Hyvä perehdytys luo turvallisuutta ja työhyvinvointia


12.5.2023

Keskimaalla tehdään hyvää työtä perehdytyksen eteen. Siitä pitävät huolen yksiköiden osaavat perehdyttäjät.

Teksti ja kuva: Katja Hyytiälä

 

Keskimaan perehdytyspolkua lähdettiin uudistamaan vuonna 2020. Uudistuksen tavoitteena oli taata jokaiselle uudelle keskimaalaiselle yhtä hyvä startti uuteen työhön. Perehdytys on jaettu useampaan vaiheeseen, kaikille yhteiseen keskitettyyn perehdytykseen, työntekijän omassa yksikössä tapahtuvaan perehdytykseen sekä itsenäisesti suoritettaviin perehdytyskokonaisuuksiin.

- Kokoonnuimme keväällä yli sadan perehdyttäjämme kanssa yhteen. Päivän aikana pääsimme jakamaan kokemuksia, keskustelemaan hyväksi havaituista toimintatavoista ja kehittämään yhdessä perehdytystämme. Meillä on selkeät prosessit ja tukimateriaalit. Haluamme pitää huolen, että jokainen perehdyttäjä saa niistä kaiken hyödyn irti, taustoittaa Keskimaan HR-asiantuntija Anna Taivalmäki.

Hyvästä perehdytyksestä hyötyy niin työntekijä kuin työnantaja. Perusteellisesti perehdytetty työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan, saa itseluottamusta kysyä apua askarruttavissa tilanteissa ja varmuutta soveltaa sopivissa kohdin.

- Meillä on työnantajana velvollisuus huolehtia hyvästä perehdyttämisestä. Haluamme varmistaa, että työ tehdään turvallisesti ja ergonomia huomioiden. Hyvä perehdytys lisää myös työtyytyväisyyttä. Jos työntekijä ei tiedä mitä häneltä odotetaan, lisää se epävarmuutta, virheitä ja molemminpuolista tyytymättömyyttä. Kun varmistamme hyvän alun työlle, luomme myös pohjan työssä kasvulle.

Taivalmäki toivoo, että perehdytyksen jälkeen työntekijällä olisi olo, että hän on tervetullut uuteen työyhteisöön, tietää mistä lähteä liikkeelle, uskaltaa pyytää apua ja kokee että hänen työllään on merkitystä.

- Turvallisuuden tunne on kaiken lähtökohta, työn kyllä oppii muiden ammattilaisten tuella. Perehdytys on prosessi, joka jatkuu virallisen osuuden jälkeen arjen työssä.

 

Inhimillistä työelämää

Perehdytyksen on muututtava työelämän ja ihmisten mukana. Vaikka Keskimaan prosessia on vasta uudistettu, ei se ole koskaan valmis, päinvastoin.

- Työ muuttuu koko ajan ja työelämään tulijat ovat hyvin eri tasolla työelämäosaamiseltaan. Meidän tulee pysyä kiinni muuttuvassa maailmassa ja päivittää jatkuvasti perehdytystämme vastaamaan työntekijöiden sekä liiketoiminnan tarpeita.

Taivalmäki korostaa, että perehdyttämisen lainalaisuudet koskevat myös talossa sisällä olevia työntekijöitä. Työelämä tuo eteen jatkuvasti uusia opinpaikkoja.

- Perehdyttäjät ovat avainroolissa myös silloin, kun henkilökunnan kanssa lähdetään opettelemaan esimerkiksi uusiutuvia teknisiä järjestelmiä.

Perehdytysprosessin toimivuutta seurataan vuosittain muun muassa työyhteisötutkimuksella sekä kesätyöntekijöille tehtävällä Vastuullinen Kesäduuni-tutkimuksella.

- Tutkimukset kertovat, että keskimaalaisten työtyytyväisyys on huippuluokkaa. Ihminen ja tavoite entistä paremmasta työpaikasta on kirjattu strategiammekin keskiöön. Toistettavien kyselyiden avulla pidämme huolen, että jatkamme hyvällä tiellä ja kehitymme koko ajan parempaan suuntaan.

 

Lue lisää Keskimaalla työskentelystä >