely ja kyky ratkaista ristiriitatilanteita korostuvat menestyvillä yrityksillä ja yksilöillä.

Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Suvi Hämäläinen

 

Pehmeät taidot kulkevat läpi koko työyhteisön heijastuen suoraan asiakasrajapintaan ja tulokseen. Millaisia ajatuksia Lievestuoreen S-marketin marketpäälliköllä Elina Piispasella on tulevaisuuden työelämästä ja Keskimaalla työskentelystä?

- Keskimaalla työn seurantaa, organisointia ja viestintää on helpottamassa lukuisia erilaisia sähköisiä järjestelmiä ja työkaluja. Tärkein palikka kokonaisuudessa on kuitenkin työkaveri vieressä.

Työelämä muuttuu koko ajan kovaa vauhtia. Tämän myös Piispanen on huomannut uransa aikana. Digitalisaation lisäksi suuri muutos on tapahtunut työelämän ihmisläheisyydessä.

- Keskimaalla ymmärretään mielestäni hyvin se, että pehmeiden arvojen ja ihmisten kautta johtamisella päästään hyviin tuloksiin.

Piispasen mielestä hyvä esihenkilötyö on ennen kaikkea tasapuolista, jämäkkää ja yhteisten pelisääntöjen mukaan toimimista. Oman työnsä kautta hän haluaa myös varmistaa, että työtä rytmitetään tarpeeksi.

- Kaupan alalla työskentely on todella fyysistä. Työtä on voitava rytmittää siten että esimerkiksi fyysistä kuormaa ei tule liikaa. Hyvällä työsuunnittelulla tuetaan niin henkistä kuin fyysistä jaksamista.

Ihmiset työn keskiössä

Piispanen haluaa johtaa ihmisten kautta. Hän kokee, että yhteistyö Lievestuoreen S-marketissa sujuu hyvin ja tavoitteisiin päästään aina yhdessä.

- Olen iloinen siitä, että voin ottaa työssäni huomioon niin yksilöt kuin Lievestuoreen paikkakuntana. Moni asia onnistuu, kun mietimme porukalla millä keinoin pääsemme tavoitteeseen.

Työpaikan hyvä tunnelma nostaa tuottavuutta ja saa ihmiset loistamaan. Työ on mielekästä, kun työyhteisössä vallitsee hyvä tasapaino suorittamisen ja rentouden välillä.

- Meillä on täällä tosi positiivinen ilmapiiri ja ihmiset, joiden kanssa on helppo lähteä tekemään yhteistyötä tavoitteiden eteen. Koen, että työyhteisössämme suhtaudutaan avoimesti muutoksiin. Vaikka arjessa tulee vastaan haasteita, tartumme niihin arvojemme mukaan välillä sisulla ja aina yhdessä.

Nuoret työelämässä

Lievestuoreen S-markettiin on tänäkin vuonna tulossa useampia nuoria muun muassa kesätöihin ja Tutustu ja tienaa -kesätyöharjoitteluun.

- Työhaastatteluissa nuoret ovat erittäin kiinnostuneita tietämään millainen ilmapiiri työyhteisössä on, myös vastuullisuus nousee usein keskusteluissa esiin.

Hyvän työilmapiirin lisäksi nuoret kaipaavat tarkkaa palautetta.

- He toivovat selkeästi enemmän palautetta ja kaipaavat erityisesti tarkkaa tietoa siitä missä ovat erityisesti onnistuneet, pelkkä yleinen ”teit hyvää työtä” ei riitä.

Oman työnsä kautta Piispanen haluaa olla edesauttamassa muiden ammatillista kehittymistä ja uralla etenemistä.

- Minulla on kova luotto ihmisiin. Kun annetaan uskoa ja tilaa kasvaa, niin tulokset voivat olla mielettömiä. Jos sinulla on etenemishaaveita omalla urallasi, ota ne rohkeasti puheeksi esihenkilösi kanssa ja niitä voidaan lähteä yhteisvoimin edistämään.

 

Lue lisää urapoluista Keskimaalla tästä. 

Narikasta kahvilaan, kahvilasta oluen kaatoon, baaritiskiltä päälliköksi, Paula Janhonen tuntee ravintola-alan kuin omat taskunsa.

Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Erkka Lyytikkä

 

”Hei me tarvitsisimme narikkaan työntekijän, tuletko?”, kysyi Palokan Viihdekeskuksessa työskennellyt Paulan kaveri. 17-vuotiaana alkoi matka ravintolamaailmaan. Nykyään Paula Janhonen toimii kahden Keskimaan ravintolan: Amarillon sekä Green Eggin ravintolapäällikkönä.

– Olen aina ollut sitä mieltä, että kun on tarpeeksi intoa ja halua, pääsee kuinka pitkälle vaan, esimerkiksi nyt vaikka sitten kuuhun saakka.

Paula kuvailee päätyneensä ravintola-alalla hieman vahingon kautta. Utelias mieli sekä into uusien asioiden kokeiluun ja ihmisten kanssa työskentelyyn ovat vieneet eteenpäin.

– Olen koulutukseltani tradenomi, mutta ravintola-alaa olen opiskellut pisimpään – käytännön kautta ja koko urani. Tradenomiopinnoista mukaani tarttui johtamisen ja markkinoinnin opit.

Uran ensimmäisinä vuosina hän kiersi monissa eri ravintoloissa ja teki töitä laajasti eri työtehtävien parissa. Jossain vaiheessa esimiestehtävät alkoivat vetämään puoleensa, siitä alkoi uusi etenemisen suunta.

– Olen suorittanut Keskimaalla S-päällikkö-valmennuksen ja parhaillaan loppusuoralla on Syty ja sytytä -valmennus. S-päällikkö-valmennuksessa pääsin tutustumaan työkierron kautta eri yksiköihin sekä lukuisiin päälliköihin eri toimintatapoineen. Syty ja sytytä -valmennuksessa tutkitaan muun muassa omaa johtamistyyliä ja miten muokata sitä sopimaan erilaisten ihmisten johtamiseen.

Molemmat valmennusohjelmat kehittävät esihenkilön vuorovaikutus-, yhteistyö- ja valmentajataitoja sekä kykyä analysoida omaa toimintaa ja toimintaympäristöään. Tavoitteena on, että valmennettava kehittää paitsi itseään, myös työryhmää ja vastuualuettaan.

Kohdataan ihmiset ihmisenä

Kahden hyvin erityyppisen ravintolan johtaminen ei ole pikku juttu, työssä tarvitaan vahvaa ihmisten ja liiketoiminnan johtamiskykyä eikä haittaa ole tavoitteellisesta ja tulosnälkäisestä otteesta.

– Amarillo ja Green Egg ovat hyvin erilaisia ravintoloita, mutta työssäni saan niistä ammennettua vahvuuksia toisilleen. Ihmisten johtamisen näkökulmasta poden joskus huonoa omatuntoa, että en pysty olemaan tarpeeksi läsnä molemmille tiimeilleni.

Paulan mielestä parasta hänen työssään onkin ihmiset ja heidän sytyttämisensä parhaimpaansa. Haastavinta on saada kaikki kulkemaan yhteiseen suuntaan.

– Usein puhutaan, että asiakkaat ovat meille kaikkein tärkeimpiä, mutta minulle henkilökuntani on aina tärkeysjärjestyksessä ykkösiä. Tuloksessa näkyy, jos ihmiset eivät ole olleet etusijalla – he ovat tärkein voimavaramme. Hyvä työilmapiiri ja toimiva työympäristö näkyy kyllä asiakkaalle saakka.

Työssään Paula nauttii eniten kehittämisestä ja toisten innostamisesta. Siisteimmäksi hän nostaa sen kun pääsee näkemään super-tyyppien oppimisen, kehittymisen sekä uralla etenemisen.

– Sanon aina kaikille, että menkää ja tehkää, haluan tukea ammatillisessa kehittymisessä. Itse olen vaihtanut työpaikkaa monesti ja jokainen paikka on vienyt osaamista eteenpäin. Keskimaalla löytyy mahdollisuuksia työskennellä eri toimipaikoissa ja jopa eri aloilla.

