Keskimaa luopuu kahdesta Salesta


28.8.2009

Keskimaa luopuu kahdesta Salesta

Myymälöille etsitään jatkajia

Keskimaa Osk on luopumassa kahdesta Sale-lähimyymälästään ja ABC-polttonesteenjakeluasemastaan. Pihtiputaan Muurasjärven sekä Luhangan Sale-myymälät ja ABC-automaatit lopettavat toimintansa nykyisessä muodossaan tämän vuoden loppuun mennessä.

– Tämä vaikea päätös on syntynyt pitkällisen harkinnan jälkeen. Yksikköjen toiminnan jatkamiselle ei ole erilaisista vaihtoehtoselvityksistä ja säästötoimenpiteistä huolimatta löytynyt taloudellisia edellytyksiä, Keskimaan vähittäiskaupan toimialajohtaja Kimmo Jantunen pahoittelee.

Myymälöiden toiminnasta ja polttonesteenjakelusta luovutaan huolellisten ympäristöselvitysten jälkeen. Ympäristötutkimuksien avulla varmistetaan, että pitkään harjoitettu polttonestejakelu ei ole vahingoittanut maaperää.

Myymälät eivät ole pitkään aikaan täyttäneet Sale-lähikauppaketjun edellyttämiä tila- ja toimintavaatimuksia. Myymälöiden vaikutusalueiden päivittäistavaramarkkinat eivät myöskään ole kooltaan riittäviä uusien tilojen rakentamiselle tai olemassa olevien kiinteistöjen peruskorjaamiselle tasolle, jota S-ryhmän toimintamallit edellyttävät.

– Nykyisellä toiminnalla Muurasjärven ja Luhangan Salet eivät täytä asiakaslupauksia, joihin Keskimaan ja koko S-ryhmän päivittäistavarakaupan liiketoimintamallit ovat sitoutuneet. Olemme silti halunneet pitää Salen ovet avoimina niin pitkään kuin mahdollista, vaikka kaikki muut kaupan toimijat ovat näistä maaseututaajamista poistuneet, Jantunen muistuttaa.

Molemmissa lopetettavissa myymälöissä työskentelee kolme henkilöä. Heille kaikille on tarjolla mahdollisuus siirtyä Keskimaan sisällä toiseen toimipaikkaan ns. vanhoina työntekijöinä. Osa työntekijöistä on jo ennestään työskennellyt Salen ohella läheisimmässä S-marketissa.

 

Hyvät edellytykset yrittäjävetoiselle kauppatoiminnalle

Keskimaa etsii syksyn aikana aktiivisesti myymälöiden toiminnalle jatkajia. Toiveena on, että mahdollisilla jatkajilla olisi valmiudet myös polttonestejakelutoiminnan ylläpitämiseen. Keskimaa on valmis luopumaan kiinteistöistä jatkajien kannalta hyvillä ehdoilla. 

– Vaikka myymälöillä ei ole resursseja jatkaa toimintaa osana maan kattavaa lähikauppaketjua, on sekä Muurasjärvellä että Luhangassa hyvät edellytykset yksityiselle kyläkauppatoiminnalle.

Yrittäjävetoisilla kyläkaupoilla on lisäksi Sale-myymälöitä paremmat edellytykset yhdistää päivittäistavaramyyntiin muita lähialueen asukkaita palvelevia toimintoja ja palveluja, muun muassa kesäasukkaiden erityistarpeet huomioiden.

Uusilla yrittäjillä on myös mahdollisuus anoa valtiolta investointitukea, joka on tarkoitettu kyläkauppojen palvelujen parantamiseen, monipuolistamiseen ja jatkuvuuden turvaamiseen.

 

Muut Salet jatkavat toimintaansa

Keskimaan Sale-lähikauppaverkostoon kuuluu Muurasjärven ja Luhangan myymälöistä luopumisen jälkeen 15 toimipaikkaa. Ne jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Sale-lähikauppaketju on edelleen tärkeä osa Keskimaan palvelukokonaisuutta. Viime vuosina muun muassa Haapamäelle ja Konnevedelle on rakennettu täysin uudet myymälät.

Supermarket-kokoluokkaan sijoittuvia S-marketeja Keskimaan toimialueella on tällä hetkellä 26, ja myös niiden toimintaa kehitetään edelleen. Elokuussa on käynnistetty esimerkiksi Pihtiputaan S-marketin mittava laajennus- ja uudistushanke.

– Investointien kohdentamisessa meidänkin on pakko toimia liiketalouden realiteetit huomioiden. Jos näin ei toimittaisi, menettäisimme pitkällä tähtäyksellä toimintaedellytyksemme ja pettäisimme samalla ison asiakasomistajajoukkomme luottamuksen, Kimmo Jantunen painottaa.