Osuuskauppa Keskimaa on Keski-Suomen suurin yhteisöveronmaksaja


11.11.2020

Osuuskauppa Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja sekä ylivoimaisesti suurin yhteisöveronmaksaja Keski-Suomessa. Osuuskauppa Keskimaa maksoi vuonna 2019 yhteisöveroja lähes 4,2 miljoonaan euroa. Keskimaa-konsernin vuoden 2019 toiminnan tuottama verojalanjälki oli 106,9 miljoonaa euroa.

– Keskisuomalaisten omistamana yrityksenä meille on tärkeää palvelujemme ja vetovoimamme kehittäminen kaikkialla maakunnassa. Toiminnasta syntyvä taloudellinen hyöty ei lähde maailmalle, vaan jää meille keskisuomalaisille, oman maakuntamme elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen, myös verojen muodossa, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan toiminnan tuottama verojalanjälki on merkittävä

Keskimaa maksoi vuoden 2019 osalta yli 766 milj. euron vähittäismyynnistä ennakonpidätyksiä ja työnantajamaksuja, tulo- ja varallisuusveroja sekä välillisiä veroja 106,9 milj. euroa. Yhteisö- ja kulutusverojen lisäksi summaan sisältyy veroluonteisia henkilöstömaksuja sekä palkoista tehdyt ennakonpidätykset. Keskimaa maksaa veronsa Keski-Suomeen, keskisuomalaisten hyväksi. Osuuskauppa Keskimaa oli Keski-Suomen suurin yhteisöveronmaksaja 4,2 miljoonalla eurolla, Keskimaa-konsernin yhteenlaskettu yhteisövero oli 4,7 miljoonaa euroa.

Keskimaa-konsernin verojalanjälki 2019 Milj.€
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 20,7
Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 8,3
Eläkevakuutusmaksut 12,0
Työnantajan sairasvakuutusmaksut 0,4
Tulo- ja varallisuusverot 6,3
Yhteisöjen tulovero 4,7
Kiinteistövero 1,4
Välilliset verot 80,2
Tilitetty arvonlisävero 10,1
Sähkövero 1,2
Polttonesteiden valmistevero 48,3
Alkoholivero 0,5
Tupakkavero 20,1
Verot yhteensä 106,9

Vastuullista toimintaa alueellisesti

Toiminnan jatkuvuuden ja kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää taloudellista kannattavuutta. Investoimme vuonna 2019 yhteensä 16,8 miljoonaa euroa palvelujemme kehittämiseen Keski-Suomessa.  Keskimaan kumppaneina on noin 120 paikallista elintarvikealan yritystä. Keskimaan kaupoissa myytiin viime vuonna Keski-Suomessa valmistettuja tuotteita 22,7 miljoonalla eurolla.

Keskimaa työllisti vuonna 2019 keskimäärin yli 1800 työntekijää, ollen Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Työntekijöiden palkkoja Keskimaa maksoi yhteensä 49,8 miljoonaa euroa.

Vuonna 2019 Keskimaan asiakasomistajia oli yli 133 000, asiakasomistajia palkittiin (bonus, ylijäämänpalautus, osuusmaksun korko ja maksutapaetu) yhteensä 27,3 miljoonalla eurolla. Keski-Suomen alueelle kohdistettuun sponsorointiin ja hyväntekeväisyyteen käytettiin lähes 0,3 miljoonaa euroa.Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Antti Määttä, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, 010 767 3011, antti.maatta@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaa, Niko Toivanen, talousjohtaja, 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi