S-ryhmä sitoutuu vähentämään muovikasseja


31.10.2016

S-ryhmä on tehnyt sitoumuksen, jonka tavoitteena on vähentää muovikassien ja -pussien kulutusta. Sitoumus on osa uuden EU-direktiivin toteutusta, ja sillä pyritään vähentämään muovijätteen määrää.

Kaupan liitto on solminut 31.10. ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jolla pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien kulutusta. Siinä sovittiin, että Suomessa yritykset laativat muovikassien vähentämiseen tähtäävän sitoumuksen.

Sopimuksen taustalla on EU:n pakkausjätedirektiivin muutos, jolla pyritään välttämään muovijätteen syntymistä ja vähentämään merten roskaantumista. Koska suomalaiset kuluttavat EU:n mittakaavassa varsin kohtuullisesti muovikasseja, kulutusta voidaan meillä vähentää vapaaehtoisin toimin.

– Suomalaiset ovat varsin valistuneita muovikassien käyttäjiä. Jo nyt kahdella kolmesta kaupassakävijästä on oma ostoskassi mukanaan. Jos muovipussi ostetaan, sitä käytetään usein vielä uudelleen ja varsin moni muovikassi päättää elinkaarensa roskapussina. Myös kestokassien käyttö on Suomessa lisääntynyt. Niiden myynti S-ryhmässä on kasvanut alkuvuonna lähes 30 prosenttia, kertoo suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Muovikassisopimukseen sitoutuvat yritykset voivat itse määritellä ne toimet, joilla kulutusta vähennetään.

S-ryhmä tarjoaa vaihtoehtoja muovikasseille

S-ryhmä sitoutuu laajentamaan muovisten ostoskassien maksullisuutta.  Jokaisessa S-ryhmän ruokakaupassa on lisäksi tarjolla biohajoavia hevi-pusseja vaihtoehtona muovisille.

– Tavoitteena on myös lisätä kestokassien myyntiä edelleen. Erittäin kevyiden muovipussien ilmaisesta jakelusta itsepalveluna kassoilla luovutaan, Mika Lyytikäinen kertoo.

Lisäksi S-ryhmä viestii jatkossa asiakkailleen yhä aktiivisemmin erilaisten ostoskassien ympäristövaikutuksista ja kertoo edelleen avoimesti myytyjen ostoskassien määrät.

– Päätavoitteenamme on sopimukseen sitoutumalla edistää kestäviä elämäntapoja ja auttaa asiakkaita tekemään ympäristön kannalta fiksuja valintoja, Lyytikäinen toteaa.

Tavoitteena alle 40 pussia vuodessa

EU-direktiivin tavoitteena on, että kevyiden muovikassien kulutus on Suomessa vuoden 2025 loppuun mennessä alle 40 kappaletta henkeä kohden. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Sopimusjärjestelmässä mukana olevat yritykset raportoivat sitoumuksensa tuloksista vuosittain Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusjärjestelmään.