Tahtoo lisää lähiruokaa


24.6.2013

Lähiruokatuotteiden lisäämistä S-ryhmän ruokakauppojen hyllyille tahtovat sekä asiakkaat että osuuskaupat. S-ryhmän tavoitteena onkin lisätä yhteistyötä paikallisten tuottajien kanssa ja saada heidän tuotteitaan asiakkaiden ostoskoreihin.

Vastaajana S-ryhmän päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Ilkka Alarotu.

Mitä lähiruoalla tarkoitetaan?

Lähiruoka-termin määrittely on epäselvä ja se riippuu aina puhujasta. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö on lähiruokaselvityksessään päätynyt siihen, että lähiruoka on paikallista ruokaa. Osuuskaupassa taas on luontevaa ajatella, että lähiruoka on oman osuuskaupan alueella valmistettua ruokaa.

S-ryhmä on laatinut lähiruokastrategian. Mitä se tarkoittaa?

Se tarkoittaa, että olemme määritelleet itsellemme tahtotilan tarjota asiakkaillemme enemmän lähellä tuotettua ruokaa ja tehdä enemmän yhteistyötä paikallisten tuottajien kanssa. Käytännössä me haluamme tehdä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja luoda heidän kanssaan simppeleitä ja joustavia toimintatapoja sekä reilun pelin sääntöjä. Osuuskaupat ovat paikallisia yrityksiä, joille on tärkeää tukea oman alueensa elintarviketuotantoa. Osuuskaupat solmivat sopimukset itsenäisesti paikallisten tuottajien kanssa. Osuuskaupathan ovat paikallisia yrityksiä itsekin.

Mikä on lähiruokastrategian tavoite?

Tavoite on tarjota kuluttajille heidän toivomiaan paikallisia vaihtoehtoja. Tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä osuuskaupan ja tuottajien kanssa: luoda joustavia toimintatapoja, määritellä selkeät laatu- ja määrätavoitteet ja luoda toimivat keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Yhteistyö mahdollistaa paikallisille yrittäjille heille sopivia kasvupolkuja. Pieni paikallinen tuottaja voi asioida suoraan paikallisen myymälän kanssa ja jos tuottajan volyymi on riittävä, tämä voi tehdä yhteistyötä osuuskaupan kanssa ja päästä alueellisiin valikoimiin. Kun tuottajan volyymit ovat suuret, on mahdollista tarjota tuotteita ketjuvalikoimiin. Yhteistyön tavoite on myös luoda joustavia toimintatapoja

Millä eri tavoilla lähiruokatarjontaa lisätään?

Osuuskaupat pyrkivät aktiivisesti etsimään paikallisia tuottajia. Useilla alueilla on kuitenkin pula paikallisen ruoan tarjoajista. Lisäämme lähiruokatarjontaa myös luomalla tuottajille toimintaedellytyksiä. S-ryhmän järjestelmät on rakennettu niin, että ne toimivat kaikkien yhteistyökumppanien kanssa, isojen ja pienimpien kanssa. Kaikille on tarjolla samat tukijärjestelmät.

Miksi lähiruoka on niin suosittua?

Lähiruoan suosio on osa isoa kuluttajatrendiä, jossa kuluttajat odottavat ruualta aitoutta: maaseudun lähellä olemista, raaka-aineiden puhtautta, lisäaineettomuutta ja käsityöläismäisyyttä. Lähiruoka mielletään usein myös ekologiseksi vaihtoehdoksi, koska ajatellaan, että tuotteet ovat tulleet suoraan myymälään. Lähiruoka-termi ei kuitenkaan tarkoita, että näin aina olisi ja että ruoka olisi puhdasta ja lisäaineetonta. Onkin tärkeää, että lähiruokaa ja luomua ei sekoiteta keskenään. Luomutuotanto ja -tuotteet ovat sertifioituja ja valvottuja, lähiruoka on enemmänkin käsite, ajatus lähellä tuotetusta ruoasta.