Keskimaan henkilöstöä kiitetään jälleen yli miljoonan euron ylimääräisellä tulospalkkiolla


15.12.2023

Osuuskauppa Keskimaa palkitsee koko henkilökuntansa yhteensä yli miljoonan euron ylimääräisellä tulospalkkiolla kiitoksena vuoden 2023 tuloksesta. Ylimääräisen tulospalkkion piirissä ovat kaikki Keskimaan koko- ja osa-aikaiset työntekijät, yhteensä lähes 2 000 henkilöä, johtoryhmää lukuun ottamatta. Palkkio maksetaan tehtyjen työtuntien suhteessa: kokoaikaiselle työntekijälle ylimääräinen tulospalkkio on noin 600 euroa.

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2023 tuloksesta on muodostumassa erityisen hyvä ja siitä kiitos kuuluu Keskimaan henkilökunnalle. Keskimaan hallitus on tehnyt kokouksessa 15.12.2023 päätöksen palkita kaikkia keskimaalaisia ylimääräisellä tulospalkkiolla.

− Haluamme kiittää henkilökuntaamme onnistuneesta vuodesta ylimääräisellä tulospalkkiolla. Vuosi on ollut merkittävästi edellistä vuotta ja ennusteitamme parempi ja siitä kiitos kuuluu meidän henkilökunnallemme. Vuoden 2023 aikana henkilökuntamme on onnistunut kehittämään niin matkailu- ja ravitsemisliiketoiminta kuin liikennemyymälä- ja liikenne-energiakauppaa haastavista ajoista huolimatta. Lisäksi olemme edelleen onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttamme päivittäistavarakaupassa, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan koko- ja osa-aikaiselle henkilökunnalle maksetaan ylimääräisenä tulospalkkiona 0,35 € jokaisesta vuoden 2023 aikana tehdystä työtunnista. Palkkion suuruus on kokoaikaiselle työntekijälle hieman yli 600 euroa, ja esimerkiksi 20 tuntia viikossa työskennelleelle osa-aikaiselle työntekijälle noin 300 euroa. Keskimaan johtoryhmälle tätä ylimääräistä tulospalkkiota ei makseta.

Yhteensä ylimääräistä tulospalkkiota maksetaan henkilökunnalle noin 2,5 miljoonasta työtunnista, mikä on yhteenlaskettuna summana sivukuluineen noin 1 100 000 euroa.

− Tulospalkkio maksetaan henkilökunnallemme ensi vuoden puolella, jotta heidän on mahdollista hyödyntää palkkion maksussa alkuvuoden aikana käyttöönotettavaa Keskimaan henkilöstörahastoa. Työtekijä voi tietenkin itse päättää ohjaako ansaitsemansa palkkion osin tai kokonaan henkilöstörahastoon, vai ottaako sen palkkatilille entiseen tapaan, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg avaa.

Keskimaalla kaikki työntekijät ovat tulospalkkauksen piirissä. Työntekijät ovat jo vuoden 2023 aikana ansainneet työryhmien yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa tulospalkkiota, jota maksetaan neljän kuukauden välein. Nyt toteutettava ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tämän lisäksi. Vastaavanlainen ylimääräinen tulospalkkio maksettiin myös vuoden 2022 tuloksesta.

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, Antti Määttä, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, 010 767 3011, antti.maatta@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, 010 767 3015, kaisamaria.thusberg@sok.fi