Keskimaan henkilöstöä kiitetään yli miljoonan euron ylimääräisellä tulospalkkiolla


20.12.2022

Osuuskauppa Keskimaa palkitsee koko henkilökuntansa yhteensä yli miljoonan euron ylimääräisellä tulospalkkiolla kiitoksena vuoden 2022 tuloksesta. Ylimääräisen tulospalkkion piirissä ovat Keskimaan koko- ja osa-aikaiset työntekijät, yhteensä lähes 2 000 henkilöä, johtoryhmää lukuun ottamatta. Palkkio maksetaan tehtyjen työtuntien suhteessa: kokoaikaiselle työntekijälle ylimääräinen tulospalkkio on noin 600 euroa.  

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2022 tuloksesta on muodostumassa ennakoitua parempi. Kahden koronavuoden jälkeen etenkin matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä liikennemyymälä- ja liikenne-energiakauppa ovat elpyneet ennakoitua paremmin, minkä vuoksi tulos tulee olemaan parempi kuin vuonna 2021. Keskimaan hallitus on tehnyt kokouksessa 20.12.2022 päätöksen palkita kaikkia keskimaalaisia ylimääräisellä tulospalkkiolla.

−  Haluamme ylimääräisellä tulospalkkiolla kiittää henkilökuntaamme onnistuneesta vuodesta näinä hyvin poikkeuksellisina aikoina. Vuosi on ollut merkittävästi edellistä vuotta ja ennusteitamme parempi. Vuoteen on sisältynyt paljon ikäviä ja meidän kaikkien arkeen epävarmuutta tuovia asioita. Kaikesta huolimatta matkailu- ja ravitsemisliiketoiminta sekä liikennemyymälä- ja liikenne-energiakauppa ovat toipuneet koronavuosista selvästi ennakoitua paremmin. Samalla edullisimpaan päivittäistavaroiden hintakoriin perustuva strategiamme näyttää toimivan, sillä markkinaosuutemme päivittäistavarakaupassa on tänä vuonna vahvistunut selvästi, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan koko- ja osa-aikaiselle henkilökunnalle maksetaan ylimääräisenä tulospalkkiona 0,35 € jokaisesta vuoden 2022 aikana tehdystä työtunnista. Keskimaan johtoryhmälle tätä ylimääräistä tulospalkkiota ei makseta.

− Nykyinen hintakehitys, voimakas inflaatio ja asumisen kustannusten nousu vaikuttavat meidän jokaisen arkeen. Uskomme, että ylimääräinen tulospalkkio on henkilöstöllemme tässä tilanteessa erityisen hyvä ja tervetullut uutinen, onhan palkkion suuruus kokoaikaiselle työntekijälle hieman yli 600 euroa, ja esimerkiksi 20 tuntia viikossa työskennelleelle osa-aikaiselle työntekijälle noin 300 euroa, kertoo Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Osuuskauppa Keskimaa maksaa ylimääräistä tulospalkkiota henkilökunnalle yhteensä noin 2,5 miljoonasta työtunnista, mikä yhteenlaskettuna summana on sivukuluineen noin 1 100 000 euroa.

Kaikki Keskimaan työntekijät ovat tulospalkkauksen piirissä. Työntekijät ovat jo vuoden 2022 aikana ansainneet työryhmien yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa tulospalkkiota, joka voi maksimissaan olla 1 € / tehty työtunti ja jota maksetaan 4 kk välein. Nyt toteutettava ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tämän lisäksi.

Ylimääräinen tulospalkkio vuoden 2022 aikana tehdyistä työtunneista maksetaan helmikuun lopussa sillä hetkellä työsuhteessa oleville Keskimaan työntekijöille. Vastaavanlainen ylimääräinen tulospalkkio maksettiin myös vuoden 2021 tuloksesta.

 Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, Antti Määttä, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, 010 767 3011, antti.maatta@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, 010 767 3015, kaisamaria.thusberg@sok.fi