Keskimaa selvisi haasteellisesta vuodesta hyvin


20.1.2011

Keskimaa Osk:n verollinen myynti vuonna 2010 oli ennakkotiedon mukaan 661,1 miljoonaa euroa, missä kasvua edelliseen vuoteen oli 7 %. Vuotta leimasi kaikilla toimialoilla voimakkaat muutokset ja kysynnän vaihtelut.

Keskimaan liikevaihto (myynnistä vähennetty mm. arvonlisävero sekä maksetut Bonukset) vuonna 2010 oli yhteensä 545,6 miljoonaa euroa, mikä oli 8 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Kilpailun erityisen voimakkaasta kiristymisestä sekä alkuvuoden kaupallisesta nihkeydestä huolimatta vuosi sujui kokonaisuutena hyvin. Olemme varsin tyytyväisiä myynnin kehitykseen. Siihen vaikuttivat toimipaikkaverkostomme ja erityisesti käyttötavarakaupan palvelujen kehittyminen, kilpailukykyisyytemme päivittäistavarakaupassa sekä hyvin onnistunut kesäkauppa. Talouden kohentuneet näkymät sekä kuluttajien usko oman talouden suotuisaan kehitykseen piristivät loppuvuotta myös Keskimaassa, toimitusjohtaja Antti Määttä toteaa.

Asiakasomistajuus

Keskimaassa oli vuoden lopussa jäseniä eli asiakasomistajia yhteensä 107 836. Vuoden aikana määrä kasvoi 4 418 asiakasomistajataloudella, mikä on hieman enemmän kuin viime vuosina keskimäärin.

Asiakasomistajilleen Keskimaa maksoi ostohyvitystä eli Bonusta 8 % edellisvuotta enemmän, yhteensä 23,2 miljoonaa euroa. Toukokuussa 2010 maksettiin ylijäämänpalautusta edellisen vuoden tuloksesta 6,8 miljoonaa euroa. Kesäkuussa maksetun osuusmaksun koron yhteissumma nousi 1,0 miljoonaan euroon. S-Etukortin maksukäytöstä kertyvää maksutapaetua asiakasomistajat saivat 350 000 €. Näin rahana maksettujen etujen kokonaissumma nousi vuoden aikana 31,4 miljoonaan euroon.

– Nämä luvut osoittavat, että Keskimaan asiakasomistajuus koetaan edelleen kilpailukykyiseksi ja palkitsevaksi. Kokonaismyynnistämme yhä suurempi osuus kertyi asiakasomistajiemme tekemistä ostoista, eli keskittäminen on yhä lisääntynyt, Antti Määttä kiteyttää.

Asiakasomistajien ostoista kertyvä niin sanottu bonusmyynti oli yhteensä 576,8 miljoonaa euroa (+ 6 %).

Henkilöstö

Keskimaassa oli vuoden lopussa aktiivisessa työsuhteessa 1 794 työntekijää, mikä oli 46 enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.Henkilöstöstä yli 70 prosenttia työskentelee market- ja tavaratalokaupassa.

Market- ja tavaratalokauppa

Keskimaan päivittäistavarakaupan (Prismat, S-marketit, Salet ja ABC Marketit) liikevaihto oli 333,1 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 6 % edellisestä vuodesta. Käyttötavarakaupan liikevaihto kasvoi 11 %, yhteensä 73,6 miljoonaan euroon.

Myynnin arvioidaan kehittyneen yleistä markkinatilannetta suotuisammin – huolimatta siitä, että kevään poikkeukselliset elintarvikealan lakot aiheuttivat tuotteiden saatavuuspuutteita jopa pitkälle kesään saakka.

Vuonna 2010 market- ja tavaratalokaupan toimialalla tapahtui paljon muutoksia.

– Jyvässeudulle rakennettiin ennätysmäärä kaupan uusia neliöitä. Kilpailutilannetta voidaan pitää tällä hetkellä sekä päivittäis- että käyttötavarakaupassa varsin kireänä, toimialajohtaja Raija Rantanen kuvailee.

