Keskimaan uutiskirjerekisteri
TIETOSUOJASELOSTE (12.6.2017 alkaen)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Osuuskauppa Keskimaa
Postiosoite: PL 176, 40101 Jyväskylä
Osuuskauppa Keskimaan asiakasomistajapalvelu: 010 767 3000
Käyntiosoite: Ahjokatu 7, 40320 Jyväskylä
Y-tunnus 0208265-2

2. Uutiskirjerekisteriä hoitava henkilö
Pasi Viinamäki

3. Rekisterin nimi
Keskimaan uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Keskimaan omien uutiskirjeiden tilausrekisteriä. Rekisteriä ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä ylläpidetään ainoastaan asiakkaan yhteystietoja (nimi ja sähköpostiosoite).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaan täyttämästä tilauslomakkeesta sekä asiakkaalta itseltään sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä palvelujen käytön kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta toisille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastiedot on tallennettu palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla.
Ainoastaan määrätyillä S-ryhmän ja S-ryhmän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää uutiskirjeen tilausrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Jokainen S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

10. Tarkastusoikeus
Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot jokaisessa kirjeessä esiintyvän linkin kautta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi korjata rekisterissä olevan virheellisen tiedon kirjeessä esiintyvän linkin kautta. Asiakas voi peruuttaa tilauksen, jolloin Asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tilatessaan uutiskirjeen Asiakas antaa luvan lähettää markkinointia sähköpostiin ja mobiiliin päätelaitteeseen.