Professori Heikki Karjaluoto uutena jäsenenä Keskimaan hallitukseen


14.12.2016

Osuuskauppa Keskimaan hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 13.12. hallituksen jäseniksi vuodeksi 2017:

Harvia-Jyllinmaa Sari, talousjohtaja
Karjaluoto Heikki, professori (uusi jäsen)
Kässi Timo, agrologi
Uotinen Markku, johtaja, KTM
Määttä Antti, toimitusjohtaja

Uutena hallitukseen valittiin Heikki Karjaluoto Jyväskylästä. Karjaluoto on markkinoinnin professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen professuurinsa alana on kuluttajakäyttäytyminen ja uusiin teknologioihin perustuva markkinointiviestintä.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Keskimaan sääntöjen mukaisesti toimitusjohtaja Antti Määttä. Hallituksen sihteerinä toimii talousjohtaja Niko Toivanen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana vuonna 2017 jatkaa toimitusjohtaja Sami Kettunen Jyväskylästä. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin viestintäpäällikkö Pirjo Vuorenpää Laukaasta.