Keskimaa mukaan hyvien kauppatapojen rekisteriin


21.11.2014

Osuuskauppa Keskimaa on rekisteröitynyt EU:n Elintarvikeketjun hyvien kauppatapojen rekisteriin. Vapaaehtoisuuteen perustuvaan rekisteriin sitoutuneet yritykset haluavat luoda yhteiset pelisäännöt koko elintarvikeketjulle.

Tavoitteena on korostaa hyviä kauppatapoja ja sopimusvapautta sekä edistää koko elintarvikeketjun kilpailukykyisyyttä alkutuotannosta kauppaan.
– Sitoutuminen reilun pelin kauppaan on Keskimaalle helppoa, sillä olemme aina toimineet hyvien kauppatapojen mukaisesti. Ennen virallista rekisteröitymistä on kuitenkin ollut paikallaan etsiä kehityskohteita ja arvioida kriittisesti omia toimintatapojamme, muun muassa sopimuskäytäntöjä. Haluamme varmistaa, että toimintamme on kaikilta osin linjassa hyvien kauppatapojen kanssa ja toimimme käytännön arkitilanteissakin oikein ja luottamuksen arvoisesti, toimitusjohtaja Antti Määttä toteaa.

Keskisuomalaisille pienille elintarvikealan toimijoille Keskimaa haluaa olla nyt ja tulevaisuudessa hyvä ja luotettava yhteistyökumppani, läpinäkyvyyttä sekä yhtenäisiä ja tasapuolisia pelisääntöjä korostaen.
– Esimerkiksi kirjalliset sopimukset ovat keskeinen osa luottamusta. Ennakoitavissa olevia sopimusehtoja ei saa yksipuolisesti muuttaa ja molempien osapuolien on kannettava kohtuullinen yritysriski. Yhteistyöstämme on koiduttava yhteistä hyvää.

Hyvien kauppatapojen periaatteisiin sitoutumisen merkeissä Keskimaa päivittää kaikki yhteistyösopimuksensa. Useiden kymmenien keskisuomalaisten elintarvikevalmistajien kanssa kirjalliset sopimukset on jo uusittu. Samassa yhteydessä luodaan paikallisten tavarantoimittajien kanssa selkeät toimintamallit tuoteturvallisuuteen liittyvissä asioissa, esimerkiksi mahdollisissa tuotteiden poisvetotilanteissa.

Keskimaalla on yli 100 keskisuomalaista tavarantoimittajaa, joista suurin osa on varsin pieniä elintarvikeketjun toimijoita. Keskisuomalaisia tuotteita Keskimaan päivittäistavarakauppojen valikoimissa on tällä hetkellä kaikkiaan 4 200 (vuoden 2013 lopussa 3 500).
Paikallisten tuotteiden myynti tulee Keskimaan päivittäistavarakaupoissa olemaan tänä vuonna arviolta yli 30 miljoonaa euroa. Erityisesti pienien elintarvikeyritysten tuotteiden myynti on kasvanut selkeästi muuta myyntiä nopeammin.