Keskimaan edustajiston vaalin ehdokasasettelu elokuussa, vaali syys-lokakuussa


20.6.2017

Vaalissa käytössä myös sähköinen ehdokasasettelu

Osuuskauppa Keskimaa on asiakkaidensa omistama yritys. Yli 126 000 asiakasomistajaa ei kuitenkaan voi osallistua suoraan päätöksentekoon, joten tarvitaan edustuksellista demokratiaa.

Keskimaassa valitaan viime vuonna vahvistettujen uusien sääntöjen mukaisesti 50-jäseninen edustajisto vaaleilla neljän vuoden välein.

Sääntöjen mukaan edustajiston tärkeimpiä tehtäviä ovat hallintoneuvoston nimeäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tuloksenkäytöstä, muun muassa ylijäämänpalautuksesta päättäminen.

Keskimaan edustajiston vaali järjestetään syys-lokakuussa 27.9.-16.10.2017.
Ehdokasasettelu on elokuussa, 7.-18.8.2017.  

Sähköinen ehdokasasettelu

 – Osuuskauppa Keskimaan vaalissa on S-ryhmässä ensimmäistä kertaa käytössä sähköinen ehdokasasettelu, jonka toimittaa Edita Prima. Listojen asettajat tunnistautuvat pankkitunnuksilla ja kutsuvat ehdokkaat listalleen sähköpostilla. Ehdokkaiden suostumus listalle tehdään myös pankkitunnuksilla. Sähköisessä ehdokasasettelussa sekä asettajien että ehdokkaiden kelpoisuus varmistuu järjestelmästä saman tien.

Sähköistä ehdokasasettelua varten tarvitaan ehdokkaan nimi, sähköpostiosoite ja henkilötunnus. Myös valokuvat tarvitaan sekä sähköiseen että perinteiseen ehdokasasetteluun. Sähköinen ehdokasasettelu avautuu 7.8. Toki ehdokaslistoja voi jättää entiseen tapaan myös paperisina, kertoo talousjohtaja Niko Toivanen.

Ehdokkaaksi voi Osuuskauppa Keskimaan sääntöjen mukaan asettua jokainen 31.12.2016 mennessä Keskimaan jäseneksi liittynyt Keskimaan toimialueella asuva täysivaltainen henkilöjäsen, joka on täyttänyt 18 vuotta vaalin alkaessa, ja jota kolme samalla jäsenalueella vakituisesti asuvaa Keskimaan asiakasomistajaa esittää ehdokkaaksi.

Ehdokaslistoja voivat laatia vapaasti ketkä tahansa henkilöjäsenet. Yritykset, yhdistykset tai puolueet eivät voi asettaa ehdokkaita vaaliin.

 

Vaalissa kolme jäsenaluetta

Edustajiston vaalissa Keskimaan toimialue jaetaan jäsenalueisiin, joiden sisällä äänestäminen tapahtuu.

Jäsenalueiden rajat noudattelevat kuntarajoja.

 

Jäsen-

alue n:o

Jäsenalue

Edusta­jiston paikat

Ehdokkaita listalla

1

Eteläinen jäsenalue

Hankasalmi, Joutsa, Jämsä,

Kangasniemi, Kuhmoinen, Laukaa,

Luhanka, Muurame, Toivakka

12

2 – 24

2

Jyväskylän jäsenalue

26

2 – 52

3

Pohjoinen jäsenalue

Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kivijärvi,

Konnevesi, Kyyjärvi, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

12

2 – 24

 

Yhteensä

50

 

 

Jäsenalueiden sisällä ehdokaslistoja laadittaessa ei kuntarajoilla ole merkitystä. Samalla listalla ehdokkaita voi olla joko yhdestä tai useammasta kunnasta, taajamasta tai kylästä. Jäsenalueelta asetettavien ehdokaslistojen enimmäislukumäärää ei myöskään ole vaalijärjestyksessä rajoitettu.

Aiemmissa vaaleissa ehdokkaita on ollut noin 400.

Vaalikone käyttöön syys-lokakuussa

Vaalikone avautuu 27.9.2017, www.keskimaa.fi  

Äänestäminen sähköisesti tai postitse

Keskimaan vaalissa voi äänestää joko sähköisesti tai postitse.

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan kotiin äänestysaineisto.

Postitse äänestettäessä äänestyskuori tulee palauttaa niin, että se on S-vaalilautakunnalla 16.10.2017.

Äänioikeutettuja vaalissa ovat Keskimaan sääntöjen mukaan edellisen vuoden loppuun mennessä, eli 31.12.2016 mennessä Keskimaan jäseneksi eli asiakasomistajaksi liittyneet, 15 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet. Yhteensä äänioikeutettuja on noin 110 000.

Uuden edustajiston jäsenten nimet julkistetaan keskusvaalilautakunnan vahvistettua tulokset. Edustajiston toimikausi alkaa välittömästi tuloksen julkistamisen jälkeen, päättyen vuonna 2021, kun uusi edustajisto on jälleen valittu.

 

Lisätietoja:          

Osuuskauppa Keskimaa
Talousjohtaja Niko Toivanen 040 523 9131