S-ryhmä jäseneksi Climate Leadership Counciliin


1.9.2015

S-ryhmä on liittynyt jäseneksi ilmastonmuutoksen hidastamista ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä edistävään Climate Leadership Counciliin.

– S-ryhmä haluaa olla edelläkävijä uusiutuvien energiamuotojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Uskomme, että yritykset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutoksen hillintään. Esimerkiksi kiertotalous avaa yritysten näkökulmasta paljon uusia mahdollisuuksia, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä toteaa.

Uusiutuva energia, energiatehokkuus ja kiertotalous ovat keskeisiä keinoja pyrittäessä saasteiden vähentämiseen ja luonnonvarojen säästeliääseen ja järkevään hyödyntämiseen. Ne ovat myös keskeisiä kasvualoja suomalaisille yrityksille. Sitran lähiaikoina valmistuvassa raportissa arvioidaan, että kiertotalous voi tuoda Suomen kansantaloudelle 2,5 miljardin euron arvonlisän. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus puolestaan ovat osa cleantechia, jonka yhteenlaskettu liikevaihto oli Suomessa lähes 26 miljardia euroa ja maailmanmarkkinat arviolta 2.000 miljardia euroa.

– Panostuksemme resurssitehokkuuteen ovat jo tuottaneet hyviä tuloksia. Vuodesta 2010 S-ryhmän toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet lähes 30 prosenttia, energiankäyttö on tehostunut 28 prosenttia ja jätteiden hyötykäyttöaste noussut 70 prosentista yli 90 prosenttiin. S-ryhmä investoi voimakkaasti myös tuulivoimaan. Kuluvan vuoden loppuun mennessä käyttämästämme sähköstä jo 40 prosenttia tuotetaan omalla tuulivoimalla ja tavoitteenamme on nostaa tuulivoiman osuus 50 prosenttiin vuonna 2016, Heikkilä kertoo.

– On hienoa saada Climate Leadership Councilin toimintaan mukaan vahva kuluttajaliiketoiminnan osaaja. S-ryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa paitsi omaan toimintaansa, myös ohjata kuluttajia kohti kestävämpiä valintoja, CLC:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen toteaa.

Climate Leadership Council (CLC) on johtavien suomalaisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden perustama yhdistys. CLC:n tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. CLC:ssä on mukana 23 jäsenorganisaatiota sekä henkilöjäseniä.

Lisätietoja:

Taavi Heikkilä, pääjohtaja, SOK, 010 768 0200

Jouni Keronen, toiminnanjohtaja, Climate Leadership Council, 050 453 4881