Osuuskauppa Keskimaa lahjoittaa JAMKille 30 000 euroa


14.12.2018

Osuuskauppa Keskimaa lahjoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun varainhankintaan 30 000 euroa, josta ohjataan 15 000 euroa liiketalouden alalle ja 15 000 euroa matkailualalle.

Lahjoituksellaan Osuuskauppa Keskimaa haluaa varmistaa, että Keski-Suomi on jatkossakin kilpailukykyinen ja kehittyvä maakunta, jossa riittää osaajia niin liiketalouden kuin matkailunkin alalla.

− Osuuskauppa Keskimaalle Keski-Suomen kehittyminen ja vetovoimaisuus ovat avainasemassa. Ammattikorkeakoulun tarjoaman koulutuksen avulla saamme houkuteltua tulevaisuuden osaajia seudulle ja toisaalta myös pidettyä nuoret osaajat Keski-Suomessa. Keskimaa rekrytoi paljon ammattikorkeakoulusta valmistuneita asiantuntijoita, joten meille on luonnollista tukea JAMKin toimintaa meille tärkeillä toimialoilla, Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä toteaa.

– On hienoa, että olemme voineet tehdä yhteistyötä vahvan alueellisen toimijan kanssa. Esimerkiksi restonomikoulutuksen harjoittelujaksojen osalta yhteistyö Keskimaan kanssa on ollut poikkeuksellisen tiivistä. Maakunnan elinvoimaisuus on meille yhteinen tavoite, ja lahjoitus tukee tätä tavoitetta, kiittelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu aloitti varainhankintakampanjan helmikuussa. Lahjoittajat ovat mukana kehittämässä Keski-Suomen ja koko maan kilpailukykyä. Lahjoitus on sijoitus: varainhankinnan avulla JAMK pystyy ottamaan vahvoja uusia askeleita parempana osaamisen tuottajana ja kehittämisen kumppanina. 

Ammattikorkeakoululle tehdyt lahjoitukset käytetään koulutuksen kehittämiseen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Yli 10 000 euron lahjoitukset voidaan kohdentaa suoraan tietylle koulutusalalle. Valtio on varannut vastinrahoitukseen yhteensä 24 miljoonaa euroa. Vastinraha jaetaan ammattikorkeakouluille kerättyjen varojen suhteessa. Tämä vastinraha rahastoidaan ja sen mahdollisia sijoitustuottoja voidaan kohdentaa korkeakoulun kehittämiseen.