Keskimaan myynti kasvoi tammi-huhtikuussa


10.6.2009

Keskimaan vuosi 2009 on lähtenyt liikkeelle tyydyttävästi. Tammi-huhtikuun myynti kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Sadantuhannen asiakasomistajan raja lähestyy.

 

Myynnin kehitys

 Keskimaa-konsernin verollinen myynti kasvoi tammi-huhtikuussa 1,8 % edellisestä vuodesta nousten 184,0 miljoonaan euroon.

Päivittäis- ja käyttötavarakaupan myynnin kasvun lisäksi uudet toimipaikat kasvattivat Keskimaan myyntiä. Alkuvuonna avattiin Palokkaan ABC-liikennemyymälä ja Kodin Terra.

Tilastokeskuksen (http://www.tilastokeskus.fi/) mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 0,8 prosenttia. Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat olivat vuoden 2009 huhtikuussa 5,9 % kalliimpia verrattuna vuoden 2008 huhtikuuhun. Asumiskustannukset, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet olivat halventuneet 1,9 %. Käyttötavaroiden hintakehitys oli edelleen maltillista, vaatetuksen ja jalkineiden hinnat ovat nousseet vain 0,5 % vuoden 2008 huhtikuusta. Ravintoloissa ja hotelleissa hinnat ovat nousseet 4,3%.

Yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen loppuvuoden myynnin ja tuloksen ennustaminen on haastavaa. Keskimaan vuoden 2009 myynnin arvioidaan ylittävän 600 miljoonaa euroa.

 

Myynti toimialoittain

Keskimaan päivittäis- ja käyttötavarakauppa kasvoi tammi-huhtikuussa 5,5 % edellisestä vuodesta, ollen yhteensä 138,7 miljoonaa euroa. Helmikuussa avattiin Palokkaan Kodin Terra, joka on lähtenyt liikkeelle suunnitellusti.

– Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta on Kodin Terra saanut hyvän startin toiminnalleen. Asiakasomistajat ovat löytäneet tiensä Kodin Terraan kiihtyvällä tahdilla. Uskomme saavuttavamme tälle vuodelle asettamamme myyntitavoitteet rakentamisen hiljentymisestä huolimatta, toteaa toimialajohtaja Kimmo Jantunen.

– Ruoan hinnan nousu on taittunut. Siinä missä viime vuosi oli kallistuvan ruoan vuosi, näyttäisi kuluvasta vuodesta muodostuvan halpenevien elintarvikkeiden vuosi. Siirrämme elintarvikkeiden tukkuhintojen laskun hyllyhintoihimme, kuten myös lokakuussa vuosien odotuksen jälkeen toteutuvan elintarvikkeiden arvonlisäveron alenemisen. Elintarvikkeiden hinnat laskevat veronalennuksen ansiosta noin 4,3 % lokakuun alussa, jatkaa Jantunen.

 Polttonestekaupassa rajusti laskenut öljyn maailmanmarkkinahinta on näkynyt autoilijoille edellisvuotta yli 20 senttiä edullisempina bensiinin ja jopa yli 30 senttiä edullisempina dieselin litrahintoina. Samalla bensiinin ja dieselin valtakunnalliset litramääräiset volyymit ovat laskeneet 3,5 prosenttia (lähde: Öljy- ja kaasualan keskusliiton kuluttajahintaseuranta). Polttonestekaupan volyymiä laskevat liikennesuoritteiden väheneminen sekä yksityis- että yritysliikenteessä.

 Polttonesteiden myynti Keskimaan ABC-verkostossa tammi-huhtikuussa oli 25,2 miljoonaa euroa. Myynti laski 15,3 % edellisestä vuodesta. Keskimaan polttonestekaupan kokonaisvolyymi on pysynyt alkuvuonna viime vuoden tasolla bensiinilitrojen vähetessä ja dieselin kasvaessa. Keskimaan liikennemyymälöiden osalta matkailun ja liikennesuoritteiden väheneminen alkuvuonna on näkynyt ravintolakaupan osittaisena laskuna. Market-kauppa liikennemyymälöissä on jatkanut kasvuaan.

– Liikennemyymälöiden osalta vuoden tärkeimmän ajanjakson, kesäkaupan, odotukset ovat varsin positiiviset. Polttoaineen alhaisen hinnan odotetaan lisäävän matkailua kotimaassa, toteaa toimialajohtaja Heikki Tervanen.

