Ilo auttaa -lahjoitus 2024 kohdentuu eri-ikäisten ihmisten digitaitojen kartuttamiseen


15.11.2023

Osuuskauppa Keskimaa on aloittanut syksyllä seitsemännen Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksen suunnittelun vuodelle 2024. Lahjoituskohteiden teemaksi on valikoitunut eri-ikäisten ihmisten digitaitojen kartuttaminen, joista asiakaskyselyyn pohjautuen ensisijaisiksi kohteiksi nousivat ikäihmisten arjen digitaitojen kartuttaminen ja mielenterveystyön tukeminen.

Keskimaan vuoden 2024 Ilo auttaa -lahjoituksen suunnittelutyö on aloitettu jo syksyllä ja lahjoituksen kohdentamiseen on osallistettu myös Keskimaan asiakkaat. Edellisten vuosien tapaan vuoden 2024 lahjoituksen kokonaissumma tulee olemaan euron per Keskimaan asiakasomistaja, eli noin 139 000 euroa.

Ennen lahjoitusteemojen valintaa haastateltiin keskisuomalaisia eri alojen asiantuntijoita.

− Meille oli tärkeää kuulla eri alojen asiantuntijoita, joilta saimme haastattelujen avulla kerättyä arvokasta tietoa ja näkemystä Keski-Suomen alueesta ja sen mahdollisuuksista sekä haasteista. Mikä tässä hetkessä puhututtaa ja mikä koetaan tärkeäksi. Haastattelimme viittä asiantuntijaa, jotka edustivat laajaa kirjoa erilaisia osaamisalueita, kuten ilmastotyö, sivistyspalvelut, journalismi, tulevaisuustutkimus ja teknologia, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaa viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Haastatteluiden kautta nousi esiin muun muassa seuraavia aiheita: mielenterveysongelmat, nuorten hyvinvointi, ympäristötietoisuuden lisääminen ja ilmastonmuutoksen torjunta, liikunta- ja kulttuuripalveluiden tukeminen sekä digitalisaation vaikutukset eri ikäisiin ihmisiin.

– Perusteellisen pohdinnan jälkeen valitsimme ensi vuoden teemaksi eri-ikäisten ihmisten digitaitojen kartuttamisen. Nuoret eivät välttämättä omaa niin hyviä digitaitoja kuin yleisesti kuvitellaan, ja vanhukset kaipaavat selkeästi apua erilaisten sähköisten palveluiden käytössä. Yhteiskunnan digitalisoituminen voi aiheuttaa esimerkiksi yksinäisyyden tunteita monella tavalla. Myös lasten ja nuorten digitaalinen turvallisuus herättää huolta. Asiakkaillemme suunnatun kyselyn avulla halusimme saada asiakkaidemme äänen kuuluviin ja selvittää, mihin tekoihin tämän teeman sisällä asiakkaamme toivovat konkreettisesti tartuttavan, Luoma selventää.

Asiakaskyselyyn saatiin yli 9000 vastausta

Vuoden 2024 lahjoitusta ja sen tarkempaa käyttöä koskevassa kyselyssä selvitettiin, kuinka asiakkaat haluaisivat painottaa tulevan vuoden lahjoituksen kohdentamista. Kyselyyn vastasi yli 9000 keskisuomalaista.

Eniten kannatusta sai ikäihmisten arjen digitaitojen kartuttaminen ja toiseksi eniten mielenterveystuen tukeminen digitaalisten ratkaisujen avulla.

− Toivoimme, että kyselymme herättäisi paljon kiinnostusta, mutta lopullinen vastaajamäärä pääsi kyllä yllättämään meidät kaikki positiivisesti. Vastausten avulla pystymme kohdentamaan lahjoituksen juuri sinne, mihin kohderyhmä sitä toivookin. On hienoa päästä tekemään seuraavan vuoden kampanjaa näiden tietojen ja toiveiden pohjalta.

Näin vastaukset jakaantuivat:
  • 35,7 % ikäihmisten arjen digitaitojen kartuttaminen (esim. pankki- ja terveyspalvelut, sähköinen tunnistautuminen, älypuhelinten ja mobiilisovellusten käyttö)
  • 30,6 % mielenterveystyön tukeminen digitaalisten ratkaisujen avulla (esim. matalan kynnyksen chatpalveluiden tukeminen)
  • 17,2 % yksinäisyyden vähentäminen ja vuoropuhelun lisääminen digitaalisuuden avulla (esim. videopuhelut, sosiaalinen media ja sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen)
  • 14,6 % lasten ja nuorten digitaitojen kartuttaminen
  • 1,9 % tietoisuuden lisääminen tekoälyn mahdollisuuksista (esim. koulutukset ja luennot)

Kysely suoritettiin 9.−29.10.23 monivalintakyselynä, mutta vastaajilla oli mahdollisuus myös jättää avoimen kentän kautta toiveita ja terveisiä.

− Yli 2000 ihmistä jätti meille terveisensä avoimen kentän kautta. Saimme kiitoksia teeman valinnasta, paljon perusteltuja vastauksia, konkreettisia kumppaniehdotuksia ja erinomaisia ideoita toteutukseen. Ensi vuoden teema todella puhutteli asiakkaitamme, näitä vastauksia on ollut ilo lukea läpi.

Vuoden 2024 Ilo auttaa -lahjoitus etenee kumppaneiden kartoittamisella. Alkuvuoden 2024 aikana tehdään kumppanivalinnat ja päästään kertomaan lisää lahjoituksen toteuttamistavoista.

Lisätietoa Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksista: www.keskimaa.fi/iloauttaa