Osuuskauppa Keskimaa lahjoitti Jyväskylän yliopistolle 150 000 euroa


21.6.2021

Osuuskauppa Keskimaa on osallistunut Jyväskylän yliopiston varainhankintaan 150 000 euron lahjoituksella. Lahjoitus on Keskimaan strategian mukainen sijoitus maakunnan elinvoimaisuuden tukemiseen. Valtio pääomittaa yliopistoja jopa 2,5-kertaisella vastinrahoituksella, jolloin lahjoituksen kokonaisvaikutus Jyväskylän yliopiston varainhankinnassa on 500 000 euroa

Osuuskauppa Keskimaa on tehnyt 150 000 euroa lahjoituksen Jyväskylän yliopistolle. Keskimaan lahjoitus kohdennetaan kauppatieteelliselle koulutusalalle sekä Jyväskylän yliopiston tekniikan koulutusalalle, uuteen diplomi-insinöörien koulutukseen.

− Yliopiston vaikutus on aivan keskeinen Jyvässeudulle ja Keski-Suomelle. Kaupan- ja palvelualan toimijana meille on ensiarvoisen tärkeää, että toiminta-alueemme pysyy jatkossakin vetovoimaisena. Maakunnan elinvoimaisuuden tukeminen on yksi strategiamme peruspilareista, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä, joka on itsekin Jyväskylän yliopiston kasvatti.

− Yliopisto tuo alueelle paljon osaamista, mistä hyödymme myös omissa liiketoiminnoissamme. Yhteistyö ja vuorovaikutus alueen oppilaitosten kanssa on meille niin palvelujen kehittämisen kuin rekrytoinnin näkökulmasta tärkeää, Määttä jatkaa.

Osuuskauppa Keskimaa on Jyväskylän yliopiston pitkäaikainen tukija. Vuosien saatossa Keskimaa on tukenut niin yliopiston professuurien saamista, tutkimushankkeiden toteuttamista kuin kansainvälistymistä. Keskimaa on ollut myös aikaisempina vuosina vahvasti mukana yliopiston varainhankinnassa.

− Sekä Keskimaa että yliopisto ovat maakunnan suurimpia toimijoita, jotka kumpikin osaltaan ylläpitävät ja vahvistavat yhteiskuntamme perusrakenteita. On hienoa, että pitkäaikainen kumppanimme Keskimaa tukee kahta eri koulutusalaamme, jotka vahvistavat kaupan ja palveluiden asiantuntemusta digitalisoituvassa maailmassa, rehtori Keijo Hämäläinen kiittää.

Varainhankinta on merkittävä tulonlähde yliopistolle. Valtio pääomittaa yliopistojen lahjoituksia 2,5-kertaisella vastinrahoituksella.


Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Antti Määttä, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, antti.maatta@sok.fi, 050 522 1011

Jyväskylän yliopisto, Keijo Hämäläinen, rehtori, keijo.hamalainen@jyu.fi, 040 6800 215

Lisätietoa yliopiston varainhankintakampanjasta:
Jyväskylän yliopiston yhteiskuntasuhdepäällikkö Anu Mustonen, anu.mustonen@jyu.fi, 050 564 9022