Keskimaassa 700 kesätyöpaikkaa


15.4.2011

Keskimaa Osk tarjoaa kesäkuukausina työpaikan noin 700 kesätyöntekijälle.  

Vakituisen henkilökunnan lomien tuuraajia ja kausivahvistuksia tarvitaan yhteensä 445.

250 nuorta hakee Keskimaasta ensimmäisiä työkokemuksia Tutustu työelämään ja tienaa –ohjelman merkeissä.

Keskimaa on yksi Keski-Suomen suurimmista kesätyöllistäjistä. Tänä vuonna kesätöitä tarjotaan 700:lle nuorelle.

– Keskimaassa on monen keskisuomalaisnuoren ensimmäinen oikea työpaikka, joten meillä on merkittävä rooli maakuntamme nuorten työelämäkasvatuksessa. Haluamme antaa nuorille positiivisia kokemuksia ja luoda samalla oikean kuvan nykypäivän työelä-mästä. Nämä nuoret ovat niin Keskimaan kuin muidenkin alueemme yritysten tulevaisuuden työntekijöitä ja hyvinvoinnin rakentajia, henkilöstöjohtaja Leila Havukainen toteaa.

– Oppilaitosten työharjoittelu- ja työssäoppimisjaksot ovat nuorelle oiva tilaisuus näyttää kyvykkyytensä, ja monet saavatkin sitä kautta ensimmäisen työsopimuspaikkansa. Tärkeää uudelle tulijalle on myös asenne työhön ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, koska toimimme palvelutehtävässä asiakkaita varten, hän jatkaa.

Tutustu työelämään ja tienaa –ohjelman puitteissa Keskimaa ottaa töihin 250 peruskoulunsa päättävää nuorta.  Kahden viikon työharjoittelujakso tarjoaa nuorille mahdollisuuden hankkia käytännön tietoa ja kokemusta tulevaisuuden koulutus- ja uravalintoja koskevia päätöksiä varten.

– On tärkeää, että nuoren ensikosketus työelämään ja Keskimaahan on myönteinen. Ensimmäisissä työkokemuksissa esimiestyön ja hyvän työyhteisön merkitys korostuvat. Nuoret arvostavat myös hyvää perehdytystä sekä tunnetta työyhteisöön kuulumisesta.

Positiivisesta kokemuksesta syttyy usein kipinä lähteä opiskelemaan palvelualaa ja ken-ties jatkaa Keskimaassa ilta-, viikonloppu- ja kesätöissä sekä opintojen jälkeen vakinaisessa työsuhteessa.

Tänä vuonna Keskimaassa vakinaisen henkilöstön kesälomittajia on töissä yhteensä 445. Heistä 309 tulee töihin vain kesän ajaksi. Loput, eli reilu neljännes on tehnyt talven aikana osa-aikatöitä joustavasti opiskelun lomassa. Lomakaudella tuntimäärää voidaan kasvattaa. Kesätyöntekijöistä 60 % sijoittuu kaupan alalle, 20 % liikennemyymälöihin ja 20 % ravintoloihin sekä hotelleihin.

Monet Keskimaan nykyisistä työntekijöistä ovat alun perin tulleet töihin työharjoittelun ja kesätyön kautta.

Keskimaa työllistää noin 1900 työntekijää.

Alueosuuskaupoista sekä SOK:sta muodostuva S-ryhmä on yksi eniten nuoria työllistävä yritysryhmä Suomessa. S-ryhmä tarjoaa tänä kesänä kesätöitä yhteensä noin 12 000 nuorelle, joista vajaa puolet tulee töihin Tutustu työelämään ja tienaa –ohjelman kautta.