Sokotel Oy:n yt-neuvottelut ovat päättyneet


24.3.2015

SOK:n majoitus- ja ravitsemiskauppaa harjoittava tytäryhtiö Sokotel uudistaa toimintaansa ja organisaatiotaan. Uudistukseen liittyneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Tehtyjen päätösten mukaan henkilöstöä vähennetään 9 henkilöä ja yhteensä 108 henkilön työsuhde muutetaan osa-aikaiseksi tai heidän työsopimuksensa mukaista säännöllistä työaikaa vähennetään.

Uudelleenjärjestelyiden pääpaino on ravintolatoiminnoissa, joissa tuottavuutta on erityisesti parannettava. Suurimmat henkilöstövähennykset kohdistuvat Sokotel Oy:n pääkaupunkiseudun yksiköiden ravintolatoimintoihin.

Muutosten taustalla on yleisen taloustilanteen sekä majoitus‐ ja ravitsemisalan suhdanteen viime vuosien heikko kehitys Suomessa. Kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut ja kotimainen kysyntä on ostovoiman heikentymisen myötä laskenut. Venäläisten matkailijoiden väheneminen lisää alan haasteita. Kysynnän heikkeneminen on suoraa seurausta myös vallitsevasta kansainvälisestä poliittisesta jännitteestä ja sen mukanaan tuomasta taloudellisesta epävarmuudesta, jonka seurauksena yritysten investointihalukkuus on heikentynyt.

Kokonaisuudessaan matkailu- ja ravintola-alan myynnin laskun ennustetaan jatkuvan myös tulevina vuosina.

– Majoitus- ja ravitsemiskaupan yleiset näkymät ovat huonot. Kysynnän kausivaihtelut ovat entistä voimakkaampia ja samaan aikaan ennustettavuus entistä vaikeampaa. Varauduimme kysynnän heikkenemiseen myös viime vuonna ja toteutimme merkittäviä kulusäästöjä. Valitettavasti tämä ei riitä, ja meidän on sopeutettava Sokotelin toimintaa vastaamaan selkeästi laskusuunnassa olevaa kysyntää. Meidän on valitettavasti tehtävä ikäviäkin ratkaisuja, jotta pystymme säilyttämään Sokotel Oy:n toiminnan kannattavana myös jatkossa, Sokotel Oy:n toimitusjohtaja Tapio Satta kertoo.

Sokotel selkeyttää myös organisaatiotaan ja johtamisrakenteita. Suomen hotelliliiketoiminta Sokotel Oy:ssä jakautuu jatkossa organisatorisesti kahteen business-linjaan: Sokos Hotels- ja Radisson Blu Hotels -liiketoimintavastuualueisiin. Muutoksella haetaan tehokkaampaa toimeenpanoa ja parempia mahdollisuuksia kohdistaa voimavaroja myyntiin ja asiakaspalveluun sekä tuottavuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Organisaatiouudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 15. tammikuuta. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat kaikkia Sokotel Oy:n työntekijöitä lukuun ottamatta myyntitoimintoja ja pääkaupunkiseudun myyntipalvelua. Kaikkiaan neuvotteluiden piirissä oli 1190 työntekijää Sokotelin operoimissa hotelleissa ja ravintoloissa sekä yhtiön tukitoiminnoissa. Alun perin arvioitiin, että neuvottelut voivat johtaa enimmillään noin 120 henkilön osa-aikaistamiseen ja enintään noin 20 henkilön irtisanomiseen.

Sokotel Oy on SOK:n matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö, joka operoi Suomessa kuutta Radisson Blu Hotellia ja kuuttatoista Sokos Hotellia. Sokotelin toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Tämän lisäksi Sokotel operoi hotelliyksiköitä Vaasassa, Turussa, ja Oulussa.

Sokotelin lisäksi S-ryhmän alueosuuskaupat harjoittavat majoitus- ja ravitsemiskauppaa osittain samoissa kaupungeissa Sokotelin kanssa. Alueosuuskauppojen ravintolat ja hotellit eivät olleet näiden yt-neuvotteluiden piirissä.

Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä olleet Sokotel Oy:n Sokos Hotellit:

·         Original Sokos Hotel Albert, Helsinki

·         Solo Sokos Hotel Aleksanteri, Helsinki

·         Original Sokos Hotel Helsinki

·         Original Sokos Hotel Vaakuna, Helsinki

·         Solo Sokos Hotel Torni, Helsinki

·         Original Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

·         Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki

·         Original Sokos Hotel Vantaa

·         Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

·         Original Sokos Hotel Tapiola Garden, Espoo

·         Original Sokos Hotel Ilves, Tampere

·         Solo Sokos Hotel Tammer, Tampere

·         Solo Sokos Hotel Torni, Tampere

·         Original Sokos Hotel Villa, Tampere

·         Break Sokos Hotel Caribia, Turku

·         Break Sokos Hotel Eden, Oulu

Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä olleet Sokotel Oy:n Radisson Blu -hotellit:

·         Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki

·         Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki

·         Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki

·         Radisson Blu Hotel, Espoo

·         Radisson Blu Royal Hotel, Vaasa

·         Radisson Blu Hotel, Oulu