Jussi Lampisesta Vuoden Ässäpäällikkö


1.10.2014

Fransmannin ravintolapäällikkö Jussi Lampinen palkittiin syyskuun lopussa Seinäjoella järjestetyillä Ässäpäällikköpäivillä Vuoden 2014 Ässäpäälliköksi.

Ässäpäälliköiden joukkoon tulee valituksi useamman vuoden tuloksellisella toiminnalla, asiakastyytyväisyyden ylläpitämisellä, työyhteisön hyvällä johtamisella sekä oman yksikön ja ketjutoiminnan menestyksellisellä toteuttamisella ja kehittämisellä.


– Jussilla on järjestelmällinen ote asiakastyytyväisyyden jatkuvaan kehittämiseen sekä toiminnan johtamiseen suosittelu ja myynti keskiössä. Hän on jämäkkä ja vaativa esimies, joka johtaa joukkojaan etulinjassa, tinkimättömästi ja oikeudenmukaisuutta korostaen. Oman vastuualueensa lisäksi hän on aloitteellinen myös hotellin johtoryhmätyöskentelyssä sekä ketjun kehittämisessä. Jyväskylän Fransmanni on kaiken lisäksi yltänyt hienoon tuloskehitykseen vaikeassa markkinatilanteessa, valinnan perusteluissa todetaan.


– Hyvältä tuntuu. Suuri kiitos kaikille esimiehille, kollegoille ja etenkin työryhmälleni tämän hienon saavutuksen mahdollistamisesta, Jussi itse kommentoi valintaansa.
Vuoden 2014 Ässäpäälliköitä valittiin koko S-ryhmästä yhteensä 14. Valittujen päälliköiden yksiköt sijoittuvat eri tunnusluvuilla mitattuna ketjun menestyneimpien yksiköiden joukkoon.