Sokos Hotel Paviljongin perustustyöt keskeytetään


18.2.2011

Keskimaa Osk keskeyttää perustustyöt Sokos Hotel Paviljongin rakennustyömaalla Jyväskylässä.

– Sokos Hotel Paviljongin pääurakoitsijana toimivan NCC Rakennus Oy:n ja Rakennusliiton välisten, työmaan aliurakoitsijaa koskevien näkemyserojen vuoksi olemme päätyneet työn keskeyttämiseen. Aliurakkana suoritettavat perustustyöt tontilla pysähtyvät, kunnes epäselvyydet asiakirjoissa on saatu kuntoon, hotellin rakennuttajana toimivan Keskimaan kiinteistöjohtaja Matti Vihinen toteaa.

Rakennusliitto on tänään 18.2.2011 julistanut hotellityömaalla perustuksen betonitöitä aliurakoitsijana tekevän Nordecon Betoon Oü:n työsaartoon.

Keskimaalle tilaajavastuulain mukaisesti toimitettujen asiakirjojen mukaan kaikki on ollut työmaalla kunnossa. Lain edellytyksiä laajemmissa Rakennusliiton tarkastuksissa on noussut tästä huolimatta esiin epäselvyyksiä, joista liiton ja NCC:n edustajat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen.

Keskimaalle tieto mahdollisesta työsaarrosta tuli tällä viikolla Rakennusliitolta.

– Liitolla ei olisi ollut mitään velvoitetta ilmoittaa Keskimaan suuntaan asiasta, mutta pitkällisen ja hyvän yhteistyömme ansiosta liitossa on haluttu pitää meidät ajan tasalla tilanteesta.

Osuuskaupassa asiaan reagoitiin vaatimalla pääurakoitsijalta kirjallista perinpohjaista selvitystä toimitettujen asiakirjojen sekä Rakennusliiton näkemysten välisistä ristiriidoista.

– Yhteistä näkemystä ei ikävä kyllä ole löytynyt, joten vastuullisena rakennuttajana ainut keinomme on keskeyttää kyseisen yrityksen perustustyöt lisäselvitysten ajaksi, Matti Vihinen korostaa.

Keskimaa on yksi Keski-Suomen merkittävimmistä rakennuttajista.

– Meidän intressiemme mukaista tietenkin olisi käyttää rakennuttajana paikallisia yrityksiä, mutta lain mukaan emme voi tällaisia ehtoja asettaa. Suomen laki ei salli sellaisia kirjauksia.

Etelä-Suomessa ulkomaisen työvoiman käytöstä syntyneet epäselvyydet ovat olleet arkipäivää rakennustyömailla jo jonkin aikaa. Nyt samat ongelmat ovat alkaneet näkyä rakentamisessa myös Keski-Suomessa.

–  Tilaajan mahdollisuudet tutkia koko arvoketju on lähes mahdoton. Sen vuoksi olisi paikallaan tarkentaa tilaajavastuulakia ja parantaa rakentamisen alihankintaketjujen läpinäkyvyyttä. Rakennusalan pelisääntöjen yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen on kaikkien vastuullisten toimijoiden edun mukaista, Matti Vihinen painottaa.