Suomesta ruoka-alan innovaatioiden kärkimaa – S-ryhmä kirittää kasvua kolmella teolla


21.1.2019

Osuustoiminnallinen S-ryhmä haluaa vauhdittaa murroksen keskellä elävää kotimaista ruokasektoria. Kaupparyhmä käynnistää tulevaisuuteen kurkottavan ajatusharppaamon, S-Pankki selvittää mahdollisuuksia perustaa innovaatioita tukeva pääomasijoitusrahasto ja maataloustuottajille järjestetään tulevaisuusvalmennuksia.

–Ilmastonmuutos, globaali väestönkasvu, teknologinen kehitys ja kuluttajien muuttuvat tarpeet haastavat perinteisen ruokaketjun toimintaa ennennäkemättömällä voimalla. Me S-ryhmässä uskomme vahvasti, että ruoka-ala voi olla yksi Suomen kasvun vetureista. Tulevaisuuden ruoantuotannossa ja teknologioissa on Suomelle valtavia mahdollisuuksia, painottaa SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä.

Rahoitusta ruoka-alan innovaatioloikalle 

– S-Pankki selvittää, löytyykö markkinoilta valmiutta ruoka-alan ensimmäisen merkittävän pääomasijoitusrahaston perustamiseksi, jotta hyvät ideat ja uudet ratkaisut saadaan lentoon. Sijoitamme siihen tietysti myös itse, mutta liikkeellelähdön varmistamiseen tarvitsemme mukaan myös kumppaneita, Heikkilä sanoo.

Kaavailtu rahasto noudattaisi vaikuttavuussijoittamisen periaatteita ja sijoittaisi ruoka- ja teknologia-alojen risteyksessä toimiviin kasvuvaiheen yrityksiin. Vaikuttavuussijoittamisessa huomioidaan taloudellisen tuoton ja riskin lisäksi sekä yhteiskunnallisia että ympäristöllisiä tavoitteita.

– Ruoka-alalla tömisee juuri nyt, sillä ala on ottamassa aimo loikkaa digitaaliseen tulevaisuuteen. Haluamme olla mukana edistämässä uutta liiketoimintaa, joka liittyy esimerkiksi uusiin viljelymenetelmiin ja proteiininlähteisiin tai vaikkapa ruoan jakelutapoihin, vaikuttavuussijoittamisesta vastaava johtaja Jani Kempas S-Pankin varallisuudenhoidosta kertoo.

S-Pankki ja sen varallisuudenhoitoliiketoimintaan kuuluva varainhoitaja FIM lukeutuvat vaikuttavuussijoittamisen pioneereihin Suomessa.

Ajatusharppaamo ravistelee ja haastaa

Toinen käytännön teko on kevään aikana käynnistettävän ajatusharppaamon rahoittaminen. Sen tehtävänä on tuottaa koko ruoka-alan käyttöön parempaa ymmärrystä siitä, mitä mahdollisuuksia uudet teknologiat alalle avaavat ja mitä haasteita ruoantuotanto tulevaisuudessa kohtaa.

– Ajatusharppaamo haastaa ja ravistelee ruoka-alaa pois poteroistaan ja varmistaa, että suomalainen ruoantuotanto on tulevaisuusyhteensopivaa. Tavoitteena on tuoda uusia ideoita keskusteluun ja hahmotella uusia ratkaisuja ruoantuotantoon, Taavi Heikkilä toteaa.

Ajatusharppaamo aloittaa toimintansa kevään aikana. S-ryhmä auttaa harppaamoa pääsemään taloudellisesti alkuun, mutta ei muulla tavoin ohjaa sen toimintaa.

Uusia näköaloja maataloustuottajien valmennuksilla

Osuuskaupparyhmä haluaa tehdä aiempaa tiiviimpää yhteistyötä myös maataloustuottajien kanssa. Heille tarjotaan tulevaisuusvalmennuksia yhdessä ProAgrian kanssa.

– Uudet teknologiat tuovat uusia tuulia, mutta ruokaa tuotetaan tulevaisuudessakin maatiloilla – navetoissa ja pelloilla. Tulevaisuusvalmennusten avulla tarjoamme eteenpäin katsoville tiloille uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteenamme on kehittää erityisesti ilmastoyrittäjyyttä alkutuotannossa. Se on varteenotettava keino paitsi hillitä ilmastonmuutosta, myös ratkoa tilojen kannattavuushaasteita, SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen summaa.

– Pilotissa on tärkeää, että pystymme tuottamaan uutta hyötyä viljelijöille. Kaupalla on paljon tietoa kulutustrendeistä ja tiedon saaminen osaksi maatilojen liiketoiminnan kehittämistä tuo kaivattua näkymää tulevaisuuteen. Olemme jo ottaneet hyviä askeleita eteenpäin ilmastoasioissa ja nyt meillä on tuhannen taalan paikka syventää ja laajentaa kokonaisuutta. Uskomme, että yhteistyö tuottaa lisäarvoa viljelijöille, sanoo pilottina toimivan ProAgria Etelä-Suomen toimitusjohtaja Ari Toivonen.