Keskimaan yhteiskuntavastuuraportti


14.3.2008

Keskimaa Osk:n vuosien 2007 ja 2008 investointien yhteissumma nousee sataan miljoonaan euroon.

– Ripeästä investointitahdista huolimatta vakavaraisuus pysyy vähintään hyvällä tasolla, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä vakuuttaa Keskimaan tuoreessa toimintakatsauksessa.

Toiminnan kehittäminen tapahtuu jopa vuosikymmenien tähtäimellä. Etusijalla ovat Keskimaan jäsenten eli asiakasomistajien tarpeet.

– Uusien palvelujen kehittämisessä suunta on kohti hyvinvointi- ja hemmottelupalveluja, linjaa matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

– Maakuntaan sitoutuneena toimijana kehitämme palveluja pitkällä ja vastuullisella tähtäimellä, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen jatkaa.

Keskimaan painotuoreessa vuoden 2007 toimintakatsauksessa / vastuullisuusraportissa valotetaan eri näkökulmista Keskimaan liiketoiminta-alueita, toimintatapoja, arvoja ja vastuullisuuden periaatteita.

Olemassa olevien palvelujen jatkuvan parantamisen rinnalla Keskimaassa katsellaan jatkuvasti tulevaisuuteen, jäsenten eli asiakasomistajien uusia tarpeita ennakoiden. Liiketoimintaa halutaan ylläpitää ja vahvistaa koko Keski-Suomessa, ei vain suurimmilla markkinoilla Jyväskylän seudulla.

– Asiakasomistajalähtöisyys ohjaa kaikkia tekemisiämme rakentaessamme mahdollisimman monipuolista ja kattavaa palveluverkostoa, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä kiteyttää vastuullisuusraportissa.

Julkaisu jaetaan maalis-huhtikuun vaihteessa osuuskaupan omistajille; kaikkiin Keskimaan asiakasomistajatalouksiin. Asiakasomistajia on yhteensä 95 000, eli 70 prosenttia keskisuomalaisista kotitalouksista.

Vakavaraisuus hyvällä tasolla

Vuoden 2007 aikana Keskimaa käynnisti lähes samanaikaisesti Sokos-keskuksen sekä Kodin Terran ja ABC Palokan rakentamisen. Kunnallisten käsittelyprosessien eri vaiheissa on lisäksi market-, liikennemyymälä- ja hotellihankkeita.

Jatkuva uudistuminen on kilpailukykyisyyden säilyttämisen elinehto.

– Keskimaassa korostetaan kuitenkin suunnitelmallisuutta ja realistista tavoiteasetantaa, Niemelä painottaa.

Osuuskaupalla on edelleen paljon parannettavaa, ennen kuin asiakasomistajille on tarjolla riittävä palvelukokonaisuus: nykyisellä palvelutarjonnalla pystytään käytännössä kattamaan vasta vajaa kolmasosa asiakasomistajien kulutustarpeista.

Vähittäiskaupassa palvelujen kehittämistarpeet koskevat pääosin käyttötavarakauppaa. Merkittävä parannus saatiin aikaan viime vuonna Seppälän Prisman käyttötavarakonseptin uudistuksen myötä.

Keskimaan myynnistä yli 60 prosenttia kertyi viime vuonna päivittäistavarakaupasta, jonka kehittämisessä on keskitytty muun muassa tietojärjestelmiä hyödyntävään valikoimatyöhön. Tarkan menekinseurannan ansiosta valikoimat on voitu profiloida kunkin kaupan oman asiakaskunnan tarpeita parhaiten vastaaviksi.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan puolella olemassa olevien hotelli- ja ravintolapalvelujen kehittämisen rinnalla pohditaan laajemminkin matkailun kentän mahdollisuuksia.

– Hyvinvointipalvelujen kysyntä on voimakkaassa kasvussa, joten niihinkin pitää asiakasomistajilleen palveluja ja etuja tuottavan osuuskaupan satsata, toimialajohtaja Pasi Kunelius toteaa.

Arkielämän vastuullisuutta

Keskimaa on keskisuomalaisessa omistuksessa oleva yritys, jonka kaiken toiminnan tarkoituksena on maakunnan hyvinvoinnin ja taloudellisen vireyden kasvattaminen.

Keskimaa onkin haluttu alueellinen yhteistyökumppani ja toimija. Kuntien suunnalta ollaan usein hyvin aktiivisia tavoiteltaessa vakavaraista Keskimaata investoimaan. Esimerkiksi ABC-konsepti kiinnostaa etenkin maaseutupaikkakuntia sen työllistävän, palveluja monipuolistavan, vetovoimaisen roolin ansiosta.

