Keskimaan myynti ja tulos kehittyivät vuonna 2018


19.2.2019

Osuuskauppa Keskimaan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Tulos parani suunnitellusti vuonna 2018. Tuloksen paranemisen taustalla oli kasvanut liikevaihto ja onnistunut kustannushallinta.

Keskimaan vuoden 2018 verollinen myynti oli 758,9 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kertyi 625,7 miljoonaa euroa, mikä oli 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

– Vuosi 2018 oli Keskimaassa onnistunut ja tapahtumarikas. Erityisen tyytyväisiä olemme liikevaihdon kasvusta. Liikevaihdon kasvu kuvaa sitä, että Keskimaan myymien tuotteiden ja palveluiden laatu ja hintataso koetaan asiakasomistajien keskuudessa houkuttelevaksi, Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä toteaa.

– Keskimaan palvelualan 1800 ammattilaista ovat tehneet upeaa työtä. Keskimaassa on päätetty maksaa koko henkilöstölle (pl. johto) ylimääräinen tulospalkkio vuodesta 2018. Ylimääräinen tulospalkkion suuruus on 20 senttiä per tehty työtunti, mikä tarkoittaa noin 235 € tulospalkkaa keskimäärin 25 tuntia viikossa työtä tekevälle. Kokonaisuudessa ylimääräinen tulospalkkio on noin 600 tuhatta euroa, jatkaa Määttä.

Keskimaan merkittävimmän tavara-alan, eli päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi 3,1 %.

– Keskimaassa jatkettiin edelleen määrätietoisesti päivittäistavaroiden halpuuttamista. Lisäksi samalla panostetaan vahvasti päivittäistavarakaupan laadun kehittämiseen. Päivittäistavarakaupan liikevaihdon yli kolmen prosentin kasvu oli tiukassa kilpailutilanteessa hyvä suoritus, Määttä jatkaa.

Päivittäistavarakaupan osalta tulos parani johtuen hyvästä myynnin kasvusta. Päivittäistavarakaupan tuloksellisuus on mitä suurimmassa määrin kiinni volyymista. Käyttötavarakauppa laski 8,4 % edellisestä vuodesta. Liikevaihdon pienenemisestä huolimatta käyttötavarakaupan tulos parani edellisestä vuodesta, ollen kuitenkin vielä tappiollinen.

– Keskimaa on pienentänyt käyttötavarakaupan laajuutta viime vuosina mm. Sokos-tavarataloa pienentämällä sekä Marks&Spencerin lopettamisella. Lisäksi Kodin Terran konseptia terävöitettiin. Käyttötavarakauppa kohtaa tällä hetkellä isoa globaalia murrosta, kauppa siirtyy vahvasti digitaaliseen ympäristöön, Määttä lisää.

Myös liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan tulos parani. Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi 7,8 %. Keskimaan hotellien käyttöasteet säilyivät hyvällä tasolla. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto kasvoi 7,0 %. Kasvusta iso osa perustui polttonesteiden maailmanmarkkinatilanteeseen ja jälleenmyyntihintojen nousuun edellisestä vuodesta.

Keskimaan operatiivinen tulos on ennakkotiedon mukaan 22,2 miljoonaa euroa (ed.v. 18,6 milj.€), mikä on 3,5 % liikevaihdosta. Keskimaan liiketoiminnan kannattavuus on hyvällä tasolla. Oman toiminnan tehostaminen kaikissa kuluryhmissä viime vuosien aikana on johtanut parantuneeseen tulostasoon. Kaikkien Keskimaan toimialojen hyvä tulostaso varmistaa jatkossakin investoinnit, toimintojen pitkäjänteisen kehittämisen ja Keskimaan kyvyn halpuuttaa päivittäistavaroita.

Investoinnit olivat vuonna 2018 yhteensä 13,6 miljoonaa euroa.

Investoinnit kohdistuivat merkittäviltä osin matkailu- ja ravitsemiskauppaan. Solo Sokos Hotel Paviljongin laajennustyöt käynnistyivät elokuussa yhdessä ravintola Trattorian Aukion talviterassi Verannan kanssa. Veranta avattiin marraskuussa. Perinteinen Fransmanni-ravintola uudistui Frans&Sandraksi ja Jyväskylän kävelykadun varrella palvelleen Coffee Housen paikalle avattiin uusi kahvila-ravintola VENN. Lisäksi Amarillo koki täydellisen uudistuksen. Market-puolella myymälöitä uudistettiin Kannonkoskella ja Joutsassa.

Keskimaan vakavaraisuus vahvistui edelleen viime vuodesta: omavaraisuusaste oli 76,9 % (ed.v. 71,4 %).

Vuoden 2018 lopussa Keskimaalla oli 131 687 asiakasomistajaa. Asiakasomistajien määrä kasvoi 1 693 omistajalla. Vuodelta 2018 asiakasomistajille rahana maksetut edut ovat yhteensä 26,3 miljoonaa euroa (Bonus 20,9 milj.€, maksutapaetu 0,6 milj.€, ylijäämän palautus noin 4,0 milj.€ ja osuusmaksun korko noin 0,8 milj.€). Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan kesällä 2019, mikäli edustajisto hyväksyy hallituksen esityksen. Keskimaa palkitsee asiakasomistajiaan keskimäärin yli 200 euron palautuksilla.

Keskimaan palveluksessa oli aktiivisessa työsuhteessa vuoden 2018 aikana keskimäärin 1 806 henkilöä, mikä oli edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna neljä henkilöä vähemmän. Kesällä 2018 Keskimaa työllisti jälleen noin 750 kesätyöntekijää, mikä oli samaa tasoa kuin aiempina vuosina.

Vuonna 2019 Keskimaassa jatketaan palvelun laadun kehittämistä, päivittäistavaroiden halpuuttamista ja samalla myös palvelun laadun vahvaa kehittämistä. Halpuuttamista jatketaan edelleen omaa katetta pienentämällä kaikissa Keskimaan marketkaupan ketjuissa. Jyväskylän keskustan vetovoimaa parannetaan Kauppakeskus Sokkaria kehittämällä edelleen entistä vetovoimaisemmaksi kauppapaikaksi. Solo Sokos Hotel Paviljongin laajennusinvestointi valmistuu ja useita market-toimipaikkoja uudistetaan ympäri Keski-Suomea.