Keskimaan market- ja tavaratalokaupan vuosi 2010 oli kokonaisuutena kuitenkin hyvä. Merkille pantavaa myynnin kasvun ohella oli se, että toimipaikkojen asiakastyytyväisyyttä mittaavissa tutkimuksissa nähtiin paljon positiivisia onnistumisia.

Merkittävin myynnin lisäys tuli Palokan Prismasta, jonka käynnistyminen on sujunut odotetusti.

– Myös vuoden 2009 lopulla avattu S-market Savela sekä laajennettuna ja uudistettuna viime maaliskuussa avattu Mestarin Herkku Jyväskylässä ovat kasvattaneet päivittäistavarakauppaamme merkittävästi. Maakunnassa Pihtiputaan S-marketin laajennus sekä Petäjäveden täysin uusi S-market ovat olleet erittäin onnistuneita.

Käyttötavarakaupassa merkittävimmät myynnin lisäykset tulivat Kodin Terrasta sekä marraskuussa avatusta täysin uudistuneesta Sokoksesta. Joulukuussa Jyväskylän Sokos nousi ketjun kolmanneksi suurimmaksi tavarataloksi, Helsingin ja Tampereen tuntumaan. Vuoden 2010 aikana uudistettujen tavaratalon osastojen myynnin kasvut ovat olleet erittäin tuntuvia.

Kaupan toimialalle muutoksia vuonna 2010 toi myös kauppojen vapautuneet sunnuntaiaukiolot. Ne muuttivat kuluttajien asiointirytmiä, vaikuttaen myymälöiden toimintaan.  

– Keskimaan market- ja tavaratalokaupalle vuosi oli poikkeuksellinen myös johtamisen näkökulmasta. Muun muassa eläköitymisestä sekä kaupparyhmän sisäisestä työkierrosta johtuen vuoden mittaan lähes 30 kaupan toimialan esimiestä sai uuden työtehtävän.

Raija Rantanen ennakoi kilpailutilanteen Jyvässeudulla kiristyvän edelleen vuonna 2011 kaupan myyntineliöiden yhä lisääntyessä.

– Keskimaassa odotamme maltillista kasvua päivittäistavarakaupassa sekä merkittävämpää kasvua käyttötavarakaupassa. Sokoksen käyttötavaravalikoimat monipuolistuvat edelleen tämän vuoden aikana. Lisäksi Prismojemme palvelutarjonnan kehittäminen jatkuu edelleen.

Päivittäistavarakaupassa S-ryhmän omien merkkien määrä jatkaa kasvuaan.

– Rainbow- ja X-tra-tuotteiden myynti kasvoi viime vuonna merkittävästi. Suuntaus jatkunee myös tänä vuonna suosittujen omien merkkien valikoima kasvaessa edelleen sekä tuoretuotteissa että teollisissa elintarvikkeissa.

Polttoneste- ja liikennemyymäläkauppa

Keskimaan polttoneste- ja liikennemyymäläkaupan liikevaihto vuonna 2010 oli 118,4 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen kertyi 12 %.

Polttonestekaupan kasvu oli peräti 18 %, selittyen pääosin polttonesteiden kohonneilla vähittäismyyntihinnoilla. Kasvuun vaikutti myös ABC-automaattien avaaminen kesäkuussa Kangasniemelle sekä loppuvuodesta Laukaaseen ja Petäjävedelle. Polttonestekaupan litramyyntiä siivitti niin ikään asiakasomistajien entistä aktiivisempi ostojen keskittäminen.

– Polttonestekauppaa leimasivat alkuvuoden korkeat hinnat, jotka tasaantuivat kesäkaudelle noustakseen rajusti vuoden lopulla. Vuosi 2011 on käynnistynyt uuden 95 E10-bensiinilaadun myynnillä sekä öljyn maailmanmarkkinahinnan ja vahvan dollarin aiheuttamilla erittäin korkeilla polttoaineen hinnoilla, toimialajohtaja Heikki Tervanen selvittää.

