Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa 270 ehdokasta, ehdokkaiden ikäjakauma 19-81 vuotta


6.9.2017

Osuuskauppa Keskimaassa järjestetään syksyllä 2017 edustajiston vaalit. Vaalien ehdokasasettelu oli 7.-18.8.2017.

– Olemme tyytyväisiä ehdokasasettelun sujumiseen. On hieno huomata, että niin moni omistajistamme kokee vaikuttamisen edustajiston kautta mielekkääksi. Onhan edustajiston tehtävä äärimmäisen tärkeä paitsi merkittäviä päätöksiä tekevänä toimielimenä, myös kontaktipintana ja äänitorvena asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä, talousjohtaja Niko Toivanen toteaa. 

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa ehdolle asettuu yhteensä 270 osuuskaupan jäsentä eli asiakasomistajaa, jätettyjä ehdokaslistoja on 26. Edellisessä vaalissa ehdokkaita oli 381, jätettyjä listoja 29. Vaalissa valitaan uusien sääntöjen mukaan 50 edustajiston jäsentä. Nykyisen 100-henkisen edustajiston jäsenistä 60 asettui ehdolle.

Naisia ehdokkaista on 119 (44,1 %) ja miehiä 151 (55,9 %). Ehdokkaiden ikäjakauma on 19-81 vuotta.

 

Jäsenalue

Edustajiston jäseniä valitaan

Ehdokkaita

Ehdokaslistoja

Eteläinen jäsenalue

12

71

9

Jyväskylän jäsenalue

26

133

10

Pohjoinen jäsenalue

12

63

7

Yhteensä:

50

270

26

 

Edustajiston vaalin äänestysmateriaali lähetetään äänioikeutetuille jäsenille 26.9. postitse.

Itselleen sopivan ehdokkaan voi löytää myös vaalikoneen avulla. Vaalikone löytyy osoitteesta keskimaa.fi/vaalit. Vaalikone avataan 27.9.2017. 

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaalien äänestysaika on 27.9.-16.10.2017. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet. Vaalien tulos julkistetaan, kun S-vaalilautakunta on vahvistanut vaalin tuloksen.

Osuuskaupan edustajiston vaaleissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajisto käyttää jäsenten päätösvaltaa osuuskaupassa. Edustajisto valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.