 – Kesällä avataan Äänekosken uuden S-marketin yhteyteen ABC autonpesu- sekä ABC polttoainepalveluyksikkö. Lisäksi ABC Vaajakosken ravintolan asiakastilojen uudistus sekä liikennemyymälöiden sisätupakointitilojen poistuminen vahvistavat positiivisia odotuksia kesäkaupan suhteen, jatkaa Tervanen.

 Keskimaan hotelleiden ja ravintoloiden myynti oli alkuvuonna 19,2 miljoonaa euroa, kasvaen edellisestä vuodesta 3,4 %.

– Ravintolakaupan haasteellisuus jatkui edelleen alkuvuonna erityisesti lähiöravintoloissa. Jyväshovin ravintolauudistukset sekä ravintola Freetimen avaaminen Aalto-ravintolakokonaisuuteen ovat osoittautuneet oikeiksi hektisessä kävelykadun ravintolamarkkinassa, toteaa toimialajohtaja Pasi Kunelius.

 – Sokos Hotellien majoituskauppa on käynyt alkuvuonna verraten hyvin ja olemme säilyttäneet markkinajohtajan aseman Jyväskylässä. Paviljongin vahva tapahtumakalenteri sekä luottamus asiakasomistajien kotimaan matkustusvalmiuteen lupaavat hyvää kesäkautta myös hotelleillemme, lisää Kunelius.

Tulos

Keskimaan toiminnan tulos (tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä) tammi-huhtikuussa oli 2,1 miljoonaa euroa (1,4 % liikevaihdosta). Tulos oli 3,1 miljoonaa euroa edellistä vuotta heikompi, mikä selittyy myynnin kasvun hidastumisella, uusien yksiköiden avaamiskustannuksilla sekä kasvaneilla poistoilla ja rahoituskuluilla. Lisäksi alkuvuoden tulokseen on kohdistunut kertaluonteisia kuluja edellistä vuotta enemmän.

 Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan voitolliseksi, mutta jäävän edellistä vuotta heikommaksi. Tuloksen arvioidaan mahdollistavan ylijäämänpalautuksen maksamisen myös vuodelta 2009.

Asiakasomistajat

Keskimaa on saanut alkuvuoden aikana 1 410 uutta asiakasomistajaa. Huhtikuun lopussa Keskimaalla oli 99 274 asiakasomistajaa.

Keskimaan asiakasomistajille maksetut Bonukset 1-4/2009 olivat 6,4 miljoonaa euroa, missä on kasvua 0,5 % edellisestä vuodesta. Lisäksi Keskimaan asiakasomistajat saivat S-Etukortilla maksamistaan ostoista maksutapaetua 0,1 miljoonaa euroa. 

Työllistäminen

Keskimaa työllisti huhtikuun 2009 lopussa 1 754 henkilöä. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan viime vuosien tavoin myös vuoden 2009 aikana. Esimerkiksi loppuvuodesta Jyväskylän Savelaan avattava uusi S-market lisää avautuessaan keskimaalaisten määrää noin kahdellakymmenellä.

 Kesäkaudella Keskimaa työllistää kesätyöntekijöinä noin 400 henkeä. Osa kesätyöntekijöistä on osa-aikaisia työntekijöitä Keskimaassa ympäri vuoden, mutta kesäkaudella tuntimäärät kasvavat merkittävästi. Lisäksi tänä kesänä Tutustu ja tienaa –ohjelman kautta Keskimaan toimialoilla työskentelee noin 300 peruskoulun päättävää nuorta.

Investoinnit

Keskimaa jatkaa matalasuhdanteesta huolimatta toimipaikkaverkostonsa kehittämistä. Jyväskylän Sokos-keskuksen ja kesäkuussa avattavan Äänekosken uuden S-marketin rakentaminen on edennyt aikataulussa. Savelan S-marketin rakennustyöt alkoivat vuoden alkupuolella. Tavoitteena on avata S-market Savela vielä tämän vuoden puolella. Lisäksi Tikkakosken sekä Joutsan S-markettien laajennukset ovat käynnissä. Keskimaan vuoden 2009 bruttoinvestoinnit nousevat arviolta noin 50 miljoonaan euroon.