Arvostusta puolin ja toisin

Esihenkilön tuki ja luottamus ovat tärkeää Paulalle. Apua ja kuuntelevia korvia löytyy useilta eri suunnilta.

– Tiedän, että oma esihenkilöni luottaa minuun ja päätöksiini, voin aina soittaa hänelle, jos tarvitsen tukea työhöni. Saan myös valtavasti apua omalta päällikkötiimiltäni, arvostan heidän työtään älyttömästi. Green Eggin apulaisravintolapäällikkö Miia Nieminen ja Amarillon apulaisravintolapäällikkö Henriikka Tolvanen ovat naiset oikeilla paikoilla.

Yksi Keskimaalla työskentelyn parhaista puolista onkin Paulan mielestä laajat tukiverkostot.

– Ravintola-alalta löytyy paljon tuttuja ja lukuisia kollegoita, joiden olkapäätä vasten voi tarvittaessa kääntyä. Tätäkään työtä ei tarvitse yksin tehdä.

Keskimaalla on yhteensä noin 150 sometiliä ja liiketoimintojen sometiimeissä mukana lähes 300 työntekijää ympäri Keski-Suomen. Tähän porukkaan kuuluu myös Konneveden Salessa työskentelevä Maria Nieminen.

Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Tero Takalo-Eskola

 

- Vastaan Konneveden Salen sometilistä, suunnittelen ja tuotan sinne sisältöä työkavereideni avustuksella. Lisäksi teen toisinaan Keskimaan somelähettiläänä sisältöjä heidän sometileilleen Facebookiin, Instagramiin ja TikTokkiin.

Somelähettiläät ovat Keskimaan eri toimialojen työntekijöitä, jotka kertovat työstään Keskimaan somekanavilla, yhteensä heitä on 16. Keskimaa tarjoaa kaikille sometiimiläisille apua, tukea ja koulutusta somettamisensa tueksi.

- Somen kautta pääsemme kertomaan asiakkaillemme millaista arki on eri toimialoillamme ja millaista on olla keskimaalainen, kaupallista puolta unohtamatta.

Some on tuonut henkilökunnan lähestyttävämmäksi

Kun ihmisillä on mukavaa töissä, välittyy se asiakkaille saakka. Konneveden Salen työporukan välinen huumori näkyy heidän sometilillään.

- Somesisältömme on meidän näköistämme ja aitoa. Saamme palautetta niin somen kautta kuin kasvotusten kaupalla. Ilahduttavinta on, kun asiakas kertoo meillä asioidessaan, kuinka postauksemme on tuonut iloista mieltä ja aiheuttanut naurun purskahduksia.

Maria haluaa tehdä someen sisältöjä, jotka tuovat hyvää mieltä ja iloa – synkkiä uutisia maailmassa riittää. Hän kokee, että somen myötä Salen henkilökunta on tullut läheisemmäksi asiakkaidensa kanssa.

- On ollut ihana huomata, että kun me uskallamme heittäytyä ja olla aitoja, myös asiakkaat uskaltavat lähestyä meitä helpommin ja tulla asioimaan sellaisena kuin ovat. Vuorovaikutus, rentous ja huumori asiakkaiden kanssa on kasvanut selvästi somen myötä.

Ei enää näkymätön

Maria toivoo, että voi omalla esimerkillään rohkaista jokaista olemaan oma itsensä. Nuorempana hän oli itse hyvin hiljainen, ujo ja halusi pysytellä huomaamattomana.

- Some on tuonut minulle itsellenikin paljon rohkeutta lisää. Enää en koita olla näkymätön, nyt olen esillä juuri sellaisena kuin olen. Kannustan kaikkia kokeilemaan rohkeasti uusia asioita, saatat päästä niskan päälle omista epävarmuuksistasi ja ehkä huomaat, että pärjäätkin tosi hyvin.

Omaa työyhteisöään Maria kuvailee kauniin sanoin.

- Arvostan suuresti hyvää työporukkaamme ja kaikkien heittäytymiskykyä lähteä somehommiinkin mukaan. Parempaa työporukkaa ei voisi olla, he ovat kuin toinen perhe minulle.

