Keskimaa mukana S-ryhmän valtakunnallisissa energiansäästötalkoissa − toimipaikkojen lämpötiloja lasketaan, sähkönkulutusta vähennetään ja paikallisia lisäideoita kerätään syksyn ajan


21.9.2022

Osuuskauppa Keskimaan on sitoutunut kantamaan oman vastuunsa valtakunnallisissa energiansäästötalkoissa, jossa koko S-ryhmä on mukana. S-ryhmä laskee yli tuhannen toimipaikkansa lämpötilaa yhdellä asteella. Lisäksi Keskimaalla varaudutaan vähentämään sähkönkulutusta valtakunnallisten huippukulutuspiikkien aikana aamukahdeksalta ja iltaviideltä. Henkilöstön kanssa ideoidaan lisää energiansäästövinkkejä syksyn aikana.

− Jokainen kilowatti merkitsee yhteisissä talkoissa. Olemme virittäneet energiatehokkuuden kiinteistöissämme jo varsin pitkälle, mutta etsimme jatkuvasti uusia yhteisiä tapoja vastata tulevan kauden sähköpiikkeihin ja vähentää näin sähköverkon kuormitusta, sanoo energiaohjauksen päällikkö Matti Loukkola S-ryhmästä.

S-ryhmä alentaa yli tuhannessa toimipaikassaan eri puolilla Suomea sisäilman lämpötilaa pysyvästi yhdellä asteella, kun lämmityskausi alkaa. Koko kaupparyhmän tasolla tämä vastaa reilun 800 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

− Keskimaa on vahvasti mukana valtakunnallisissa S-ryhmän toimenpiteissä sähkön kulutuksen hillitsemiseksi. Kaikissa Keskimaan toimipaikoissa alennetaan sisäilman lämpötilaan yhdellä asteella, joka tarkoittaa toimipaikkatasolla jopa viiden prosentin laskua lämmitysenergian kulutuksessa. Täytyy myös muistaa, että olemme viimeisten vuosien aikana tehneet merkittäviä pidemmän tähtäimen toimenpiteitä kiinteistöjen ja mm. kylmäkalusteiden, valaistuksen sekä lämmitysratkaisujen energiatehokkuuteen liittyen, toteaa Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

S-ryhmä on varautunut vähentämään sähkön kulutusta ennakoiden ja osallistuu näin mahdollisten valtakunnallisten huippukulutuspiikkien ehkäisemiseen. Sähkönkäytön tehohuiput osuvat tyypillisesti aamukahdeksaan ja iltaviiteen. S-ryhmä sitoutuu pienentämään tehohuippujen aikana ilmanvaihdon ilmamäärät minimiin ja säätämään valaistusta pienemmäksi.

− Uudet energiansäästötoimenpiteet sähkönkäytön huippukulutuspiikkien osalta toteutetaan Keskimaan kiinteistöissä, joissa ne ovat teknisesti mahdollisia ja järjestelmät ovat meidän hallinnassamme. Toimilla ei ole merkittävää vaikutusta työskentelyyn tai asiointiin toimipaikoissamme, Toivanen täsmentää.

S-ryhmässä ja Keskimaalla on investoitu fiksuun energiankäyttöön ja omaan uusiutuvaan energiaan jo vuosia. Osuuskauppa Keskimaa on panostanut jo vuosien ajan järjestelmällisesti energiatehokkaisiin kylmäkalusteisiin, jotka ovat tuoneet merkittävää energiansäästöä. Kylmäkalusteet ovat osa isompaa teknistä järjestelmää, mikä tuo sähkön säästön lisäksi myös keinoja hyödyntää hukkalämpöä kiinteistössä. Energiansäästötalkoisiin tarvitaan nyt myös nopeita ja vaikutukseltaan riittävän merkittäviä uusia keinoja nimenomaan kulutuspiikkeihin vastaamiseksi.

Keskimaan toimipaikoissa huolehditaan jo nyt energiansäästöasioista ja tehdään päivittäisiä toimenpiteitä mm. valaistuksen, kylmälaitteiden ja ilmanvaihtolaitteiden osalta. Keskimaan henkilökunta haastetaan syksyn aikana mukaan ideoimaan uusia paikallisia energiansäästötekoja.

− Omalta henkilökunnaltamme saamme varmasti arvokkaita vinkkejä arjen energiansäästötoimiin niin kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa kuin konttorilla ja näistä kerromme lisää myöhemmin syksyllä. Lisäksi järjestämme toimipaikkojen välisen energiansäästökilpailun, jossa verrataan energiankulutusta edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, toteaa Niko Toivanen henkilökunnan osallistamisesta energiansäästötekojen ideointiin.

S-ryhmän energiankulutus on vähentynyt yli 40 prosenttia vuodesta 2010 – kiitos kylmäkaappien, led-valojen ja hukkalämmön hyödyntämisen

S-ryhmä on tehnyt jo vuosien ajan merkittäviä investointeja energian kulutuksen tehostamiseksi sekä oman uusiutuvan energian lisäämiseksi. S-ryhmän omalla uusiutuvalla energialla, eli tuuli- ja aurinkovoimalla, tuotettu sähkö kattaa lähes kaiken kaupparyhmän sähkön kulutuksesta.

Energiasäästöä tuovat ovellisiin ja ympäristöystävällisempää kylmäainetta käyttäviin kylmälaitteisiin siirtyminen, LED-valaistus sekä lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja maalämpöratkaisujen hyödyntäminen. Nämä toimet ovat vaikuttaneet merkittävästi myymälöiden energiatehokkuuteen. Yhä useampi myymälä myös lämpenee kylmälaitteista syntyneen hukkalämmön avulla. Sähkösyöpöistä yksittäisistä kylmäkalusteista on pyritty luopumaan.

Satsaukset uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen ovat osa ilmastotekoja ja S-ryhmän tavoitetta olla oman toiminnan osalta hiilinegatiivinen vuonna 2025.


Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, Niko Toivanen, talousjohtaja, niko.toivanen@sok.fi, 010 767 3030
S-ryhmä, Matti Loukkola, energiaohjauksen päällikkö, matti.loukkola@sok.fi, 050 346 2823