Keskimaan työyhteisötutkimuksen tulos pysyi erinomaisella tasolla


4.11.2021

Osuuskauppa Keskimaan työyhteisötutkimuksen (TYT) tuoreet tulokset kertovat henkilöstön työtyytyväisyyden pysyneen lähes viime vuoden ennätystasolla. Henkilöstön työtyytyväisyyttä kuvastava TYT-indeksi on 77,5, jossa pudotusta edellisvuodesta on vain 0,7 pistettä.

Vuosittain toteutettavaan kyselyyn vastasi 1 690 keskimaalaista, mikä on 91,1 % henkilöstöstä. Korkean vastausprosentin ansiosta tulosten luotettavuus on erinomainen.

– On ilahduttavaa ja huojentavaa nähdä, että keskimaalaisten työtyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla, vaikka kulunut vuosi on ollut hyvin vaativa kaikilla toimialoillamme. Ihmiset ovat olleet kovilla pitkittyneen poikkeusajan ja asteittaisen normaaliin paluun keskellä. Silti TYT-indeksimme jäi vain piirun verran vuoden 2020 kaikkien aikojen ennätyksestä. Näin erinomaiseen tilanteeseen pääseminen on vaatinut aktiivista panostusta jokaiselta keskimaalaiselta, kuvailee Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Tärkeä johtamisen ja kehittämisen väline

Keskimaan TYT-indeksi 77,5 on yli kymmenen pistettä yli suomalaisten yritysten yleisnormin. TYT-indeksi kuvaa työyhteisötutkimuksen kokonaistulosta. Tulos on 0, jos kaikki vastaajat olisivat äärimmäisen kriittisiä ja 100, jos kaikki vastaajat olisivat äärimmäisen myönteisiä vastatessaan kaikkiin indeksikysymyksiin.

Kyselytutkimus toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa henkilöstötutkimuksiin erikoistuneen Eezy Spirit Oy:n toimesta. Tutkimuksella selvitettiin työntekijöiden mielipiteitä ja kokemuksia liittyen työmotivaatioon, työn hallintaan, työskentelyedellytyksiin, viestintään ja osallistumiseen, esimiestyöhön, tehokkuuteen ja joustavuuteen, työantajakuvaan, johtamiskulttuuriin sekä toimintakulttuuriin.

– Kerran vuodessa tehtävä TYT-tutkimus on meille erittäin tärkeä johtamisen ja kehittämisen väline, sillä henkilöstömme työtyytyväisyys on menestyksemme avain. Työryhmät purkavat tutkimuksen toimipaikkakohtaiset tulokset ja laativat yhdessä kehittämissuunnitelman tulosten pohjalta, kertoo Kaisamaria Thusberg.

Keskimaan vahvuuksina johtamis- ja toimintakulttuuri sekä työnantajakuva

Kaisamaria Thusberg toteaa olevansa suorastaan vaikuttunut siitä, miten korkealla tasolla keskimaalaisten omistautuminen, sitoutuminen ja suorituskyky ovat pysyneet. Sitoutumisesta ja omistautumisesta kertova omistautuneisuusindeksi on Keskimaassa peräti 80,2.

Keskimaalaisten kokonaistyytyväisyys on kaikilla tutkimuksen keskeisillä osa-alueilla erittäin korkea ja merkittävästi tavanomaista paremmalla tasolla.

– Vuosi sitten teimme TYTissä tiikerinloikan, kun koronapandemian ensimmäisen vuoden tutkimuksessa korostui ison ja turvallisen työnantajan merkitys ennalta-arvaamattomaksi muuttuneessa maailmassa. Nyt toisena koronavuonna kriittisyys on hieman lisääntynyt, mutta edelleen henkilöstömme tyytyväisyys on poikkeuksellisen korkealla, toteaa Kaisamaria Thusberg.

Henkilöstön mukaan Keskimaan vahvuuksia ovat johtamis- ja toimintakulttuuri sekä työnantajakuva. Tulevaisuus arvioidaan valoisaksi, työntekijöitä kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti ja osuuskauppaa ollaan valmiita suosittelemaan työnantajana.

– Tulevaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että väkemme tykkää työstään ja on valmis suosittelemaan Keskimaata työantajana. Positiivista suhtautumista on varmasti pönkittänyt myös korona-aikana vahvistunut yhdessä tekemisen kulttuuri ja keskimaalainen me-henki, Thusberg iloitsee.

Työvoimapula aiheuttaa stressiä ja koettelee jaksamista

Suurin kysymyskohtainen ero edelliseen tutkimukseen verrattuna liittyi henkilöstön työhyvinvointiin sekä työkuorman kohtuullisuuteen. Vastaajista kolmannes kokee, että työ on stressaavaa.

– Kärsimme työvoimapulasta, mikä osaltaan selittää näitä kokemuksia. Matkailu- ja ravitsemiskaupassa porukka joutui vajaalla miehityksellä kiihdyttämään nollasta sataan muutaman kesäviikon aikana, eikä riittävästi henkilökuntaa ole saatu töihin vieläkään. Sama pätee ABC-toimialaan. Meillä on tälläkin hetkellä avoinna kymmeniä työpaikkoja, joihin ei tekijöitä tahdo löytyä, kertoo Kaisamaria Thusberg.

Kaupan puolella on niin ikään ollut työkuormaan liittyviä haasteita.
– Marketkaupassamme on menty koko vuosi normaalia isoimmilla myynneillä ja volyymeilla. Aiemmin koronarajoitusten takia kauppaan sijoitetut ravintola-alan työntekijämme ovat siirtyneet takaisin kotiyksiköihinsä, ja ruuhkahuippuihin työvoiman saanti on vaikeutunut, Thusberg toteaa.


Lisätietoa:

Osuuskauppa Keskimaa, Kaisamaria Thusberg, henkilöstöjohtaja, 010 767 3015, kaisamaria.thusberg@sok.fi