Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä Elon hallintoneuvoston puheenjohtajaksi


22.11.2023

Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 21.11.2023 hallintoneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2024 Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määtän. Hallinto-neuvoston ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Stefan Borgman ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimitusjohtaja Katariina Poskiparta. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohta-jan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä päätettiin pitää 12 jäsenessä.Elon logo

Elon hallitus 1.1.2024 alkaen

toimitusjohtaja Antti Aho, Aava Terveyspalvelut Oy
Chief Financial Officer Minna Alitalo, Teknos Oy
varatoimitusjohtaja Minna Helle, Teknologiateollisuus ry
Chief Technology Officer Sakari Jorma, Accountor Group
pääjohtaja Juha Koponen, LähiTapiola-ryhmä
puheenjohtaja Maria Löfgren, Akava ry
johtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry
puheenjohtaja Jorma Malinen, Ammattiliitto Pro
työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, SAK ry
puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Senior Fellow Timo Viherkenttä, Aalto-yliopisto
toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Fennia

Yhtiöllä on hallintoneuvoston valitsema vaalivaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella esitykset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista. Vaalivaliokunnan jäseneksi eronneen Satu Yrjäsen tilalle Yrjäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2025 saakka valittiin vakuutuksenottajien valitsemana jäsenenä Antti Määttä. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Määttä ja vara-puheenjohtajana jatkaa Jaana Ylitalo.

https://www.elo.fi/fi-fi/tietoa-elosta/hallinto/hallintoneuvosto

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, toimitusjohtaja Antti Määttä, puh. 010 767 3011
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, lakiasiainjohtaja Harri Christensen, puh. 040 518 7284