– Vuoden vaihteessa veimme liikennepolttonesteiden veroedun täysimääräisenä myyntihintoihin, hän korostaa.

Loppuvuodesta  kauppaa kiihdytti myös polttoöljyn kysyntäpiikki.

– Myynti kiihtyi jopa nelinkertaiseksi asiakkaidemme tilatessa polttoöljyä ennen vuoden vaihteessa myyntiin tullutta rikitöntä ja hieman kalliimpaa polttoöljyä.        

ABC-liikennemyymälöiden vuotta 2010 toimialajohtaja kuvailee suurien vaihtelujen vuodeksi. Alan syklisyys on entisestään korostunut: erikoispyhien aikaan ihmisten liikkuessa kauppa käy erittäin hyvin, kun taas arkiset viikot ja viikonloput ovat hiljaisempia.

– Alkuvuodesta kaupan aukioloaikamuutos näkyi ABC Marketeissa viikonloppumyyntien laskuna, vaikuttaen myös ABC Ravintoloihin – tosin osassa yksiköistä ravintolamyynnit jopa kasvoivat. Tahmean alkuvuoden jälkeen kuuma kesä toi mukanaan huippumyynnit, ja taas vuoden loppupuolella myynnit laskivat edellisestä vuodesta, Heikki Tervanen toteaa.

Viikonloppukaupan menetyksistä huolimatta liikennemyymälöiden perustoiminta on hyvässä kunnossa. Toimintaa on sopeutettu muun muassa ABC Keuruun ja ABC Palokan palveluaikoja uudistamalla.

– Keskisuomalaiset lähiasiakkaat sekä valtakunnalliset liikkuvat asiakkaat käyttävät edelleen hyvin Keskimaan ABC-palveluja. Vuonna 2011 uskomme myyntien laskun tasaantuneen. Odotamme positiivisin mielin hienoista kasvua vapaa-ajanliikkumisen. Nelostien remontin valmistuminen on myös meille positiivinen asia.   

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Keskimaan hotelleiden ja ravintoloiden vuoden 2010 liikevaihto oli 34,3 miljoonaa euroa, pysyen edellisen vuoden tasolla.Matkailu- ja ravitsemiskaupassa vuosi oli toimialajohtaja Pasi Kuneliuksen mukaan kaksijakoinen.

– Alkuvuosi aina alkukesään asti oli myynnillisesti nihkeää meillä kuten koko toimialalla, emmekä päässeet edellisen vuoden tasolle. Heinäkuun helteet ja ravintolaruoan arvonlisäveron alennuksen vieminen suoraan hintoihin toivat kesällä positiivista virettä, siivittäen loppuvuoden ravintolakaupan mukavaan kasvuun. Myös majoituskauppa piristyi vuoden edetessä, Kunelius kommentoi.

Keskimaan ravintolakaupassa suurin haaste on juomakaupan jatkuva hiipuminen, jota vastaan taistelee koko toimiala.

– Aktiivisella asiakasomistajakampanjoinnilla ja oikeilla liikeideamuutoksilla olemme selvinneet vähintään kohtuullisesti, Pasi Kunelius toteaa viitaten muun muassa syyskuussa avattuun yöravintola Brahan. Alkaneen vuoden osalta odotukset ovat matkailu- ja ravitsemiskaupassa viime vuotta valoisammat. Ravintolakaupan ennustetaan hiljalleen elpyvän etenkin keskihintaisessa markkinassa.

Majoitusmarkkinassa Jyväskylä näyttää ennusteiden mukaan pitävän pintansa.

– Vankka kehittämistahti toimialallamme jatkuu. Hotellikauppaan olemme ottamassa uutta vaihdetta käynnistettyämme Sokos Hotel Paviljongin rakentamisen viime syksynä. Uusi hotelli avautuu kesällä 2012, Pasi Kunelius aikatauluttaa.