Keskimaa tarjoaa kesätöitä ennätyksellisesti tuhannelle nuorelle


23.6.2021

Osuuskauppa Keskimaa tarjoaa tänä vuonna kesätyötä ennätyksellisen suurelle joukolle keskisuomalaisia nuoria. Varsinaisia kesätyöntekijöitä Keskimaahan on jo nyt rekrytoitu 440, ja määrä kasvaa edelleen lomakauden toden teolla käynnistyessä. Lisäksi Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman kautta ensikosketusta työelämään hakee 550 nuorta.

Keskimaa on pitkään ollut yksi Keski-Suomen suurimmista kesätyöllistäjistä. Tänä vuonna Keskimaasta kesätyötä ja kesäharjoittelupaikkaa haki yhteensä noin 4 000 nuorta. Työ- tai harjoittelupaikan sai joka neljäs hakija.

Vuoden tärkein sesonki ei onnistuisi ilman kesätyöntekijöitä

Keskimaan varsinaisten kesätyöntekijöiden määrä nousee yli 450 henkilöön, kun kesälomakausi vilkastuu juhannuksen jälkeen ja lisärekrytoinnitkin saadaan toteutettua.
– Kesätyöntekijöiden työpanos on aivan olennaisen tärkeä vuoden merkittävimmän sesonkimme onnistumisessa. Asiakasmäärät ja myynti kasvavat samaan aikaan, kun vakituiset työntekijämme pitävät ansaittuja kesälomiaan – tämä yhtälö ei toimisi mitenkään, jos meillä ei olisi kesätyöntekijöitä. Kesätyö on myös merkittävä väylä pidempiaikaiseen ja vakituiseen työllistymiseen meille, tästäkin näkökulmasta kyseessä on vuoden suurin ja tärkein rekrytointi- ja perehdytysponnistus, Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg kuvailee.

Keskimaassa on otettu tänä keväänä käyttöön perehdytyksen uusi toimintamalli, jossa uusien työntekijöiden perehdytystä on vaiheistettu ja siihen käytettävää aikaa on kasvatettu.
– Perehdyttäminen tapahtuu monin eri keinoin, mukana on muun muassa yhteisen keskustelun ja luentomallisen oppimisen lisäksi itsenäistä opiskelua sekä sähköisessä oppimisympäristössä tehtäviä moduuleja, eikä kaikkea tarvitse oppia yhdellä kertaa. Perehdyttämisen kehittämisestä on saadun palautteen pohjalta vastannut projektiryhmä, jossa on ollut sekä liiketoimintojemme edustajia että HR-asiantuntijoitamme.

90 prosenttia 18-29-vuotiaita

Useilla kesätyöntekijöillä on kokemusta Keskimaasta kesätyöpaikkana jo yhdeltä tai useammalta aiemmalta kesältä. Monet ovat myös tehneet Keskimaan marketeissa, ravintoloissa ja liikennemyymälöissä töitä pitkin vuotta opintojen mahdollistamissa puitteissa, esimerkiksi viikonloppuisin sekä syksyn ja talven lomakausina.

Kesätyöntekijöistä 90 prosenttia on alle 29-vuotiaita (37% 19-vuotiaita ja sitä nuorempia, 43% 20-24 vuotiaita, 10% 25-29-vuotiaita ja loput sitä vanhempia). Keskimaan marketkaupassa kesätyöntekijöistä työskentelee 65%, liikennemyymälöissä 21% ja ravintoloissa ja hotelleissa 12%.

– Toimialasta ja toimipaikasta riippumatta haluamme tarjota kaikille kesätyöntekijöillemme oppia, kokemusta, mahtavan työporukan sekä esimiehen ja työkavereiden tuen, unohtamatta työtunteja ja omaa rahaa. Meillä pääsee nopeasti työn syrjään kiinni, tekemään oikeita asioita.  Pikkuhiljaa on mahdollista oppia lisää ja myös kasvattaa vastuita, jos halua ja intoa riittää. Dataa meillä ei tästä ole, mutta varovaisestikin arvioiden satojen vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöidemme Keskimaa-ura on saanut alkunsa kesätyössä, Kaisamaria Thusberg arvioi.

Jokainen työntekijä on tärkeä

Tradenomiksi Jyväskylässä opiskeleva Sami Perälä aloitti kesäpestinsä S-market Vaajalassa Vaajakoskella reilu kuukausi sitten.
– Hain Keskimaasta kesätöitä, koska halusin opiskelua tukevia taitoja asiakaspalvelutyöstä. Kaupasta minulla ei ollut ennestään minkäänlaista työkokemusta, mutta heti haastattelutilanteessa tuli hyvä fiilis, joka on vain vahvistunut kuluneiden viikkojen aikana, Sami Perälä kertoo.

