Taantuma tuonut haasteita myös Keskimaalle, tulos joustaa asiakasomistajien eduksi


7.6.2010

Keskimaa Osk:n liikevaihto kasvoi tammi-huhtikuussa 8,7 % edellisestä vuodesta.

Liikevoitto pieneni ja tulos rahoituserien jälkeen jäi tappiolle.

– Taantuman aikanakin olemme jatkaneet palveluidemme kehittämistä ja varmistaneet edullisimman ostoskorin asiakasomistajille. Tulos on saanut joustaa asiakasomistajien eduksi. Keskimaa on vakavarainen yritys, jonka tase kestää tilapäisesti alemman tulostason, hallinto- ja kehitysjohtaja Kimmo Jantunen toteaa.

Keskimaan liikevaihto kasvoi tammi-huhtikuussa 8,7 prosenttia 162,8 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat entistä laajempi palvelutarjonta, kilpailukykyisyys päivittäistavarakaupassa, käyttötavarakaupan hyvä kehitys sekä polttonesteiden markkinahintojen nousu.

Uusien toimipaikkojen vaikutukset pois lukienkin liikevaihto kehittyi kaikilla toimialoilla markkinoiden tahtiin. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 3,6 prosenttia. Kehityksen ennakoidaan jatkuvan samansuuntaisena myös loppuvuoden aikana.

Kehityspolun mukainen ennakoitu vaihe

Keskimaan tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä oli tammi-huhtikuussa -0,6 miljoonaa euroa (-0,4 % liikevaihdosta). Tulos oli 2,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi.

– Tulorahoitus säilyi jokseenkin suunnitelmien mukaisella tasolla ja liiketuloskin lievästi voitollisena. Tuloksen heikentyminen oli ennakoitua ja tähän kehitysvaiheeseen kuuluvaa, joskin monien satunnaistekijöiden seurauksena tulos aleni suunniteltua enemmän.

– Kvartaalin sijasta tarkastelemme Keskimaassa toimintaamme kuitenkin pitkällä aikajänteellä tulevaisuuteen panostaen – tähän ajatteluun mahtuu tappiollistenkin kvartaalien sietäminen, Kimmo Jantunen taustoittaa.

– Meillä on nyt jo neljättä vuotta meneillään Keskimaan tulevaisuutta ja jatkuvuutta rakentava investointiohjelma, jonka toteuttamisessa etenemme määrätietoisesti ja jokaista hanketta monesta näkökulmasta harkiten. Ratkaisuja pitää tehdä olosuhteet ja asiakasomistajiemme kokonaisetu huomioiden.

Asiakasomistajien palvelujen parantaminen näkyy neljän kuukauden tuloksessa poistojen osuuden kasvuna noin 0,9 miljoonalla eurolla. Vuositasolla poistot tulevat olemaan yli kaksi miljoonaa euroa edellisvuotista suuremmat. Talouden taantuma rasitti ennakoitujen seikkojen lisäksi tulosta jopa odotettua voimakkaammin, eikä Keskimaakaan välttynyt poikkeuksellisen talven ja työmarkkinahäiriöiden vaikutuksilta.

– Keskimaa toimii jälkisyklisellä toimialalla, mikä näkyi selkeästi alkuvuoden luvuissa. Taantumalla on ollut vaikutusta kysynnän rakenteeseen ja sitä kautta myyntikatteeseen. Taantuma ruokkii myös hintakilpailua, johon Keskimaa toiminta-ajatuksensa mukaisesti on vastannut. Vuoden ensimmäinen kolmannes on perinteisesti ollut Keskimaassa tuloksellisesti heikoin. Koko vuoden tuloksen arvioidaan jäävän edellistä vuotta pienemmäksi, mutta voitolliseksi.

Bonuksissa 8,5 prosentin kasvu

Huhtikuun lopussa Keskimaalla oli 104 458 asiakasomistajaa. Alkuvuonna asiakasomistajien lukumäärä kasvoi yli tuhannella.Keskimaan asiakasomistajille maksetut Bonukset olivat tammi-huhtikuussa yhteensä 6,9 miljoonaa euroa, missä on kasvua 8,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Lisäksi Keskimaan asiakasomistajat saivat S-Etukortilla maksamistaan ostoista maksutapaetua 0,1 miljoonaa euroa.

Vakaa työnantaja, suuri kesätyöllistäjä

Keskimaa työllisti huhtikuun 2010 lopussa 1 790 henkilöä, missä on kasvua edelliseen vuoteen 36. Vuosikolmanneksen tuloksen heikentyminen ei ole vaikuttanut henkilöstön työsuhteisiin. Toimipaikkojen välisellä ristiintyöskentelyllä on onnistuttu ylläpitämään, jopa lisäämään tehtyjen työtuntien määriä ja siten vahvistamaan työsuhteita. 

Kesäkaudella Keskimaa työllistää noin 370 kesätyöntekijää. Heistä useat tekevät työtä Keskimaassa muinakin vuodeaikoina iltaisin tai viikonloppuisin, mutta kesäkaudella tuntimäärät kasvavat merkittävästi. Lisäksi Tutustu työelämään ja tienaa –ohjelman kautta Keskimaan toimipaikoissa työelämään tutustuu tänä kesänä yli 300 peruskoulunsa päättävää nuorta kahden viikon jaksoissa.

