Keskimaan tulos parani tehokkuuden kautta, vaikka myyntikate laski edelleen


16.2.2018

Osuuskauppa Keskimaan liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Tulos parani suunnitellusti vuonna 2017. Tuloksen paranemisen taustalla oli onnistunut kuluhallinta ja varsinkin Seppälän Prisman tuloksen merkittävä parantuminen avausvuoden 2016 suunnitellusta tulosnotkahduksesta. Myyntikate laski myös vuonna 2017.

Keskimaan vuoden 2017 verollinen myynti oli 737,6 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kertyi 607,4 miljoonaa euroa, mikä oli 1,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

– Vuosi 2017 oli Keskimaassa onnistunut ja tapahtumarikas. Sokos Hotel Alexandran päivitysinvestointi, Sokoksen tilamuutokset ja liikepaikan kehittyminen kauppakeskus Sokkariksi, Kodin Terran liikeidean uudistuksen päättäminen, Prisma Keljon uudistus, Sale Konneveden laajennus, Jämsän, Pihtiputaan ja Lievestuoreen S-markettien päivitykset. Toiminnan kehittämistä on tehty siis laajalla rintamalla kaikkialla Keski-Suomessa, toimitusjohtaja Antti Määttä toteaa.

– Uuden Seppälän Prisman ensimmäinen täysi vuosi onnistui odotuksia paremmin, ollen jo tässä vaiheessa selkeästi kannattava. Seppälän Prisman naapuriin avattu Kauppakeskus Seppä on lisännyt myös alueen kaupallista houkuttelevuutta ja näkynyt Prismassakin positiivisesti. Yhtä aikaa Seppälän vetovoimaisuuden kanssa keskustan vetovoimaisuudesta huolehtiminen on Keskimaalle olennaisen tärkeä asia, Määttä kertoo.

Keskimaan merkittävimmän tavara-alan, eli päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi 2,2 %.

– Keskimaassa jatkettiin edelleen määrätietoisesti päivittäistavaroiden halpuuttamista, asiakkaiden saama hyöty kasvoi edelleen. Koko Keskimaassa kuluhallinta oli hyvää, joten päivittäistavarakaupan halpuutus kyettiin rahoittamaan onnistuneesti. Päivittäistavarakaupan liikevaihdon yli kahden prosentin kasvu oli tiukassa kilpailutilanteessa hyvä suoritus ja valtakunnan markkinan myynninkasvua hieman parempi. Tähän on oltava tyytyväinen, Määttä jatkaa.

Käyttötavarakauppa laski 10,0 % edellisestä vuodesta. Käyttötavarakaupan laskun selittää merkittävät muutokset vuonna 2017, joita olivat Sokoksen tilamuutokset ja Kodin Terran liikeideamuutosten aiheuttamat häiriöt. Lisäksi Prismat jatkoivat käyttötavarakaupan ketjutason kehittämistä. Muutoksilla tavoitellaan entistä osuvampia valikoimia asiakkaille ja käyttötavarakaupan tappiollisuuden kääntämistä kannattavaksi. Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi 0,2 %. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto kasvoi 5,7 %. Kasvusta suurin osa johtui polttonesteiden maailmanmarkkina- ja siitä seuranneista jälleenmyyntihintojen nousulla edellisestä vuodesta.

Keskimaan operatiivinen tulos on ennakkotiedon mukaan 18,6 miljoonaa euroa (ed.v. 12,3 milj.€), mikä on 3,1 % liikevaihdosta. Keskimaan liiketoiminnan kannattavuus on hyvällä tasolla. Oman toiminnan tehostaminen kaikissa kuluryhmissä paransi tulosta. Päivittäistavarakaupan osalta tulos parani johtuen Seppälän Prisman ensimmäisestä täydestä vuodesta. Edellisenä vuonna Seppälän Prisman avaus rasitti suunnitellusti koko Keskimaan tulosta. Käyttötavarakaupan tulos parani edellisestä vuodesta, ollen kuitenkin vielä tappiollinen.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan tulos parani ja matkailu- ja ravitsemiskaupan tulos heikkeni suunnitellusti, Original Sokos Hotel Alexandran investoinnin takia. Keskimaan hotellien käyttöasteet säilyivät hyvällä tasolla. Näiden toimialojen hyvä tulostaso varmistaa jatkossakin osaltaan Keskimaan kyvyn halpuuttaa päivittäistavaroita.

Investoinnit olivat vuonna 2017 yhteensä 15,7 miljoonaa euroa, josta valtaosa kohdentui Original Sokos Hotel Alexandran uudistukseen.

Keskimaan vakavaraisuus vahvistui: omavaraisuusaste oli 71,4 % (ed.v. 68,1 %).

Vuoden 2017 lopussa Keskimaalla oli 129 994 asiakasomistajaa. Asiakasomistajien määrä kasvoi edelleen vahvasti, peräti 4 464 omistajalla. Vuodelta 2017 asiakasomistajille rahana maksetut edut ovat yhteensä 26,0 miljoonaa euroa (Bonus 21,7 milj.€, maksutapaetu 0,6 milj.€, ylijäämän palautus 3,0 milj.€ ja osuusmaksun korko 0,8 milj.€). Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan kesällä 2018, mikäli edustajisto hyväksyy hallituksen esityksen.

Keskimaan palveluksessa oli aktiivisessa työsuhteessa vuoden 2017 aikana keskimäärin 1 810 henkilöä, mikä oli edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna 11 henkilöä vähemmän. Kesällä 2017 Keskimaa työllisti jälleen noin 750 kesätyöntekijää, mikä oli saman verran kuin aiempina vuosina.

Vuonna 2018 Keskimaassa jatketaan palvelun laadun kehittämistä, päivittäistavaroiden halpuuttamista ja samalla tarjooman kehittämistä. Halpuuttamista jatketaan edelleen omaa katetta laskemalla kaikissa Keskimaan marketkaupan ketjuissa. Jyväskylän keskustan vetovoimaa parannetaan Kauppakeskus Sokkaria kehittämällä edelleen entistä vetovoimaisemmaksi kauppapaikaksi. Samoin ravintolaliikeideoita uudistetaan, Original Sokos Hotel Alexandran laaja remontti on valmistumassa ja Solo Sokos Hotel Paviljongin laajennusinvestointi lähtee liikkeelle. Kodin Terran ketju-uudistus valmistuu keväällä ja useita market-toimipaikkoja uudistetaan ympäri Keski-Suomea.