Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaalien ehdokasasettelu alkaa maanantaina 16.8.


13.8.2021

Edustajisto toimii paikallisena äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen. Keskimaan 50-jäsenisen edustajiston vaalit järjestetään lokakuussa 2021 suorana henkilövaalina. Ehdokasasettelu alkaa ma 16.8. ja päättyy ti 31.8.2021. Ehdokkaiksi haetaan Keskimaan asiakasomistajia, jotka ovat kiinnostuneita Osuuskauppa Keskimaan kehittämisestä ja oman alueen arjen parantamisesta.

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston jäsenyys tarjoaa näköalapaikan kauppaan ja palvelualaan sekä antaa mahdollisuuden vaikuttaa asiakasomistajille suunnattujen palveluiden kehittämiseen. Ehdokkaiksi toivotaan eri ikäisiä, erilaisissa ammateissa toimivia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ehdokkaita, jotta edustajistoon saadaan mahdollisimman hyvin Keskimaan laajaa omistajakuntaa edustava joukko. Sopivia ehdokkaita ovat osuuskaupan palveluja aktiivisesti käyttävät ja niiden kehittämisestä aidosti kiinnostuneet asiakasomistajat.

− Edustajiston jäsenten ei tarvitse olla kaupan alan ammattilaisia. Tärkeintä on intohimo oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja näkemys siitä, miten osuuskauppa voisi olla oman toimintansa kautta rakentamassa Keski-Suomesta parempaa paikkaa elää, tiivistää Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

Jäsenellä on todellista valtaa

Osuuskauppa Keskimaa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Keskimaan 50-jäseninen edustajisto valitaan jäsenten keskuudesta joka neljäs vuosi.

Edustajiston tärkeimpänä tehtävänä on valvoa, että osuuskauppa toimii ja sitä kehitetään asiakasomistajien toiveiden mukaisesti. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

Edustajistoa vielä tiiviimmin osuuskaupan päätöksentekoon pääsee osallistumaan hallintoneuvostossa, jonka kokoonpanon päättää edustajisto. Hallintoneuvosto mm. vahvistaa osuuskaupan strategian ja nimittää osuuskaupan toimitusjohtajan.

Näin vaalit etenevät – ensimmäistä kertaa suora henkilövaali

Osuuskaupan ehdokasasettelu alkaa ma 16.8.2021 ja jatkuu elokuun loppuun 31.8.2021 saakka. Osuuskaupan vaaleissa voi olla ehdokkaana jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen eli vuoden 2020 loppuun mennessä, on maksanut osuusmaksun, on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella. Osuuskauppa Keskimaa on jaettu vaaleissa kolmeen jäsenalueeseen: Jyväskylä sekä eteläinen ja pohjoinen alue.

− Tämän vuoden vaaleissamme edustajiston jäsenet valitaan ensimmäistä kertaa suoralla vaalitavalla, mikä helpottaa yksittäisen ehdokkaan läpimenoa. Suorassa henkilövaalissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, riippumatta ehdokaslistojen äänimääristä, täsmentää Toivanen uuteen vaalijärjestykseen viitaten.

Ehdokasasettelu tapahtuu sähköisen ehdokasasettelun kautta 16.−31.8.2021 välisenä aikana. Asettuakseen ehdolle ehdokas tarvitsee kaksi äänioikeutettua asiamiestä, jotka tekevät ehdokasasettelun ja kutsuvat ehdokkaan listalleen ehdokkaaksi. Osuuskaupan vaalisivuille keskimaa.fi/vaalit on koottu ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen.

Osuuskauppa Keskimaan vaalien ehdokaslistat julkistetaan 9.9.2021 ja äänestysaika on 4.10.−17.10.2021. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet. Osuuskaupan edustajistoon valitaan yhteensä 50 jäsentä seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Vaalien tulos julkistetaan 26.11.2021.


Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, talousjohtaja Niko Toivanen, 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi

Käytännön kysymykset ehdokasasetteluun liittyen:

Osuuskauppa Keskimaa, johdon assistentti, S-vaalilautakunnan jäsen Suvi Elonheimo-Tikkanen, 010 767 3009,  suvi.elonheimo-tikkanen@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaa, asiakkuuspäällikkö, Tuija Kivi, 010 767 3083, tuija.kivi@sok.fi