Keskimaa selvisi haastavasta vuodesta 2008 hyvin


25.2.2009

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 19,3 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 18,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2008 tulokseen sisältyy 1,7 miljoonan euron suuruinen realisoitumaton rahoitusarvopapereiden alaskirjaus. Vuonna 2007 Keskimaa teki Spar-liiketoimintakauppaan liittyen kertaluonteisen 4,6 miljoonan euron alaskirjauksen.

 

Liiketoiminnan tulos oli suunnitellulla tasolla vuonna 2008 maailmanmarkkinoiden ennen näkemättömästä tilanteesta huolimatta. Suuret investoinnit ja poikkeuksellinen finanssimarkkinoiden tilanne vaikuttivat merkittävästi Keskimaan rahoituseriin. Vuoden 2008 nettorahoituskulut olivat 2,6 miljoonaa euroa, kun vuonna 2007 oli 1,9 miljoonaa euroa nettorahoitustuottoja.

Keskimaa tarvitsee edelleen lisää palvelualan ammattilaisia

 Keskimaassa oli vuoden 2008 lopussa työsuhteessa 1 830 henkilöä. Kokoaikaisiksi työsuhteiksi muunnettuna Keskimaan palveluksessa oli keskimäärin 1 419 henkilöä vuonna 2008 (edellisenä vuonna 1 369).

 Vuoden 2009 tammikuussa avautui Palokkaan Keskimaan kuudes ABC-liikennemyymälä ja helmikuussa Palokkaan avautuu Suomen neljäs Kodin Terra. Palokan Kodin Terran ja ABC:n työllistävä vaikutus ei juurikaan näy vielä vuoden 2008 luvuissa, joten henkilöstömäärä kokoaikaisiksi työsuhteiksi muunnettuna tulee jatkamaan nousuaan myös vuonna 2009. Keskimaan investointiohjelman edetessä tulee uusia työpaikkoja avautumaan myös jatkossa.

 

Keskimaan investointiohjelman huippuvuodet 2008–2010 hyvässä vauhdissa

 Keskimaa käytti asiakasomistajien palveluiden kehittämiseen lähes 61 miljoonaa euroa eri puolilla Keski-Suomea. Säynätsaloon avattiin uusi S-market, Lievestuoreen ja Laukaan S-marketeja laajennettiin, Jyväshovin laaja remontti valmistui, Palokkaan valmistuivat ABC:n ja Kodin Terran kiinteistöt sekä Sokos-keskuksen hanke eteni suunnitellusti. Lisäksi toteutettiin useita muita toimipaikkaverkoston kehityshankkeita.

 Keskimaassa on päätetty jatkaa toimipaikkaverkoston pitkäjänteistä kehittämistä suhdanteista huolimatta. Vuodelle 2009 on suunniteltu yli 50 miljoonan euron investoinnit maakuntaan. Kesällä avataan uusi suuren kokoluokan S-market Äänekoskella, Jyväskylässä Sokos-keskuksen investointi etenee aikataulussaan. Lisäksi Paviljonki-hotellin, Jyväskylän Savelan ja Vaajakosken S-marketien sekä useiden muiden hankkeiden valmistelu jatkuu.

Keskimaan asiakasomistajille yli 32 miljoonaa euroa vuodelta 2008

Keskimaan asiakasomistajien määrän kasvu jatkui. Asiakasomistajia oli vuoden lopussa 99123. Keskimaan asiakasomistajien saamat Bonukset nousivat ennätykselliseen 20,8 miljoonaan euroon, missä on kasvua 2,2 miljoonaa euroa eli 11,9 % edellisestä vuodesta (18,6 miljoonaa euroa).

 Keskimaan hallitus on päättänyt esittää keväällä kokoontuvalle edustajistolle 2,5 % suuruisen ylijäämänpalautuksen ja 10 % suuruisen osuusmaksun koron maksamista. Mikäli edustajisto hyväksyy hallituksen esityksen, tulevat Keskimaan asiakasomistajat saamaan yhteensä yli 32 miljoonaa euroa Bonuksina, ylijäämänpalautuksina, osuusmaksun korkoina sekä maksutapaetuina. Summa kohoaa keskimäärin noin 329 euroon asiakasomistajaa kohti, mikä on korkein koko S-ryhmässä.

 

TULOSTIETOJA

2004

2005

2006

2007

2008e

Myynti milj. €

423,9

463,9

510,2

552,1

598,5

Liikevaihto milj. €

344,8

376,7

415,7

449,4

486,5

Henkilöstökulut milj.€

36,1

39,1

41,7

44,8

48,0

Suunnitelmapoistot ja arvonalentumiset milj. €

12,1

13,5

15,4

21,4

16,7

Liiketulos milj. €

19,0

20,0

23,3

16,9

21,9

Rahoitustuotot ja -kulut milj.€

1,0

1,3

1,4

1,9

-2,6

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja milj. €

19,1

20,7

24,7

18,9

19,3

 

 

 

 

 

 

Asiakasomistajien määrä 31.12.

81 435

85 630

90 849

94 737

99 123

Henkilöstö kokoaikaisiksi muunnettuna

1 211

1 245

1 289

1 369

1 419

Investoinnit milj. €

20,3

27,5

20,4

42,0

60,8

Korjauskulut milj. €

3,7

2,8

3,6

3,4

4,5

 

– Vuosi 2008 oli monin tavoin poikkeuksellinen. Toimintaympäristön muutokset olivat nopeita ja jyrkkiä. Raaka-aineiden, energian ja elintarvikkeiden maailmanmarkkinahinnat nousivat vuoden alussa nopeasti. Maailmanlaajuinen rahoituskriisi heilutteli yrityksiä ja sijoitusmarkkinoita. Yleinen korkotaso lähti ensin voimakkaaseen nousuun ja kääntyi vuoden lopulla yhtä nopeaan laskuun, mikä vaikutti myös Keskimaan rahoituskuluihin.

Toimipaikkaverkoston sekä tuote- ja palvelutarjonnan kilpailukykyisyys sekä asiakas-omistajien sitoutuneisuus kantoivat Keskimaata haastavassakin toimintaympäristössä. Suurista investoinneista huolimatta lopputuloksena oli hyvä vuosi myös tuloksella mitattuna, toteaa Keskimaan vähittäiskaupasta ja taloushallinnosta vastaava toimialajohtaja Kimmo Jantunen.

Myynti kasvoi tammikuussa 2009

Vuosi 2009 on käynnistynyt yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta hyvin. Tammikuun ennakkotietojen mukaan Keskimaan myynti on kasvanut noin 3 % edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna. Päivittäistavarakaupan kasvu oli yli 7 %.

Myös asiakasomistajamäärän kasvu on jatkunut. Tammikuun lopussa Keskimaalla oli jo 99 359 asiakasomistajaa. Keskimaan asiakasomistajien määrän ennakoidaan nousevan 100 000:een lähikuukausina.

Edustajiston vaali 9.-18.3.2009, internet- ja postiäänestys

Keskimaan edustajiston vaalissa 9.-18.3. valitaan Keskimaan ylin päättävä elin. Keskimaan 100-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki viime vuoden loppuun mennessä Keskimaan jäseneksi eli asiakasomistajaksi liittyneet ja 15 vuotta täyttäneet jäsenet, eli noin 98 000 jäsentä. Ehdokkaita vaalissa on 412. Vaalikone internetissä avautuu 23.2.2009,

 

www.keskimaa.fi

ja

www.s-osuuskauppavaalit.fi