Hän kertoo saaneensa myyjän tehtäviin hyvän perehdytyksen.
– Heti alkuvaiheessa osallistuin etäyhteyden kautta Keskimaan kesätyöntekijöiden yhteiseen perehdytyspäivään, jossa käytiin läpi osuuskaupan arvoja, toimintakulttuuria ja muita perusasioita, jotka yhdistävät kaikkia toimipaikkoja ja työntekijöitä. Se antoi hyvän kokonaiskuvan, jonka jälkeen perehdytys jatkui omassa myymälässä työtehtävä kerrallaan.

Sami Perälä kokee päässeensä todella nopeasti työhön sisään.
– Positiinen yllätys oli, miten nopeasti S-marketissa saa tehdä töitä itsenäisesti ja ottaa vastuuta omasta työpanoksestaan. Yllättävää on ollut myös se, miten monenlaisia tehtäviä myyjän työhön sisältyy.

27-vuotias kesätyöntekijä pitää työssä viihtymisen kannalta erityisen tärkeänä S-market Vaajalan hyvää työilmapiiriä. Töitä tehdään tosissaan, mutta ei totisesti.
– Työryhmässä vallitsee hyvä yhteinen huumori ja rento meininki. Töissä saa olla kivaa, eikä virheitäkään tarvitse pelätä. Lisäksi työntekijöiden tarpeet otetaan hyvin huomioon esimerkiksi työvuorosuunnittelussa, Sami kuvailee.

Hän arvelee, että kesätyökokemuksesta Keskimaassa kertyy paljon muutakin kuin rahaa.
– Merkittävin asia on oppia ymmärtämään, miten iso organisaatio toimii esimerkiksi HR-asioissa hyvällä tavalla. Tuntuu siltä, että jokainen työntekijä, olipa sitten vakituinen tai kesätyöntekijä, on oikeasti tärkeä.

Harjoittelupaikkojen lisäys kohdentuu Jyväskylän ulkopuolelle

Keskimaassa työskentelee tänä kesänä vakituisen henkilökunnan ohjauksessa myös Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman merkeissä kahden viikon harjoittelujaksoilla 15-17-vuotiaita nuoria. Keskimaa on ollut mukana nuorille ensikosketuksia työelämään tarjoavassa ohjelmassa sen alusta lähtien, mutta koskaan aiemmin ei nuorten määrä ole noussut näin suureksi. Tutustu ja tienaa -harjoittelijoita on viime vuosina Keskimaassa ollut noin 450. Tänä kesänä henkilömäärää on kasvatettu 550:een, koska ohjelma jäi viime vuonna koronan vuoksi kokonaan väliin.

Sadan harjoittelijanuoren lisäys on suunnattu erityisesti S-marketeihin ja ABC-liikennemyymälöihin Jyväskylän ulkopuolelle ja maakunnan reuna-alueille, joissa alaikäisten työllistymismahdollisuudet ovat usein Jyväskylän seutua rajallisempia. Tutustumisjaksoista lähes neljä viidestä toteutetaan kaupan yksiköissä.

Positiivisia onnistumisen ja uskaltamisen kokemuksia

Saarijärven S-marketissa Tutustu ja tienaa -nuoria on kesä-elokuun aikana töissä yhteensä 12, neljässä jaksossa, kolme kerrallaan.
– Kaikille hakijoille emme pystyneet harjoittelupaikkaa osoittamaan, vaikka paikkoja oli meilläkin nyt aiempaa enemmän. Alaikäisyys rajaa harjoittelijoilta kassatyön pois, mutta meillä riittää tekemistä tuotteiden hyllyttämisessä, kuormien purkamisessa ja myymälän siistimisessä. Haluamme antaa ikärajoitusten puitteissa mahdollisimman aidon ja monipuolisen kuvan kaupan työstä. Pääsääntöisesti nuoret tykkäävät heille annetuista työtehtävistä ja siitä, että päivät kuluvat nopeasti, marketpäällikkö Anne-Mari Sipinen kertoo.

Tutustu ja tienaa -harjoittelu tarjoaa parhaimmillaan positiivisia onnistumisen ja uskaltamisen kokemuksia, jotka kasvattavat nuoren ihmisen uskoa omiin kykyihinsä ja itseensä.
– Toivomme harjoittelujaksosta jäävän mieleen tekemisen meiningin, kivat työkaverit ja -yhteisön sekä toivottavasti myös kipinän asiakaspalvelutyötä kohtaan.


Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, 040 752 5590, kaisamaria.thusberg@sok.fi