Keskimaa on kulkenut Marian matkassa läpi monen elämänvaiheen. Välillä tiet ovat eronneet ja sitten on taas kohdattu. Yhteistä taivalta on takana nyt jo 30 vuotta.

Teksti ja kuva: Katja Hyytiälä

 

Palvelupäällikkö Maria Niemi työskentelee Prisma Keljossa kassan sekä neuvonnan esihenkilönä, vastaten myös työvuorosuunnittelusta.

- Keskimaa on ollut monessa elämänvaiheessa hirveän hyvä työpaikka. Silloin kun lapseni olivat pieniä, tein paljon ilta- ja viikonlopputöitä ja pystyin olemaan päivät lasteni kanssa. Työvuoroja on aina voinut sovitella yhteen vapaa-ajan kanssa. Työnkuvani on muuttunut vuosien varrella ja pitänyt vireyden tekemisessä yllä, hän summaa.

Taloon Maria tuli aikoinaan kassatyöntekijäksi, edeten nykyiseen tehtäväänsä pikkuhiljaa. Esihenkilötyössään hän kohtaa uransa alkumetreillä olevia ja kaupan alan konkareita. Maria kokee, että jokainen tekijä tuo omannäköisensä panoksen työyhteisöön ja jokaista tarvitaan.

- Ihmisillä on niin erilaisia lahjakkuuksia ja vahvuuksia, jokainen on jossain hyvä. On hienoa päästä työskentelemään monenlaisten persoonien kanssa. Minulle on esihenkilönä tärkeää, että työntekijät tulevat hyvillä mielin töihin ja poistuvat kotiin samalla fiiliksellä.
Positiivinen vire ruokkii hyvää yhteishenkeä ja luo turvallisuutta, jossa jokaisella on rohkeutta olla oma itsensä.

Hyvä alku työlle

Prismaan saadaan vähän väliä uusia työkavereita. Jokaista uuteen työpaikkaan tulijaa yhdistää ainakin yksi seikka – alkujännitys.

- Jännitys on normaalia, meistä jokainen kokee sitä työuransa aikana. Myös itseltäni vaadittiin paljon rohkeutta siinä kohtaa, kun siirryin omassa työryhmässäni esihenkilöksi. Aika ja hyvät työkaverit auttavat alkuun. Meistä jokainen täällä haluaa, että uudet tekijät pärjäävät ja onnistuvat työssään, olemme heidän tukenansa.

Maria muistuttaakin aina uusia tekijöitä antamaan itselleen aikaa, hetkessä ei voi oppia kaikkea. Hänen mielestään virheitäkään ei tarvitse pelätä, ne kuuluvat opetteluun.

- On hienoa päästä todistamaan sitä hetkeä, kun on menty muutamia kuukausia eteenpäin ja uuden työntekijän ryhdistäkin jo näkee, kuinka hän on saanut varmuutta tekemiseensä ja loistaa koko olemuksellaan.

Parhaillaan Keskimaalla uuden äärellä on useita satoja kesätyöntekijöitä. Maria toivoo asiakkailta ymmärrystä työn ensi hetkiin.

- Uudet työntekijät tekevät parhaansa osaamisella, joka heillä juuri sillä hetkellä on. Annetaan ymmärrystä ja aikaa uusissa tilanteissa. Yhdessä asiakkaiden kanssa voimme tarjota hyvän alun jokaisen työlle.

Nora Puolakka hyppäsi osaksi Sataman Viilun henkilökuntaa viime heinäkuussa. Mitä kuuluu nyt, kun avauksesta on kulunut vuosi?

Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Venla Kauppinen

 

Viilun ensimmäinen vuosi on kulunut nopeasti ja sinä aikana niin henkilökunta kuin Viilukin on kokenut ja kehittynyt paljon.

- Ensimmäinen kesä oli hurja, Viilun valtava suosio yllätti varautumisesta huolimatta meidät kaikki ja hyppäsimme koko työporukka heti syvään päätyyn. Onneksi henkilökuntamme on tosi monipuolinen, meillä on eri-ikäisiä tekijöitä, ravintola-alan konkareita ja vasta aloittaneita, yhdessä täydensimme toisiamme.