Keskimaa toimii kovassa kilpailutilanteessa, eikä vastuullinen toiminta anna lupaa tinkiä normaalin liiketoiminnan edellytyksistä. Toiminnan pitää olla tehokasta ja taloudellisesti kannattavaa. Vasta sen jälkeen voidaan huolehtia myös sosiaalisesta ja ekologisesta vastuullisuudesta.

Vastuullisen yrityksen odotetaan hoitavan velvoitteensa, vastaavan tuotteista ja palveluistaan, suojelevan ympäristöä, vastaavan työntekijöistään sekä pysyvän suomalaisomistuksessa.

Viime vuoden aikana tehty laaja yritysten vastuullisuutta selvittänyt tutkimus kertoo S-ryhmän sijoittuvan mitattujen yritysten kärkijoukkoon kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla.

S-kauppoja pidetään ystävällisenä, kotoisana ja turvallisena. Tutkimuksen mukaan asiakkaiden mielestä edulliset hinnat ja hyvät ostohyvitykset eli Bonukset ovat kaikkein tärkein vastuullisuuden muoto. Vastuulliseen toimintaan liitetään myös olennaisesti hyvä asiakaspalvelu sekä laadukkaat ja turvalliset tuotteet, muun muassa elintarvikkeiden tuoreus.

 

Energiapilotista hyviä kokemuksia

Keskimaa on sitoutunut S-ryhmän energiatehokkuussopimukseen, jatkaen jo vuosia sitten aloitettua energiaohjelmaa sähkön ja lämmön kulutuksen hillitsemiseksi. Ympäristövastuullisuus

ei ole ristiriidassa tehokkuuden kanssa, vaan on usein itse asiassa tehokkuutta parhaimmillaan.

Energian säästämisen ohella pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään uusiutuvia energiamuotoja. Uusi energiatehokas teknologia on otettava huomioon vaihtoehtona aina kun se on teknisesti, taloudellisesti sekä turvallisesti, ympäristönäkökohdat huomioiden mahdollista.

Varsin lupaavia tuloksia ja kokemuksia on saatu muun muassa ympäristöpilottina toimivasta ABC Viitasaaresta. Merkittävin vaikutus on järvilämmöllä. Lämpöpumppu on ensimmäisen kolmen vuoden aikana toiminut erittäin hyvin, tuottaen 26,7 prosenttia tarvittavasta lämmöstä.

Keskimaalle maa- ja järvilämmön hyödyntäminen on kiinnostava vaihtoehto myös tulevaisuuden toimipaikkarakentamisessa.

 

Henkilöstöltä hyvä arvosana

Yrityksen sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta keskeisintä on huolehtia omista työntekijöistä.

Henkilökunta kokee Keskimaan hyväksi ja luotettavaksi työnantajaksi. Keskimaalaisuus on paitsi yhdistävä tekijä, myös ylpeyden aihe.

Vuoden 2007 aikana tehdyn työyhteisötutkimuksen mukaan Keskimaa saa työnantajana hyvän arvosanan. Keskimaalaiset arvioivat jaksavansa työssään paremmin kuin suomalaiset keskimäärin. Myös tasa-arvo toteutuu hyvin. Valtaosa on omaan työhön ja toimenkuvaan tyytyväisiä. Ilmapiiri työpaikoilla on pääsääntöisesti hyvä.

Kehitettävääkin toki vielä riittää. Neljännes keskimaalaisista kokee puutteita työryhmän sisäisessä tiedonkulussa. Viidennes toivoo esimieheltään innostavampaa otetta.

Kaikki työntekijät ovat kannustepalkkauksen piirissä. Henkilöstölle kannustepalkkioista kertyy vuositasolla tuntuva lisä työehtosopimuksen mukaisen palkkauksen päälle.

Keskimaa on haluttu työnantaja, eikä ennakoitu työvoimapula ainakaan vielä näy toiminnassa. Uusiin työpaikkoihin tulee positiivisen työnantajamielikuvan ansiosta runsaasti hakemuksia. Palvelualan omakseen kokeville henkilöille Keskimaa on Keski-Suomessa usein ensisijainen vaihtoehto työnantajana. Viimeisten viiden vuoden aikana Keskimaan henkilöstön määrä on kasvanut 324 työntekijällä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kuisma Niemelä, 050 370 0252
vähittäiskaupan toimialajohtaja Kimmo Jantunen, 050 347 8907
matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius, 050 310 5000
liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen, 050 593 5764
henkilöstöjohtaja Leila Havukainen, 050 548 0828