Keskimaa tukee Kriisikeskus Mobilen toimintaa sekä MLL:n perhekahvilatoimintaa


20.1.2023

Osuuskauppa Keskimaa on tehnyt yhteistyösopimuksen Kriisikeskus Mobilen ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Järvi-Suomen piiri ry:n kanssa vuoden 2023 toiminnan tukemiseksi. Osuuskauppa Keskimaa tukee molempien yhdistysten toimintaa 10 000 eurolla.

Keski-Suomen ja keskisuomalaisten ihmisten hyvinvointi ovat Osuuskauppa Keskimaan avustuksissa keskeisiä asioita.

− Haluamme olla mukana tukemassa keskisuomalaisten perheiden ja nuorten arkea. Nuorten tukemisessa olemme keskittyneet oman alueemme liikuntaan ja kulttuuriin, lapsi- ja nuorisotyöhön painottuen. Meille on tärkeää, että tukemme avulla tehdään konkreettisia keskisuomalaisten arjen hyvinvointia edistäviä tekoja ja ennaltaehkäisevää työtä, toteaa Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Kriisikeskus Mobilen toimintaan kohdistuva 10 000 euron avustus mahdollistaa yhdistykselle kesälomittajien palkkaamisen, jotta kriisikeskus pystytään pitämään avoinna myös kesäaikaan avuntarvitsijoille.

− Keskimaan lahjoitus on meille merkittävä ja se mahdollistaa lisähenkilöstön palkkaamisen Kriisikeskus Mobilen toimintaan kesälle 2023, sillä meidän talousarviossamme ei ollut mahdollisuutta sijaiskuluihin. Lahjoitus tullaan konkreettisesti kohdentamaan kesäsijaisiin (2 hlöä) eikä meidän tarvitse pohtia Kriisikeskuksen toiminnan mahdollista kesäsulkua henkilöstömme vuosilomista johtuen. Toimintamme lyhytaikainenkin sulku kesällä rajoittaisi järjestölähtöisen matalan kynnyksen kriisiavun ja tuen mahdollistumista keskisuomalaisille, taustoittaa Kriisikeskus Mobilen johtaja Tuija Hauvala lahjoituksen merkitystä toiminnalle.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri saa tukea 10 000 euroa paikallisyhdistysten perhekahvilatoimintaan Keski-Suomen alueella.

− MLL:n perhekahvilat ovat kaikille perheille avoimia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Keskimaan lahjoituksen turvin lähes 30 perhekahvilassa ympäri Keski-Suomen pystytään tarjoamaan perheille ilmaista aamu- tai välipalaa. Lahjoitus on otettu perhekahviloissa ilolla vastaan, koska etenkin viime syksynä on huomattu, miten iso merkitys maksuttomalla aamu- tai välipalalla voi olla perheiden arjessa, toteaa MLL:n Järvi-Suomen piiri ry:n talouspäällikkö Anniina Laaksonen.

− Olemme todella iloisia, että pääsemme tukemaan yhdistysten toimintaa tällaisten hyvin konkreettisten tekojen kautta. Lisäksi molempien yhdistyksien toiminta kattaa hyvin meidän toiminta-alueemme Keski-Suomessa, mikä on meille yksi tärkeä kriteeri yhteistyötahoja valittaessa, Noora Luoma summaa.


Kriisikeskus Mobile

Kriisikeskus Mobilessa tehdään järjestölähtöistä kriisi- ja väkivaltatyötä sekä itsemurhien ehkäisytyötä keskisuomalaisille, kun elämää kohtaa kriisi tai elämäntilanne on muuten haastava. Kriisityö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, lyhytkestoista sekä suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, joka voi sisältää puhelimitse tehtävää kriisityötä sekä asiakastapaamisia Kriisikeskuksessa. Tilannekohtaisesti asiakasasioissa tehdään myös verkostotyötä ja tuetaan asiakasta tarvittaessa jatko-ohjauksena muihin palveluihin.

Kriisikeskus Mobilen tavoittaa puhelimitse 044 7888 470, pop up chatin kautta tai asioimalla kasvokkain Kriisikeskus Mobilen tiloissa Matarankatu 2, Jyväskylä. www.kriisikeskusmobile.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry

Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri on alueellinen kansalaisjärjestö, joka toimii neljän maakunnan alueella Pohjois- ja Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä Keski-Suomessa. MLL:n Järvi-Suomen piiri edistää toiminta-alueellaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Toimimme perheiden tukena, alueellisena vaikuttajana, vapaaehtoistyön järjestäjänä ja yhdistysten taustavoimana. 

Piirin alueella toimii 105 aktiivista paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä yli 10 000 jäsentä ja lähes 3000 vapaaehtoista. Piiri tuottaa toimintoja lapsille, nuorille ja lapsiperheille, palveluja kunnille, koulutuksia niin vapaaehtoisille kuin ammattilaisillekin sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon.


Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma, noora.luoma@sok.fi, 010 767 3040

Osuuskauppa Keskimaa, asiakkuuspäällikkö Pia Kuparinen, pia.kuparinen@sok.fi, 010 767 3701

Kriisikeskus Mobile, kriisikeskuksen johtaja Tuija Hauvala, 0400 290 277, tuija.hauvala@kriisikeskusmobile.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry, talouspäällikkö Anniina Laaksonen, 050 476 5939, anniina.laaksonen@mll.fi