Keskimaan vuoden 2009 tulos hyvällä tasolla


12.2.2010

Keskimaan tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 15,8 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 19,1 miljoonaa euroa). Tulostaso on hyvä.

 Tuloksen pieneneminen selittyy mm. kasvaneilla poistoilla. Asiakasomistajien palveluita on kehitetty toimialueelle laajasti suunnatuilla investoinneilla, viimeisen viiden vuoden aikana yli 190 miljoonalla eurolla. Tulosta rasittivat vuonna 2010 myös uusien yksiköiden ja uuden toimialan käynnistäminen.

Keskimaan asiakasomistajille yli 29 miljoonaa euroa vuodelta 2009

Keskimaan asiakasomistajien määrä ylitti 100 000 jäsenen rajan elokuussa. Asiakasomistajia oli vuoden lopussa 103 418.

Keskimaa maksoi vuonna 2009 Bonusta asiakasomistajilleen lähes 22 miljoonaa euroa (kasvua edelliseen vuoteen 3,5 %). Mikäli edustajisto päätyy Keskimaan hallituksen esityksen mukaiseen osuusmaksun korkoon (10 %) ja ylijäämänpalautukseen (1,5 %), nousee asiakasomistajille vuodelta 2009 maksettava kokonaissumma yli 29 miljoonaan euroon. Lisäksi Keskimaan asiakasomistajat saivat S-Etukortilla maksaessaan maksutapaetuna 0,5 % ostostensa loppusummasta. Maksutapaetua asiakasomistajille kertyi yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Lopullisen päätöksen osuusmaksun koron ja ylijäämänpalautuksen määrästä tekee Keskimaan edustajisto kevätkokouksessaan.

 

Keskimaan henkilöstömäärä kasvaa edelleen

Keskimaassa oli vuoden 2009 lopussa työsuhteessa 1 851 henkilöä. Henkilöstömäärä tulee kasvamaan myös vuonna 2010. Helmikuun 25. päivä avataan Palokkaan Keskimaan kolmas Prisma, joka työllistää noin 70 uutta keskimaalaista. Myös laaja investointiohjelma tuo uusia työpaikkoja lähivuosina.

Keskimaa tulee työllistämään satoja kesätyöntekijöitä tulevana kesänä. Lisäksi tutustu ja tienaa –ohjelman kautta Keskimaahan ja työelämään tutustuu tulevana kesänä noin 300 nuorta.

Keskimaa jatkaa investointejaan suunnitellusti

Keskimaa käytti asiakasomistajien palveluiden kehittämiseen lähes 41 miljoonaa euroa eri puolilla Keski-Suomea. Palokkaan avattiin ABC -liikennemyymälä ja CarWash sekä Kodin Terra. Äänekoskella palvelut laajenivat merkittävästi kesäkuussa avatun Keskimaan suurimman S-marketin, ABC-automaatin ja CarWash-autonpesun myötä. Jyväskylän Savelaan avattiin marraskuussa S-market. Sokos-keskuksen hanke eteni edelleen suunnitellusti. Lisäksi toteutettiin useita muita toimipaikkaverkoston kehityshankkeita, mm. Tikkakosken ja Joutsan S-marketien laajennukset.

Vuoden 2010 investointien ennakoidaan nousevan yli 30 miljoonaan euroon. Helmikuussa Keskimaa avaa Palokkaan Jyväskylän kolmannen Prisman. Pihtiputaan S-marketin laajennus valmistuu kesällä. Sokos-keskuksen monivuotinen hanke valmistuu kokonaisuutena joulukauppaan mennessä. Petäjävedelle valmistuu vuoden 2010 aikana uusi S-market. Suunnitelmissa on ABC Joutsan rakentamisen käynnistäminen. Lisäksi toteutetaan useita pienempiä hankkeita vuoden 2010 aikana.

 

Tulostiedot

TULOSTIETOJA

2005

2006

2007

2008

2009e

Myynti milj. €

463,9

510,2

552,1

598,5

619,3

Liikevaihto milj. €

376,7

415,7

449,4

486,5

505,5

Henkilöstökulut milj.€

39,1

41,7

44,8

48,0

51,4

Suunnitelmapoistot ja arvonalentumiset milj. €

13,5

15,4

21,4

16,7

19,2

Liiketulos milj. €

20,0

23,3

16,9

21,9

17,1

Rahoitustuotot ja -kulut milj.€

1,3

1,4

1,9

-2,8

-1,2

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja milj. €

20,7

24,7

18,9

19,1

15,8

 

 

 

 

 

 

Asiakasomistajien määrä 31.12.

85 630

90 849

94 737

99 123

103 418

Investoinnit milj. €

27,5

20,4

42,0

60,8

40,8

 

– ”Vuosi 2009 oli Keskimaalle heikentyneestä suhdanteesta huolimatta onnistunut. Asiakasomistajien palveluihin panostettiin merkittävästi edellisvuosien tapaan, mikä näkyy kasvaneista poistoista ja avauskustannuksista johtuvana tuloksen pienentymisenä. Keskimaan toiminta-ajatuksen näkökulmasta tulostaso on riittävä”, toteaa Keskimaan hallinto- ja kehitysjohtaja Kimmo Jantunen.

 

Myynti kasvoi tammikuussa 2010

 Ennakkotietojen mukaan Keskimaan verollinen myynti on kasvanut noin 3,5 % edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna. Verollisen myynnin kehitystä arvioitaessa tulee huomioida lokakuussa 2009 toteutunut ruoan arvonlisäveron lasku.

 Keskimaan vuoden 2010 odotukset ovat haastavan toimintaympäristön vuoksi maltilliset. Työttömyyden kasvun odotetaan jatkuvan, mikä vaikuttaa myös Keskimaan odotuksiin myynnin kehityksen osalta. Keskimaan liikevaihdon odotetaan kuitenkin nousevan kuluvana vuonna.