Panostuksia päivittäis- ja käyttötavarakauppaan

Keskimaan investoinnit tulevat tänä vuonna ylittämään 30 miljoonaa euroa. Suurimpia yksittäisiä kohteita ovat syksyllä valmistuva Jyväskylän Sokos-keskus, S-market Pihtiputaan laajennus/uudistus sekä Petäjäveden uusi S-market. Tärkeä lisä Keskimaan palveluverkostoon oli myös Palokan Prisman avaaminen alkuvuonna.

Päivittäis- ja käyttötavarakauppa

Keskimaan päivittäis- ja käyttötavarakauppa kasvoi tammi-huhtikuussa 7,6 prosenttia edellisestä vuodesta, liikevaihdon ollessa 121,9 miljoonaa euroa. Panostukset käyttötavarakauppaan näkyivät liikevaihdon 15 prosentin kasvuna.

Kuten valtakunnassa yleensäkin, myös Keskimaassa päivittäistavarakauppa keskittyi entistä enemmän suuriin yksiköihin.

– Päivittäistavarakaupassa asiakasmäärät ja tavaroiden kappalemääräinen myynti ovat erittäin hyvällä kehityksellä. Taantuman myötä kulutustottumukset ovat kuitenkin muuttuneet edullisempia tuotteita suosiviksi. Olemmekin taantuman aikana edelleen alentaneet ruoan ostoskorin hintaa asiakasomistajiemme eduksi, millä on tietenkin myös suora tulosvaikutuksensa, kommentoi toimialajohtaja, toimitusjohtajan sijainen Raija Rantanen.

– Palvelujen parantamisen näkökulmasta keskeiset hankkeet, viime vuonna avattu Kodin Terra sekä parhaillaan remontissa oleva Sokos ovat investointeina vaikuttaneet merkittävästi kaupan toimialan tulostasoon. Samoin helmikuussa avattu Palokan Prisma on luonnollisestikin rasittanut osuuskaupan tulosta vuoden ensimmäisten kuukausien aikana.

Alkuvuoden toimintaan ja tulostasoon vaikuttivat väistämättä myös uudet sunnuntaiaukiolot sekä päivittäistavarakaupan tavaravirtoihin tuntuvia häiriöitä aiheuttaneet elintarviketeollisuuden työkiistat.

Loppuvuoden aikana on odotettavissa positiivista kehitystä.

– Meillä on useita vasta avattuja tai uudistettuja toimipaikkoja, joiden käyttöönottovaihe on alkanut varsin lupaavasti. Uskomme myös kesäkaupan siivittävän osaltaan myönteistä kehitystä. Vuoden edetessä saamme lisäksi valikoimamme hiottua entistä paremmin vastaamaan kuluttajien muuttuneisiin tarpeisiin, Raija Rantanen ennakoi.

Polttoneste- ja liikennemyymäläkauppa

Polttonestekaupan liikevaihto Keskimaan ABC-verkostossa tammi-huhtikuussa oli 24,9 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen kertyi 24,5 prosenttia, selittyen pääosin polttonesteiden selvästi viime vuotta korkeammilla vähittäismyyntihinnoilla.Keskimaan liikennemyymälöissä matkailun ja vapaa-ajan liikkumisen väheneminen alkuvuonna näkyi sekä ravintola- että marketkaupan myynnin laskuna.

– Muutokset asiakkaiden arkiliikkumisessa, valtakunnallisen vapaa-ajan liikenteen väheneminen Keski-Suomen valtaväylillä, edullisuutta korostavat tuotevalinnat sekä uudet kaupan aukioloajat näkyvät selvästi ravintola- ja marketkaupassamme. Positiivista on kuitenkin laskevan kehityksen taittuminen sekä myönteiset odotukset pääsesonkimme kesän osalta. Toivomme, että öljyn hintaan vaikuttavat globaalit tekijät vahvistuisivat ja polttonesteiden hinnat pysyisivät maltillisina, toimialajohtaja Heikki Tervanen toteaa.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Keskimaan hotelleiden ja ravintoloiden liikevaihto oli alkuvuonna 14,9 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 5,5 %. Kehitys oli odotusten mukainen. Talouden taantuma vähensi matkailijoiden ja hotelliyöpymisten määrää, ja vaikutti ravintolakaupassa erityisesti juomakauppaan. Kuluttajien siirtyminen edullisempiin tuotteisiin näkyy myös ravintolakaupassa: keskiostot ovat pienentyneet, vaikka asiakasmäärät ovat pysyneet useimmissa liikeideoissa lähes entisellä tasolla.

– Kotimaan matkailun ennakoitu positiivinen vire vauhdittaa toivottavasti kesäkauppaamme niin hotelleissa kuin ravintoloissakin. Ravintolassa tarjoillun ruoan ja alkoholittomien juomien arvonlisäveron putoaminen 22 prosentista 13 prosenttiin on alalle erittäin tervetullut piristysruiske. Keskimaa on sitoutunut viemään arvonlisäveron alennuksen suoraan hintoihin, eli käytännössä ravintolaruoan hinnat laskevat kaikissa ravintoloissamme 7,4 prosenttia heinäkuun alussa, toimialajohtaja Pasi Kunelius lupaa.