St1:n ja SOK:n yhteisyritys suunnittelee bioetanolitehdasta Pietarsaareen


15.11.2016

St1 on aloittanut North European Bio Tech Oy:n (NEB) toimeksiannosta selvitystyön ja allekirjoittanut aiesopimukset Alholmens Kraftin ja UPM:n kanssa sahanpurupohjaisen etanolitehtaan sijoittumisesta Alholman teollisuusalueelle Pietarsaareen. Laitoksen suunniteltu tuotantokapasiteetti olisi 50 miljoonaa litraa edistynyttä bioetanolia vuodessa.

Sahanpurua ja kierrätyspuuta hyödyntävä Cellunolix®-laitos on suunniteltu UPM:n Alholman teollisuusalueelle. Alholmens Kraft ja UPM tarjoaisivat hankkeelle tehdasalueen palveluita ja hyödykkeitä sekä hyödyntäisivät mahdollisuuksien mukaan etanolituotannon sivutuotteita omissa prosesseissaan.

Investointien toteutuminen ja hankkeen eteneminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ja hyväksyttyä ympäristölupaa. Myös NEB:in kohta käynnistyvän Kajaanin Cellunolix®-tehtaan toiminnan kannattavuus ja käyttökokemukset vaikuttavat investointipäätöksiin – samoin biopolttoainetehtaiden rakentamista ja käyttöä koskevan lainsäädännön kehittyminen. Aiesopimuksen kohteena olevan projektin arvioidaan olevan investointipäätösvaiheessa vuonna 2018 ja bioetanolia liikennekäyttöön valmistava Cellunolix®-laitos voisi siten käynnistyä vuonna 2020.

Alustavien hankesuunnitelmien mukaan North European Bio Tech investoisi sahanpurua raaka-aineena hyödyntävään laitokseen, jonka St1 Biofuels Oy suunnittelee ja toimittaa, koordinoi hanketta sekä vastaa toiminnanharjoittajana tuotannosta. Tehtaan tuotantokapasiteetti vuokrattaisiin öljy- ja biotuotteiden tukkukauppaa harjoittavalle North European Oil Trade Oy:lle (NEOT), joka on SOK:n ja St1:n osakkuusyritys.

Pietarsaaren hankkeella olisi merkittävä työllistävä vaikutus. Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa työllistämisvaikutus olisi kaikkiaan noin 500 henkilötyövuotta, josta kotimaista työtä olisi arviolta 350 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan Pietarsaaren bioetanolitehdas työllistäisi vakituisesti 25 henkilöä katkeamattomassa vuorotyössä ja välillisesti noin 70 henkilöä mm. logistiikassa ja kunnossapidossa.

Myös Kajaanissa laajennussuunnitelmia

St1 on edelläkävijä jätepohjaisen edistyneen etanolin tuotannossa ja tuotantoteknologioissa. Yhtiöllä on Suomessa jo neljä elintarviketeollisuuden tähteitä hyödyntävää Etanolix®-laitosta ja Bionolix®-laitos, joka käyttää raaka-aineenaan kauppojen ja kotitalouksien biojätteitä. Lisäksi St1 Biofuels on toimittanut NEBille Etanolix®-tehtaan Göteborgiin St1:n jalostamolle.

Parhaillaan St1 ottaa käyttöön NEB:ille toimittamaansa 10 miljoonan litran Cellunolix®-tehdasta Kajaanissa. Sahanpuruista edistynyttä etanolia valmistava tehdas pääsee täyteen tuotantovauhtiin vuoden 2017 aikana. Nyt solmittujen Pietarsaaren aiesopimusten ohella NEB selvittää myös Kajaanin tehtaan laajentamista. Yhtenä laajennusvaihtoehtona pohdinnassa on myös kokonaan uuden, vuosikapasiteetiltaan 50 miljoonan litran Cellunolix®-bioetanolitehtaan rakentaminen Kajaaniin. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi saadaan päätökseen vuoden 2017 alussa. Tehtaalle haetaan vielä ympäristölupa ennen investointipäätöksen tekemistä.