Keskimaan vuosi 2007 sujui myönteisissä merkeissä


12.2.2009

Hyvä myynninkehitys heijastui Keskimaan toiminnan tulokseen vuonna 2007. Keskimaa-konsernin tulos ennen satunnaiseriä ja kertaluonteisia eriä oli 23,5 miljoonaa euroa (ed.v. 23,4 milj. €). Liiketoiminnan tulos oli suunnitelman mukaisten poistojen 1,1 miljoonan euron kasvusta huolimatta edellisvuoden tasoinen ja ylitti budjetoidun tason.

Spar-liiketoimintakauppaan liittyen tehtiin vuoden 2007 tuloksesta kertaluonteinen 4,6 miljoonan euron alaskirjaus. Alaskirjauksen jälkeinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 18,9 miljoonaa euroa (ed.v. 24,7 milj. €).

Keskimaa luonut 2000-luvulla yli 600 uutta työpaikkaa Keski-Suomeen

Keskimaa työllisti vuoden 2007 lopussa 1 845 henkilöä. Kokoaikaisiksi työsuhteiksi muunnettuna oli Keskimaan palveluksessa keskimäärin 1 369 henkilöä vuonna 2007. Määrä on 80 henkilöä edellisvuotista suurempi. Hallitun ja kannattavan kasvunsa ansiosta Keskimaa on kyennyt 2000-luvulla luomaan Keski-Suomeen jo 663 uutta työpaikkaa. Kasvun ennakoidaan jatkuvan vuonna 2008.

Keskimaa investoinut 2000-luvulla 200 miljoonaa euroa

Vuodesta 2007 muodostui Keskimaan tähänastisen historian suurimpien investointien vuosi. Palveluverkoston kehittämiseen käytettiin runsaat 40 miljoonaa euroa. Keskimaa on investoinut 2000-luvulla Keski-Suomeen jo 200 miljoonaa euroa ja käyttänyt lisäksi yli 25 miljoonaa euroa kiinteistöjen ja kaluston korjauksiin. Ennätys on rikkoutumassa jo alkaneen vuoden aikana. Vuonna 2008 jatkuvat Jyväskylän Sokos-keskuksen ja Palokan Kodin Terran sekä ABC:n rakentaminen. Hanketasolla ovat etenemässä myös Paviljongin yhteyteen rakennettava kongressihotelli, Jämsän Himoksen kylpylähotelli sekä Äänekosken, Jyväskylän Savelan ja Vaajakosken uudet S-marketit. Lisäksi vireillä on useita muita pienempiä hankkeita.

Keskimaan asiakasomistajille yli 27 miljoonaa euroa vuodelta 2007

Keskimaan asiakasomistajien saamat Bonukset nousivat ennätykselliseen 18,6 miljoonaan euroon, missä on kasvua 1,7 miljoonaa euroa eli 10,3 % edellisestä vuodesta (16,9 milj. €).

Keskimaan hallitus tulee esittämään keväällä kokoontuvalle edustajistolle 2,0 % suuruisen ylijäämänpalautuksen ja 10 % suuruisen osuusmaksun koron maksamista. Mikäli edustajisto hyväksyy hallituksen esityksen, tulevat Keskimaan asiakasomistajat saamaan yhteensä yli 27 miljoonaa euroa Bonuksina, ylijäämänpalautuksina ja osuusmaksun korkoina. Summa kohoaa keskimäärin noin 290 euroon asiakasomistajaa kohti. Vuoden 2007 ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko mukaan luettuina on Keskimaa maksanut 2000-luvulla asiakasomistajilleen noin 135 miljoonaa euroa.

           

TULOSTIETOJA

2003

2004

2005

2006

2007e

Myynti milj. €

400,1

423,9

463,9

510,2

552,1

Liikevaihto milj. €

328,8

344,8

376,7

415,7

 

449,4

Henkilöstökulut milj.€

33,9

36,1

39,1

41,7

44,8

Suunnitelmapoistot milj. €

 

11,4

12,1

13,5

15,4

16,6

Alaskirjaukset milj. €

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

Liiketoiminnan muut kulut

20,0

20,3

19,7

18,2

17,4

Liiketulos milj. €

20,0

19,0

20,0

23,3

17,0

Rahoitustuotot ja -kulut

0,7

1,0

1,3

1,4

1,9

Toiminnan tulos milj. €

20,0

19,1

20,7

24,7

18,9

– kertaluonteisista eristä puhdistettuna

20,0

19,1

20,7

23,4

23,5

 

 

 

 

 

 

Asiakasomistajien määrä 31.12.

75 767

81 435

85 630

90 849

94 737

Henkilöstö 31.12.

1 521

1 583

1 697

1 712

1 845

Investoinnit milj. €

23,1

20,3

27,5

20,4

42,0

Korjauskulut milj. €

3,6

3,7

2,8

3,6

3,5

 

– Onnistuimme kehittämään toimintaamme ja palveluitamme vuonna 2007. Toimipaikkaverkoston sekä tuote- ja palvelutarjonnan pitkäjänteinen kehitystyö näkyvät paitsi asiakasomistajamäärän kasvuna myös keskimääräistä suurempana myynnin kasvuna. Kun onnistuimme hallitsemaan myös kustannusten kasvun suurista investoinneista ja säästökassatoiminnan lopettamisesta johtuneesta rahoituksen uudelleen järjestelystä huolimatta, oli lopputuloksena hyvä vuosi myös tuloksella mitattuna, toteaa Keskimaan vähittäiskaupasta ja taloushallinnosta vastaava toimialajohtaja Kimmo Jantunen.

Hyvä kehitys jatkui tammikuussa 2008, asiakasomistajia yli 95 000

 Vuosi 2008 on käynnistynyt kasvun merkeissä. Tammikuun ennakkotietojen mukaan Keskimaan myynti on kasvanut noin 10 % edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna.

Myös asiakasomistajamäärän kasvu on jatkunut. Tammikuun lopussa Keskimaalla oli jo 95 028 asiakasomistajaa; määrän ennakoidaan nousevan yli 98 000:een vuoden 2008 kuluessa.

Lisätietoja

:

Toimialajohtaja Kimmo Jantunen, 050 347 8907