Hyvästä työstä palkitaan


1.3.2023

Keskimaalla kaikki työntekijät ovat tulospalkkion piirissä. Tulospalkkiota voi maksimissaan ansaita 1 € / tehty työtunti.

Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Tero Takalo-Eskola

 

Tulospalkkiolla halutaan tukea työvoiman pysyvyyttä, saatavuutta sekä saavuttaa yhdessä parempia tuloksia tekijät palkiten.

- Kaikilla työntekijöillämme on vaihtuvat työryhmäkohtaiset tavoitteet, joihin pääsystä palkitaan tulospalkkiolla. Se, että palkkiota maksetaan koko henkilöstölle, on minulle ja Keskimaalle arvopohjainen juttu. Kokisin epäoikeudenmukaisena sen, jos tulospalkkio kohdistuisi vain esihenkilö- ja johtotehtävissä oleville, kertoo Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Työryhmien yhteisiin tavoitteisiin perustuva tulospalkkio voi maksimissaan olla 1 € / tehty työtunti, jota maksetaan 4 kuukauden välein. Tavoitteet ovat kunkin toimialan omien linjausten mukaisesti päätettävissä.

- Tyypillisesti pyritään sellaisiin mittareihin, joihin kyseisessä työryhmässä jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Yksikön yhteispeli auttaa tavoitteisiin pääsyssä.

Tulospalkkion suuruus on esimerkiksi 30 tuntia viikossa työskentelevälle maksimissaan 480 € neljän kuukauden välein.

 

- Maksettavan tulospalkkion suuruus riippuu siitä, millä tasolla tavoitteisiin on päästy. Toteumat vaihtelevat yksiköittäin ja myös kausittain. Päällikkö pitää oman työryhmänsä ajan tasalla siitä, miten tavoitteisiin on päästy, ja paljonko tulospalkkiota tilille kilahtaa.

Tulospalkkiotavoitteet valitaan siten, että niihin on olemassa absoluuttiset mittarit, eikä ns. fiillismittareita. Tavoitteilla haetaan aina oman toiminnan parantamista tai saavutetun tason ylläpitämistä.

- Esihenkilö määrittelee tulospalkkiotavoitteet yhdessä ryhmäpäällikön kanssa, ennen seuraavan tulospalkkiojakson alkamista. Yleensä ansaintajaksolle valitaan 1–4 tulospalkkiotavoitetta. Tavoitteet voivat koskea esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä, myyntiä, hävikkiä, hyllypuutteita tai muita kyseiselle yksikölle tärkeitä asioita.

 

 

Yhdessä tehden tuloksiin

Tavoitteisiin pyrkiessä on tärkeää, että jokainen työryhmäläinen tietää mistä tulospalkkiota maksetaan, minkä verran, missä tavoitteiden suhteen mennään ja kuinka voi itse vaikuttaa lopputulokseen.

- On valtavan tärkeää, että viestintä yksikkötasolla toimii hyvin. Päälliköllä on suuri rooli siinä, että hän pitää työryhmänsä perillä tavoitteista ja missä niiden suhteen ollaan menossa.

Joinakin vuosina Keskimaa on palkinnut koko- ja osa-aikaisen henkilökuntansa ylimääräisellä tulospalkkiolla, johtoryhmää lukuun ottamatta.

- Ylimääräinen tulospalkkio on maksettu muutaman kerran, se ei ole meillä automaatio, vaan liittyy ennakoitua parempaan Keskimaan tulokseen, joka kestää ylimääräisen maksun. Tällaisina hetkinä olemme halunneet kiittää tuloksen tekijöitä ylimääräisellä palkkiolla.

 

Lue lisää ylimääräisestä tulospalkkiosta >