Nora aloitti Viilussa tarjoilijana, tuleva kesä tuo jälleen uutta opeteltavaa, kun hän saa lisää vastuuta siirtyessään vuorovastaavan töihin.

Menneen vuoden aikana hän on päässyt tutustumaan Viilun toimintaan ja eri tekemiseen erittäin laajasti. Nopea eteneminen uusiin vastuutehtäviin on mahdollista, kun on rohkeutta kokeilla, kohdata ihmisiä ja intoa oppia uutta.

- Haaste on vastaanotettu ja koen että minusta on siihen. Odotan innolla mitä kaikkea rooli tulee pitämään sisällään. Minua motivoi toisten auttaminen ja ihmisten kanssa yhdessä tekeminen. Näiden asioiden parissa pääsen varmasti oppimaan paljon uutta.

Nora kannustaa jokaista uutta tekijää uskomaan omaan tekemiseensä ja siihen, että riittää juuri sellaisena kuin on. Työyhteisöissä tarvitaan yhtä monenlaisia tekijöitä kuin on asiakkaitakin.

- Meillä jokaisen persoona saa näkyä työssä. On tärkeää, että saa olla oma itsensä. Ravintola-ala kasvattaa tosi paljon muun muassa paineensietokykyä ja kanssakäymistä erilaisten ihmisten kanssa. Mielestäni jokaisen olisi hyvä jossain vaiheessa olla ravintolassa edes hetken töissä.

Työkaverin tukena

Viilussa lähdetään varmoin ottein kohti sesonkia. Nora kokee, että viilulaiset ovat parhaimmillaan silloin kun talossa tapahtuu. Kesäsesonki kiireineen ei jännitä häntä, tulevia tapahtumia, auringonpaistetta ja hyvää fiilistä odottavat kaikki.

- Toivon että kesä tuo paljon menoa ja meininkiä ja saadaan tehdä hommia. Suomen kesä kyllä pitää huolen, että päästään huilaamaankin. Kun sataa, niin silloin hiotaan pieniä juttuja, kehitetään ja vedetään happea. Aurinkoisina päivinä nautitaan siitä, kun talo on täynnä iloisia ihmisiä.

Viilussa ollaan aina työkaverin tukena. Koskaan ei ole niin kiire, etteikö työkaveria kerettäisi auttamaan.

- Hyvässä työyhteisössä on lupa kysyä apua, tehdä virheitä ja kokeilla uutta. Parhaimmassa tapauksessa työkavereista tulee ystäviä myös työn ulkopuolella.

 

Tervettä itsekkyyttä

Ravintola-alalla työskentely on monipuolista, kiireistä ja hetkittäin henkisesti sekä fyysisesti kuormittavaa. Nora kannustaakin pitämään huolta omasta jaksamisesta, sillä pitkään jatkunut stressi saattaa nakertaa voimia lähes huomaamatta.

-Minulle oma terveys ja jaksaminen ovat erittäin tärkeää ja olen oppinut pitämään niistä huolta. Jaksaminen ei voi aina olla samalla tasolla, on normaalia, että se vaihtelee. Jos kokee työssään väsymystä, se kannattaa nostaa rohkeasti esiin. Kun itse koin kuormituksen käyneen liian suureksi, sain siitä kertoessani hyvin tukea. Asiaan reagoitiin, sain apua ja väljyyttä vetää happea.

Nora on onnellinen, että Keskimaalla työskennellessä ei tarvitse murehtia siitä onko työnantaja hänen puolellaan. Työkavereista pidetään hyvää huolta.

Hyvä fiilis ja ilo välittyy Amarillon apulaisravintolapäällikkö Henriikka Tolvasen olemuksesta. Kuin hänet ympäröisi musiikki, jota kukaan muu ei kuule. Eikä ihmekään, onhan hän myös ammattimuusikko. Niin laulamisessa kuin esihenkilönä työskennellessä on sanoilla suuri merkitys.

Teksti ja kuva: Katja Hyytiälä

 

Apulaisravintolapäällikön työ on monipuolista ja sisältää niin hallinnollista kuin suorittavaa työtä. Omaa johtamisosaamistaan Henriikka vahvistaa opiskelemalla Gradiassa lähiesimiestyön ammattitutkintoa. Tutkinto suoritetaan oppisopimusopiskeluna työn ohessa.

