Palokan Prisma avataan 25.2.


1.2.2010

Palokan Euromarketin liiketoiminta siirtyi Suomen Lähikauppa Oy:ltä Keskimaa Osk:lle  1.2.2010. Keskimaa avaa Euromarketin paikalle Jyväskylän kolmannen Prisman torstaina 25. päivä helmikuuta.

Suomen Lähikauppa Oy ja Keskimaa Osk ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jonka mukaisesti Palokan Euromarketin liiketoiminta siirtyy Keskimaalle  1.2.2010. Myymälämiljöön uudistaminen ja osittainen kalustaminen Prisma-konseptin mukaiseksi on käynnistynyt.

– Toteutamme ensivaiheessa ainoastaan välttämättömimmät muutostyöt. Haluamme varmistaa, että kiinnioloaika jää mahdollisimman lyhyeksi, eikä siitä koidu kohtuutonta haittaa Palokanorren päivittäis- ja käyttötavarakaupan palveluja käyttämään tottuneille lähialueen asukkaille. Hypermarketin kiinnioloajan minimoinnilla pyrimme myös varmistamaan kiinteistössä toimivien erikoismyymälöiden asiakasvirtojen pysyvyyden ja liiketoiminnan jatkuvuuden, Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Raija Rantanen perustelee.

Rantanen kuvailee Palokan Prisman käynnistämistä kaikkien aikojen nopeimmaksi myymäläavaukseksi Keskimaassa. Kaupan suuryksikön uudistukseen ja tavaroittamiseen kuluu aikaa vain kolme ja puoli viikkoa. Palokan Prisma avataan torstaina 25.2. kello 10.

– Päivittäistavaraosasto saadaan ostovalmiimmaksi. Käyttötavarapuolella todennäköisesti kalusteita puuttuu jonkin verran, emmekä näin lyhyellä aikataululla saa myöskään kaikkea Prisman käyttötavarakonseptiin kuuluvaa kausitavaraa sisään. Perusvalikoima on joka tapauksessa avauspäivästä lähtien varsin kattavasti esillä, Rantanen lupaa.

Ketju- ja konseptimuutoksen ensivaiheessa hyödynnetään Euromarketin olemassa olevia kalusteita niin paljon kuin mahdollista. Päivittäistavaraosaston kalusteissa käytetään pääsääntöisesti Euromarketin vanhoja runkoja, joihin vaihdetaan uudet, syvemmät hyllyt. Näin olemassa oleviin neliöihin saadaan mahtumaan aiempaa suuremmat päivittäistavaravalikoimat ja paremmat esillepanot.

– Myymälän avauksen jälkeen tulemme vielä kevään mittaan vaihtamaan jonkin verran kalusteita, esimerkiksi vaihtamaan kylmäkalusteet energiatehokkaammiksi.

Euromarketin 70 työntekijää siirtyy Keskimaalle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä helmikuun alussa. Heille käynnistetään välittömästi avausvalmennus, johon sisältyy teoriajakson lisäksi käytännön työharjoittelua Keljon ja Seppälän Prismoissa. Palokan Prisman tavaroittamisen henkilöstö aloittaa 8. päivä alkavalla viikolla.

Palokan Prisma-johtajaksi on nimitetty Keljon Prisman päivittäistavaraosaston myyntipäällikkö Marko Tyyskä.

Raija Rantanen arvelee Palokan Prisman työllistävän pidemmällä aikavälillä henkilöstöä enemmän kuin Euromarket.

– Pyrimme takaamaan riittävän Prisma-osaamisen Keljosta ja Seppälästä kootun projektiorganisaation avulla sekä kartoitamme tällä hetkellä prismalaisten halukkuutta vaihtaa työpaikkaa johonkin toiseen Prismaan, mutta ketään ei tietenkään pakoteta vaihtamaan toimipaikkaa, Rantanen vakuuttaa.

Palokan Euromarketin Neuvonnan yhteydessä toiminut asiamiesposti siirtyy helmikuun alussa Kodin Terraan.

– Olemme päätyneet Postin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen tähän ratkaisuun. Varmistamme näin alueella postin palvelujen keskeytyksettömän toiminnan, vaikka Euromarket sulkeutuu. Asiamiespostin palvelut ovat saatavilla Kodin Terran Neuvonnasta arkisin kello 10–19.

Keskimaa Osk teki Suomen Lähikauppa Oy:n kanssa sopimuksen Palokan Euromarketin liiketoiminnan ostamisesta 7.12.2009. Kilpailuvirasto hyväksyi kaupan 14.1.2010.

Keskimaassa on jo pitkään etsitty Jyväskylän pohjoispuolelta paikkaa isolle marketkaupan yksikölle. Suomen Lähikauppa Oy:n päätös luopua Euromarketista tarjosi mahdollisuuden Keskimaan asiakasomistajien palvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen valmiissa liiketilassa.

Työeläkevakuutusyhtiö Varman omistaman kiinteistön kokonaisala on noin 16 000 neliötä, josta Prisman käyttöön tulee alkuvaiheessa noin 5 000 neliötä. Keskimaan tavoitteena on laajentaa Prismaa muutaman vuoden sisällä, mutta suunnitelmat ovat vielä alkumetreillä.