Joutsan ABC-liikennemyymälän rakentamiseen aikalisä


2.6.2010

Keskimaa Osk:n ABC Joutsan rakentaminen siirtyy. Hankkeen suunnittelupöydälle palauttamisen tavoitteena on saada lopulta Oravakivensalmelle positiivisesti edukseen erottuva liikennemyymälä.

Keskimaan aie rakentaa ABC-liikennemyymälä Joutsan Oravakivensalmelle siirtyy. Keskimaan alkuperäisenä tavoitteena oli käynnistää liikennemyymälän rakentaminen nelostien rakentamisen aikataulua mukaillen vuonna 2010. Hankkeen käynnistymistä on kuitenkin päätetty siirtää. Keskimaan kiinteistöjohtaja Matti Vihinen ja ABC-toimialajohtaja Heikki Tervanen korostavat, että kyse on nimenomaan investoinnin siirtämisestä, ei lopullisesta peruuntumisesta.

 

– Olemme edelleen erittäin vahvasti sitoutuneet Joutsan ABC:n rakentamiseen. Ajassa ja toimintaympäristössämme tapahtuneiden muutosten takia nyt on kuitenkin paikallaan ottaa aikalisä ja palauttaa hanke suunnittelupöydälle sekä rakennusteknisten ratkaisujen että aikataulun osalta, Matti Vihinen toteaa.

Oravakivensalmen tontti sijaitsee Keski-Suomen rajalla, toimien nelostien porttina maakuntaan.

– Omaehtoinen hankkeen siirtämispäätös antaa mahdollisuuden uudelle lähdölle. Pääsemme suunnittelemaan ja rakentamaan ABC-liikennemyymälää, joka saa sille kuuluvan huomioarvon tiellä liikkuvien ihmisten modernina palvelujen tarjoajana. Haluamme rakentaa valtakunnallisesti upealle liikepaikalle ABC-ketjussa positiivisesti edukseen erottuvan liikennemyymälän, Heikki Tervanen korostaa.    

Taantuman tuomat isot ja nopeat vaikutukset ovat viimeisen vuoden aikana muuttaneet voimakkaasti markkinoita ja toimintaympäristöä. Globaalin taantuman vaikutukset näkyvät suomalaisella palvelualalla viiveellä.

– Osuuskauppa ei ole immuuni talouden muutoksille. Taantuma on vaikuttanut laskevasti ABC-toimialan asiakasmääriin. Meidän on otettava erityisen tarkasti huomioon markkinamuutokset tällaisessa vahvasti liikennesijoittuneessa, valtakunnalliseen liikennevirtaan lähes täysin tukeutuvassa kohteessa.

Nyt tehtyyn siirtämispäätökseen on osaltaan pakottanut myös nykysuunnitelmien mukaisen rakentamisen kalleus. Rakentamisen kustannusten tarkennuttua kohteen kokonaiskustannukset ovat nousseet ennakoitua suuremmiksi.  

– Huolimatta alkuperäisiin suunnitelmiin tehdyistä kustannussäästöä tuovista omista toimenpiteistämme, urakkatarjoukset ovat osoittautuneet niin korkeiksi, etteivät hankkeelle asetetut tavoitteet täyty. Kustannuksia nostavat erityisesti tontin maarakentamisen haasteet.

 Tarkkaa aikataulua ABC Joutsan rakentamisen käynnistymiselle ei tässä vaiheessa vielä pystytä antamaan. Joutsan kunta on tehnyt Oravakivensalmen tontille kunnallistekniikan valmiiksi ja odottaa ymmärrettävästi varsinaisen rakentamisen käynnistymistä.

– Joutsan kunnan sitoutuminen ja päätöksentekokyky on ollut hankkeessa koko ajan kiitettävää. Sekä viranhaltijat että luottamushenkilöt ovat erinomaisella tavalla edistäneet elinkeinoelämän mahdollisuuksia sekä yritystoiminnan kehittämistä, Vihinen kiittelee.

– Keskimaassa halutaan edelleen olla vahvasti mukana Joutsan seudun palvelujen kehittämisessä. ABC-automaatin sekä viime vuonna laajennetun S-marketin rinnalle haluamme tuoda toimivan ABC-liikennemyymälän, joka vahvistaa koko alueen vetovoimaa ja parantaa tunnettuutta. Ottamamme aikalisä on varmasti eduksi lopulliselle toteutukselle, Tervanen painottaa.