- Opiskeluideni kautta olen saanut valtavasti uutta näkökulmaa ja varmuutta tekemiseeni. Amarillon ravintolapäällikkö Paula Janhonen on aivan ihana. Hän antaa vastuuta, haastaa ja luottaa. Minulla on tunne, että mielipiteilläni on väliä ja minua kuunnellaan, olen siitä tosi kiitollinen.

Henriikka on pohtinut paljon sitä, millainen esihenkilö haluaa itse johtamistyyliltään olla. Varmaa on, että hän laittaa hyvän kiertämään ja antaa takaisin kaiken sen mitä on itse työurallaan saanut. Hän kokee, että kannustava ilmapiiri ja positiivinen palaute on tärkeää kaikille, oli työssään sitten läpikulkumatkalla tai tullut jäädäkseen.

- Kannustavilla sanoilla on suuri merkitys, varsinkin uransa alkuvaiheissa olevalle henkilölle. Niitä muistoja kannetaan mukana ikuisesti. Haluan tukea ja luoda ilmapiirin, jossa jokainen tuntee olevansa yhtä arvokas.

Muusikon laulukeikat ovat tällä hetkellä taka-alalla. Monipuolinen työ Amarillossa on vienyt mennessään.

- Saanko sanoa, että työssäni on kaikki parasta? Minulla on tällä hetkellä paljon mielenkiintoista uutta opittavaa, pääsen työssäni tekemään hallinnollisia töitä, budjetointia, markkinointia ja olemaan kuitenkin läsnä myös työkavereille. Ravintola-alalla töitä tehdään vahvasti tiiminä, työporukkamme on aivan mahtava ja esihenkilötyö valtavan palkitsevaa.

Sinä riität

Kesälomien pyörähtäessä käyntiin Amarilloon saapuu yli kymmenen 18–27-vuotiasta kesätyöntekijää erilaisilla osaamistaustoilla. Uudet työkaverit saavat Keskimaan yleisen sekä toimipaikkakohtaisen perehdytyksen.

Amarillossa kesätyöntekijöiden perehdytykseen ja heidän tukemiseensa on vastuutettu iso joukko työkavereita.

- Jokaiselle kesätyöntekijällemme nimetään vuoropäälliköistämme oma ”tukihenkilö”, jonka vastuulla on perehdyttää lisää arjen lomassa, kuunnella huolet ja iloita onnistumisista.

Henriikka pitää tärkeänä, että kesätyöntekijät tietävät mitä heiltä odotetaan ja työnkuvat ovat selkeät. Nämä lisäävät työn mielekkyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Keväällä hän tekee listauksen asioista, joita kesätyöntekijöiden odotetaan osaavan kesäkuun loppuun mennessä. Kun kriittisemmät opinpaikat listataan ylös, on niitä kohti helpompi mennä.

- Kesätyöntekijän roolin kirkastaminen on todella tärkeää, koska aikaa opettelulle on rajallisesti. Listaus helpottaa niin päälliköiden kuin kesätyöntekijöiden työtä. Opittavien asioiden lista käydään yhdessä läpi kesäkuun lopulla ja katsotaan missä kohtaa osaamisen kanssa mennään.

Henriikka toivoo, että jokainen kesätyöntekijä on saanut kesän loputtua mukaansa tunteen, että niin asiakkaat kuin työyhteisö ovat ottaneet hänet hyvin vastaan ja olleet hänen puolellaan. Hän on oppinut uutta ja saanut varmuutta työskentelemiseen omana itsenään.

- Meillä on lupa olla oma itsensä ja tehdä työtä oman persoonansa kautta. Toivon, että olemme pystyneet ottamaan jokaisen yksilölliset tarpeet ja vahvuudet huomioon.

Tämän kesän kesätyöntekijöiden joukossa on myös niitä, jotka ovat työskennelleet Amarillossa ennenkin.

- Se että meille halutaan palata toisenakin kesänä työskentelemään, on paras palaute mitä voimme työyhteisönä saada.