TuuliWatti rakentaa Iihin Suomen korkeimmat tuulivoimalat


19.10.2011

TuuliWatti jatkaa investointiohjelmaansa käynnistämällä Iin tuulivoimapuiston rakentamisen. Iin Olhavaan pystytetään kahdeksan 140 metrin korkuista 3 MW:n voimalayksikköä.  Nämä Suomen korkeimmat tuulivoimalat edustavat alan viimeisintä teknologiaaja niiden ensi vuonna alkava tuotanto vastaa noin 35.000 kerrostaloasunnon sähkönkulutusta.  TuuliWatti investoi Iihin noin 40 miljoonaa euroa. Yhdessä tämän vuoden lopussa valmistuvan Simon tuulipuiston kanssa Iin hanke tuo noin 20 prosentin lisäyksen Suomen nykyiseen tuulivoiman tuotantokapasiteettiin. 

Tuulivoima on uusiutuvaa ja puhdasta auringon tuottamaa energiaa, jonka polttoaine on ilmaista ja varannot rajattomat. Tuulivoima on muuttuvilta kustannuksiltaan kaikkein edullisin ja puhtain sähköntuotantomuoto ja mitä enemmän sitä tuotetaan, sitä enemmän se korvaa kulloinkin kalleinta sähköntuotantomuotoa ja alentaa siten sähkön hintaa.

Tällä hetkellä kuitenkin vain 0,3 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä tuotetaan tuulesta, kun tuulivoiman osuus Euroopan sähköstä on jo 5 prosenttia.  Kansallisena tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä saavuttaa 6 terawattitunnin tuulivoiman vuosituotanto, mikä vastaa noin 50 % Suomessa kulutetusta kotitaloussähköstä. Vaikka Suomeen on parin viimevuoden aikana luotu yksi Euroopan tiukimpia tuulivoimaohjeistuksia, tuulivoima-ala on nyt pääsemässä vauhtiin rakennushankkeidensa kanssa ja TuuliWatin tähtäimessä on noin sadan tuulivoimalaitoksen rakentaminen jo lähivuosina.

”Ensimmäinen voimalamme Porissa on tuottanut sähköä jo pari vuotta, Simon tuulipuisto valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä, Iissä rakennustyöt käynnistyvät nyt ja vielä loppuvuoden aikana TuuliWatin tavoitteena on tehdä Tervolan tuulivoimapuiston rakentamispäätös. Tulemme lähivuosina panostamaan kaikkiaan noin 400 miljoonaa euroa tuulipuistojen rakentamiseen hajautetusti eri puolille Suomea. Tavoittelemme noin viidenneksen osuutta kaikesta Suomen tuulivoimasta vuonna 2020”, linjaa TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen.

Iin tuulipuistoon uusinta tuulivoimateknologiaa

Maa-alueille rakentava TuuliWatti kehittää tuulivoimahankkeita ensisijaisesti jo rakennetun infrastruktuurin yhteydestä ja sisämaasta. Iin Olhavan tuulipuisto tulee sijaitsemaan Oulu – Kemi valtatien ja radan  välittömässä läheisyydessä. Tuulivoiman tehokkaan tuottamisen entistä kauempana sisämaassa mahdollistaa uusin tuulivoimateknologia: TuuliWatin kumppanin Vestaksen ennätyskorkeat tornit sekä halkaisijaltaan 112-metriset roottorit, joiden lapojen pyyhkäisypinta-ala on lähes hehtaarin kokoinen. Projektin johdosta ja sähköistyksestä vastaa Empower Oy.

”Iin kunta haluaa olla tuulivoimarakentamisen edelläkävijä. Tuulipuisto tuo Iihin työtä niin rakentamis- kuin ylläpitovaiheessakin. Hanke merkitsee myös merkittäviä kiinteistöverotuloja meille vuosiksi eteenpäin. Samalla uusiutuvan tuulivoiman tuotanto neutraloi kunnassa käytetyn sähkön hiilijalanjäljen. Kuntalaisillamme on aito halu ottaa käyttöön uusiutuvan energian tarjoamat mahdollisuudet”, toteaa Iin kunnanjohtaja Markku Kehus.

Rahoittajana Iin hankkeessa on SEB. ”Rahoittajan kannalta tuulivoima on teknologiaa, jonka riskit ja mahdollisuudet tunnetaan – onhan eri puolille maailmaa rakennettu jo satoja tuhansia laitoksia. Tuulivoima on nopeimmin kasvava ja kustannustehokkain uusiutuvan energian tuotantomuoto. Suomessa syöttötariffijärjestelmä antaa myös rahoittajalle varmuuden siitä, että laitosinvestointi laadukkaasti suunniteltuna ja toteutettuna on kannattava ja maksaa itsensä takaisin”, kertoo Client Executive Timo Uotinen SEB:stä.